Zielona Budka wyposaża dział utrzymania ruchu w system Queris CMMS

    Producent lodów Zielona Budka zakończył wdrażanie w dziale utrzymania ruchu nowoczesnego systemu CMMS. Narzędzie to ma zastąpić dotychczas stosowane trzy niezależne  i niekompatybilne ze sobą programy.

    Zielona Budka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów lodów w Polsce. Swoje wyroby dystrybuuje nie tylko w naszym kraju, ale również poza jego granicami. Przynależność do międzynarodowego koncernu R&R Ice Cream daje producentowi duże możliwości eksportu, a co za tym idzie – wymaga także maksymalnej wydajności, jakości i niezawodności parku maszynowego.

    Utrzymanie wysokiego poziomu bezawaryjności eksploatowanego wyposażenia ma wesprzeć dostarczony przez firmę Queris system CMMS. Oprogramowanie w założeniu będzie wspierać zarządzanie gospodarką magazynową części zamiennych, a funkcjonalności związane ze zgłaszaniem awarii i harmonogramowaniem zadań pracowników działu inżynieryjnego  przyczynią się do skrócenia drogi komunikacji przy ciągle zwiększającej się liczbie urządzeń.

    – Założeniem projektu było zastąpienie obecnie stosowanych narzędzi wykorzystujących już wypracowane i funkcjonujące standardy dobrych praktyk inżynierskich, do których należy m.in. archiwum cyfrowe zawierające całą dokumentację dostępną szybko i z każdego miejsca w zakładzie. System CMMS wdrożony w firmie Zielona Budka  zyskał także wartość dodaną wykorzystując nasze doświadczenia, które posłużyły do rozbudowy jego funkcjonalności o kilka nowych możliwości – mówi Krzysztof Łuczak, Kierownik Działu Inżynieryjnego.

    Obecny system zintegrował stosowane dotychczas programy wraz z danymi oraz został podłączony bezpośrednio do linii technologicznych, co dało możliwość szerszej analizy  posiadanych zmiennych. Wdrożone rozwiązanie, dzięki elastycznej architekturze daje także możliwość dalszych modyfikacji w celu dostosowania się do rosnących potrzeb zakładu w Mielcu.