ZUGIL zbuduje malarnię helikopterów

Grupa Kapitałowa GWARANT zrealizuje dla Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A. budowę malarni remontowej śmigłowców.

Jest to inwestycja „pod klucz”, od projektu technologicznego poprzez projekt architektoniczny, konstrukcyjny, uzgodnienia z instytucjami terytorialnymi, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie prac budowlanych i montażowych kończąc na uruchomieniu i oddaniu obiektu do eksploatacji. Malarnia została zaprojektowana i będzie wykonana przez Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych ZUGIL S.A. w Wieluniu, należące do Grupy GWARANT.

Powstająca malarnia będzie stanowiła dział produkcyjny świadczący usługi remontowe malowania natryskowego farbami rozpuszczalnikowymi śmigłowców i ich elementów. Składa się z kabino-suszarki z maszynownią oraz malarni części – wyposażonej w kabiny malarskie, suszarki i inne niezbędnie wyposażenie technologiczne.

Zasadniczą część realizowanej malarni stanowi kabino-suszarka o wymiarach 27 x 26 m i wysokości ponad 11 m. Jej główna brama umożliwi wprowadzenie obiektu o szerokości do 15 m.

W kabino-suszarce prowadzone będą takie prace, jak: usuwanie starej powłoki malarskiej, odtłuszczanie, przygotowanie powierzchni, malowanie i suszenie. Komora robocza kabino-suszarki będzie mogła działać w całości lub być podzielona na dwie części w proporcji 2:3 za pomocą rozsuwanej na dwie strony bramy. Takie rozwiązanie umożliwi niezależne przeprowadzanie różnych czynności technologicznych.

Kabina wyposażona jest we wszystkie niezbędne instalacje wewnętrzne i zewnętrzne wymagane przepisami prawa budowlanego, BHP i P. Poż. dla tego typu budowli.

Aktualnie trwają prace budowlane. Kolejnym etapem będzie montaż konstrukcji stalowej hali kabino-suszarki, malarni i łącznika socjalnego, następnie montaż poszycia zewnętrznego a na końcu montaż wyposażenia i instalacji technologicznych.

Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec sierpnia 2010 roku.