Z nowego bloku w Bełchatowie prąd popłynął do sieci

  10 czerwca po zakończeniu prób elektrycznych, wykonana została pierwsza synchronizacja z krajową siecią elektroenergetyczną nowego bloku 858 MW w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Elektrownia Bełchatów. Oznacza to, że do krajowego systemu elektroenergetycznego po raz pierwszy popłynął prąd z nowobudowanego bloku Elektrowni Bełchatów.

  10 czerwca został zsynchronizowany z Krajowym Systemem Energetycznym największy w Polsce blok energetyczny. Jednostka o mocy 858 MW została wybudowana w Elektrowni Bełchatów będącej oddziałem koncernu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

  Budowa trwająca od października 2006 roku zaowocowała powstaniem nowoczesnego bloku o mocy zdecydowanie większej niż występujące dotychczas w Krajowym Systemie Energetycznym. Również w skali europejskiej bełchatowski blok zalicza się do największych i najnowocześniejszych.

  Wykonawca obiektu, konsorcjum firm Alstom, na mocy kontraktu podpisanego w 2004 roku zaprojektował, zbudował i dokonał rozruchu bloku na zasadach “pod klucz”. Przy realizacji tego przedsięwzięcia kluczowy udział miał polski oddział światowej grupy Alstom, dzięki czemu zapewniono maksymalizacje udziału firm polskich w przedsięwzięciu, na poziomie 70 proc.

  Synchronizacja z siecią energetyczną zamyka rozpoczęty w grudniu ubiegłego roku etap rozruchu bloku 858 MW pozwalając przejść do fazy optymalizacji pracy urządzeń i testowania bloku w warunkach ruchowych. Optymalizacja polegająca na dostrojeniu układów regulacji ma zapewnić wysoką sprawność bloku, zgodnie z założeniami projektu bliską 42 proc. co skutkuje relatywnie niskim zużyciem paliwa na jednostkę wyprodukowanej energii.

  Liczne testy, które zostaną przeprowadzone przed ostatecznym przekazaniem bloku do eksploatacji mają potwierdzić uzyskanie wymaganych kontraktem parametrów bloku, a także jego zdolność do pracy w systemie energetycznym, również w sytuacjach awaryjnych.