Wymiana systemu ERP

    Mariusz Jeleń, menedżer ds. Navireo ERP w firmie InsERT

    System ERP powinien zostać wymieniony, gdy nie nadąża za zmianami technologicznymi. Często systemy są zwyczajnie technicznie zużyte, na skutek czego pojawiają się problemy w szkoleniach nowych operatorów. Mam na myśli systemy wykonywane w schyłkowych już technologiach, które zupełnie nie przystają do dzisiejszych realiów użyteczności (usability).

    System trzeba wymienić także wtedy, gdy nie nadąża za zmianami prawnymi oraz kiedy nie mamy gwarancji, że będzie wspierany w przyszłości. Takie zagrożenie istnieje, gdy oprogramowanie dostarczyła mała, nierokująca firma, nieistniejący już dostawca lub gdy system został stworzony we własnym zakresie.

    Czy lepszym rozwiązaniem jest ciągła modyfikacja starego systemu, czy całkowita jego wymiana? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i wymaga niezwykle skomplikowanej analizy potencjalnych zysków i kosztów związanych ze zmianą. Przedsiębiorstwo podlega ciągłym przekształceniom. Podobnie jest z systemami ERP, które zmieniają się zwykle wraz ze zmianą potrzeb firm. Gdy wybierzemy nowy system, musi on przynajmniej w większości pokrywać zakres funkcji starego systemu i dodatkowo oferować obszary do tej pory niedostępne. Ważne jest też, by można go było dostosowywać przynajmniej w takim stopniu, jak system, który zmieniamy.