Wystartował największy blok energetyczny w Polsce

  PGE oficjalne oddała do eksploatacji blok 858 MW w Elektrowni Bełchatów. Kosztował on ok. 1 mld euro.

  Elektrownia Bełchatów, największa konwencjonalna elektrownia w Europie, po raz pierwszy przekroczyła moc 5000 MW – osiągając 5053 MW. W bełchatowskim oddziale PGE GiEK 4 sierpnia br. o godzinie 11.17 pracowało 13 bloków, łącznie z przygotowywanym do oddania blokiem 858 MW. Moc znamionowa wszystkich bloków bełchatowskiej elektrowni w roku bieżącym wyniesie łącznie 5354 MW, a po przeprowadzeniu modernizacji bloków 7-12 zostanie ona powiększona o dalsze 120 MW i w 2015 roku osiągnie łączną moc 5474 MW.

  W grudniu 2004 r. Elektrownia Bełchatów podpisała z konsorcjum firm Alstom (Alstom Power Centrales w Paryżu, Alstom Power Boiler w Stuttgardzie i Alstom Power Polska), kontrakt na budowę „pod klucz” bloku energetycznego o mocy 833 MW.

  Elektrownia Bełchatów dokonała również modernizacji istniejących bloków energetycznych. Efektem starań w ramach międzynarodowego przetargu na finansowanie budowy bloku 833 MW i projektów związanych z tą inwestycją było podpisanie w sierpniu 2006 r. umów finansowych z ING Bank Śląski, Citibank Handlowy, Nordic Investment Bank, a także Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).

  Przeprowadzona optymalizacja poszczególnych węzłów technologicznych bloku pozwoliła na podniesienie sprawności i zwiększenie mocy bloku – dzięki czemu nowa jednostka wytwórcza ma moc 858 MW.

  Zakończone z sukcesem działania przygotowawcze umożliwiły wydanie w październiku 2006 r. tzw. polecenia rozpoczęcia prac, co oznaczało przejęcie przez realizatora odpowiedzialności za wykonanie kontraktu i fizyczne rozpoczęcie prac na placu budowy.

  Przez najbliższych kilka lat w Polsce nie zostanie oddany do eksploatacji ani jeden duży blok energetyczny. Na rok 2014 Tauron wraz z PGNiG planują oddanie bloku ciepłowniczego o mocy 400 MW elektrycznych. Kolejne duże bloki mają być oddawane w latach 2015 i 2016, ale patrząc na tempo prac przy tych jednostkach, wydaje się to wątpliwe. Wcześniej, bo na rok 2012, zaplanowano uruchomienie bloku na biomasę o mocy 205 MW w Elektrowni Połaniec.