W sierpniu zużycie prądu o 0,94 proc. większe niż rok temu

  W sierpniu 2013 roku produkcja energii elektrycznej w Polsce była większa niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku o 2,20 proc., a jej zużycie większe o 0,94 proc. – wynika z danych przedstawionych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne przedstawiły informacje na temat produkcji i zużycia energii elektrycznej w Polsce w sierpniu 2013 roku. Opublikowane dane pokazują, że produkcja energii elektrycznej w minionym miesiącu wyniosła 12 707 GWh, co oznacza, że była większa o 2,20 proc. niż w sierpniu 2012 roku. Natomiast krajowe zużycie energii elektrycznej w sierpniu 2013 roku wyniosło 12 506 GWh i było wyższe o 0,94 proc. niż w sierpniu 2012 roku.

  Elektrownie zawodowe na węgiel kamienny wyprodukowały w sierpniu tego roku 6 494 GWh, co oznaczało produkcję mniejszą o 1,50 proc. niż w analogicznym okresie 2012 roku. Natomiast elektrownie zawodowe na węgiel brunatny wytworzyły w minionym miesiącu 4 827 GWh, co oznaczało produkcję o 6,36 proc. większą niż w sierpniu 2012 roku.

  Miniony miesiąc to mniejsza niż rok temu produkcja elektrowni gazowych. W sierpniu 2013 roku wyniosła ona 258 GWh, co oznaczało spadek o 15,03 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku. W sierpniu 2013 roku farmy wiatrowe wyprodukowały 293 GWh energii elektrycznej, czyli o 35,83 proc. więcej niż rok temu.

  W okresie styczeń- sierpień 2013 roku produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 106 587 GWh, co oznacza, że była większa o 0,85 proc. niż w analogicznym okresie 2012. Natomiast zużycie energii elektrycznej w Polsce w pierwszych ośmiu miesiącach 2013 wyniosło 103 927 GWh, co oznaczało zapotrzebowanie o 0,14 proc. większe niż w tym samym okresie 2012.

  Elektrownie zawodowe na węgiel wyprodukowały w okresie styczeń-sierpień 2013 roku 55 675 GWh energii, czyli o 0,48 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2012. Produkcja elektrowni na węgiel brunatny w okresie pierwszych ośmiu miesięcy bieżącego roku wyniosła 37 603 GWh, co oznaczało wzrost o 0,25 proc. w porównaniu z takim samym okresem 2012 roku. Z kolei elektrownie wiatrowe wytworzyły w okresie styczeń-sierpień 2013 roku 3 100 GWh energii, co oznaczało wzrost w porównaniu z produkcją w analogicznym okresie 2012 rok o 24,9 proc.

  Po pierwszych ośmiu miesiącach bieżącego roku saldo zagranicznej wymiany handlowej było dodatnie. Przewaga eksportu nad importem energii elektrycznej wyniosła w tym okresie 2 660 GWh wobec 1 909 GWh w okresie styczeń-sierpień 2012 roku.