Zmiany w zarządach spółek GRUPY INTROL S.A.

    Dotychczasowy Prezes Zarządu Introl sp. z o.o. – Włodzimierz Bartold, został Wiceprezesem Zarządu spółki INTROL S.A. obejmując stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju. Na miejsce Prezesa Zarządu Introl sp. z o.o. został jednocześnie powołany dotychczasowy wiceprezes – Jerzy Janota.

    Zmiany wynikają z potrzeby stworzenia pionu odpowiedzialnego za rozwój obszarów biznesowych i komunikacji GRUPY INTROL S.A.

    www.introl.pl