We wrześniu zużycie prądu o 2,84 proc. większe niż rok temu

  We wrześniu 2013 roku produkcja energii elektrycznej w Polsce była większa niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku o 6,49 proc., a jej zużycie większe o 2,84 proc. – wynika z danych przedstawionych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne przedstawiły informacje na temat produkcji i zużycia energii elektrycznej w Polsce we wrześniu 2013 roku. Opublikowane dane pokazują, że produkcja energii elektrycznej w minionym miesiącu wyniosła 13 151 GWh, co oznacza, że była większa o 6,49 proc. niż we wrześniu 2012 roku. Natomiast krajowe zużycie energii elektrycznej we wrześniu 2013 roku wyniosło 12 591 GWh i było wyższe o 2,84 proc. niż we wrześniu 2012 roku.

  Elektrownie zawodowe na węgiel kamienny wyprodukowały we wrześniu tego roku 6 949 GWh, co oznaczało produkcję większą o 8,77 proc. niż w analogicznym okresie 2012 roku. Natomiast elektrownie zawodowe na węgiel brunatny wytworzyły w minionym miesiącu 4 686 GWh, co oznaczało produkcję o 3,97 proc. większą niż we wrześniu 2012 roku.

  Miniony miesiąc to mniejsza niż rok temu produkcja elektrowni gazowych. We wrześniu 2013 roku wyniosła ona 230 GWh, co oznaczało spadek o 36,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku. We wrześniu 2013 roku farmy wiatrowe wyprodukowały 446 GWh energii elektrycznej, czyli o 41,58 proc. więcej niż rok temu. We wrześniu br. znakomicie większe niż rok wcześniej było dodatnie saldo handlu zagranicznego energią elektryczną – 560 GWh nadwyżki eksportu nad importem wobec 107 GWh takiej nadwyżki rok wcześniej.

  W okresie styczeń- wrzesień 2013 roku produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 119 738 GWh, co oznacza, że była większa o 1,44 proc. niż w analogicznym okresie 2012. Natomiast zużycie energii elektrycznej w Polsce w pierwszych dziewięciu miesiącach 2013 wyniosło 116 517 GWh, co oznaczało zapotrzebowanie o 0,43 proc. większe niż w tym samym okresie 2012.

  Elektrownie zawodowe na węgiel wyprodukowały w okresie styczeń-wrzesień 2013 roku 62 625 GWh energii, czyli o 1,33 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2012. Produkcja elektrowni na węgiel brunatny w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku wyniosła 42 289 GWh, co oznaczało wzrost o 0,65 proc. w porównaniu z takim samym okresem 2012 roku. Z kolei elektrownie wiatrowe wytworzyły w okresie styczeń-wrzesień 2013 roku 3 546 GWh energii, co oznaczało wzrost w porównaniu z produkcją w analogicznym okresie 2012 rok o 26,78 proc.

  Po pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku saldo zagranicznej wymiany handlowej było dodatnie. Przewaga eksportu nad importem energii elektrycznej wyniosła w tym okresie 3 221 GWh wobec 2 015 GWh w okresie styczeń-wrzesień 2012 roku.