Wykorzystanie mocy produkcyjnych wzrosło do 75 proc.

    W styczniu 2014 r. wykorzystanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstw wynosi 75 proc. wobec 73 proc. w styczniu 2013 r. – wynika z opublikowanych w czwartek danych GUS.

    GUS podał, że w ujęciu rocznym w największym stopniu wzrosło wykorzystanie mocy produkcyjnych u producentów pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, metali oraz u prowadzących działalność poligraficzną.

    Przedsiębiorcy zgłaszają w styczniu 2014 roku wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 71 proc. wobec 65 proc. w analogicznym miesiącu ubiegłego roku.

    “W styczniu 22 proc. przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 67 proc. jako wystarczające, a 11 proc. jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 28 proc, 58 proc., 14 proc.)” – napisano.