Vocollect umożliwia jeszcze łatwiejsze wdrożenie systemów głosowych

  Vocollect, producent rozwiązań głosowych do magazynów, wprowadził na rynek pakiet narzędzi oraz produktów programowych VoiceWorld Suite. Jest to rozwiązanie pozwalające na jeszcze łatwiejszą implementację oraz dostosowanie systemów głosowych do specyficznych potrzeb różnych branży.

  VoiceWorld Suite jest odpowiedzią na rynkowe zapotrzebowanie względem łatwego we wdrożeniu rozwiązania, pozwalającego w szczególności na ograniczanie kosztów oraz wzrost wydajności. Dzięki nowemu, pakietowemu produktowi zarówno certyfikowani partnerzy Vocollect na całym świecie, jak i ich klienci będą mieli możliwość wspólnego tworzenia nowych systemów oraz udoskonalenia już istniejących. VoiceWorld Suite łączy dotychczasowo stosowane rozwiązania z nowymi aplikacjami i będzie dalej rozwijany, aby zapewnić klientom Vocollect dostęp do najnowszych osiągnięć firmy.

  – Bieżący rozwój możliwości, oferowanych przez technologie głosowe jest kluczowym elementem, wspierającym ekspansję Vocollect na światowe rynki. Obecnie za pomocą pojedynczego źródła implementacji, jakim jest VoiceWorld Suite, umożliwiamy naszym klientom rozszerzanie funkcji użytkowych ich systemów – mówi Joe Pajer, szef łańcucha logistycznego Vocollect.

  VoiceWorld Suite został stworzony w oparciu o cztery kluczowe elementy:

  Enterprise Voice Connectors – zapewniają bezpośrednie (VoiceDirect) oraz pośrednie (VoiceLink) interfejsy dla powiązania pracy z systemami WMS, ERP, SCM, IM oraz TMS do przenośnego urządzenia VoiceWeaver, dostarczając natywnego połączenia dla rozwiązań SAP Netweaver WM i EWM,

  Vocollect VoiceConsole – centralizuje zarządzanie głosowymi grupami roboczymi oraz ich urządzeniami,

  Vocollect VoiceClient – obecnie obsługuje 26 języków. Zapewnia wiodący na rynku, odporny na szumy otoczenia, system rozpoznawania mowy oraz przekazywania poleceń do użytkowników końcowych,

  Development Tools – TaskBuilder i VoiceAristan, to zwarte i wydajne środowisko rozwojowe dla aplikacji głosowych, umożliwiające sprzedawcom i klientom tworzenie nowych, oraz modyfikację istniejących, aplikacji bez konieczności posiadania specjalistycznego doświadczenia lub dodatkowych narzędzi programistycznych.

  Szeroka gama mobilnych urządzeń przemysłowych działa w oparciu o aplikacje z VoiceWorld Suite, np.: urządzenia Talkman (T5, T5m and T2x), produkowane przez Vocollect oraz urządzenia innych producentów np. Psion Teklogix Workabout Pro Speech, Intermec CK3, LXE MX7 oraz HX2, Motorola serii MC9090 oraz WT4000.

  W ciągu dwóch dekad działalności, Vocollect zdobył 5 tys. klientów, a produkty firmy są użytkowane przez przeszło 250 tys. użytkowników. – Korzyści wynikające z wdrożenia technologii głosowych kompleksowo obejmują cały łańcuch dostaw. Nie tylko pozwalają na wzrost dokładności i zwiększenie wydajności pracy, ale znacząco ułatwiają kontrolę jakości – mówi Jim McCafferty, dyrektor logistyki WHSmith, jednej z największych sieci detalicznych w Wielkiej Brytanii.

  www.vocollect.com