W kwietniu zużycie prądu nieznacznie mniejsze niż rok temu

  W kwietniu 2014 roku produkcja energii elektrycznej w Polsce była mniejsza niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku o 5,17 proc., jej zużycie mniejsze o 0,01 proc., a import energii był większy od eksportu – wynika z danych PSE.

  PSE przedstawiły informacje na temat produkcji i zużycia energii elektrycznej w Polsce w kwietniu 2014 roku. Opublikowane dane pokazują, że produkcja energii elektrycznej w minionym miesiącu wyniosła 12 297 GWh, co oznacza, że była o 5,17 proc. mniejsza niż w kwietniu 2013 roku. Natomiast krajowe zużycie energii elektrycznej w kwietniu 2014 roku wyniosło 12 580 GWh i było mniejsze o 0,01 proc. niż w kwietniu 2013 roku.

  Elektrownie zawodowe na węgiel kamienny wyprodukowały w minionym miesiącu 6 535GWh, co oznacza produkcję mniejszą o 1,57 proc. niż w analogicznym okresie 2013 roku. Natomiast elektrownie zawodowe na węgiel brunatny wytworzyły w minionym miesiącu 4 157 GWh, co oznaczało produkcję o 10,16 proc. mniejszą niż w kwietniu 2013 roku. Przez prawie cały kwiecień nie pracował opalany węglem brunatnym blok 858 MW w elektrowni Bełachatów, według danych z platformy GPI był to przestój planowany.

  Miniony miesiąc to mniejsza niż rok temu produkcja elektrowni gazowych. W kwietniu 2014 roku wyniosła ona 222 GWh, co oznaczało spadek o 2,83 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku. Wzrost produkcji w kwietniu 2014 roku zanotowały elektrownie wiatrowe. W ubiegłym miesiącu farmy wiatrowe wyprodukowały 468 GWh energii elektrycznej, czyli o 28,65 proc. więcej niż rok temu.

  Kwiecień 2014 to mniejsza niż rok temu produkcja elektrowni wodnych zawodowych. Wyprodukowały one w minionym miesiącu 215 GWh energii elektrycznej i było to o 36,52 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu minionego roku.

  Informacje podane przez PSE wskazują, że w pierwszych miesiącach tego roku nadal nie ma dobrej koniunktury dla eksportu energii. W minionym miesiącu przewaga importu nad eksportem energii elektrycznej wyniosła 283 GWh wobec przewagi 386 GWh eksportu nad importem w kwietniu 2013 roku.

  W okresie styczeń- kwiecień 2014 produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 53 196 GWh, co oznacza, że była o 5,94 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie 2013 roku. Natomiast krajowe zużycie energii elektrycznej w pierwszych czterech miesiącach 2014 roku wyniosło 53 806 GWh i było mniejsze o 1,09 proc. niż w okresie styczeń- kwiecień 2013 roku. Po pierwszych czterech miesiącach b.r. saldo handlu zagranicznego energią elektryczną wyniosło plus 610 GWh, co oznacza, że import energii do Polski był większy od eksportu. W analogicznym okresie 2013 eksport energii elektrycznej z Polski był większy od importu o 2 159 GWh.