Umiarkowany wzrost zainteresowania zdalnym nadzorem produkcji

    Umiarkowany wzrost zainteresowania zdalnym nadzorem produkcji

    Obserwowany w ostatnich latach gwałtowny rozwój urządzeń mobilnych zaczyna odzwierciedlać się również w potrzebach klientów, zakupujących oprogramowanie nadzorujące przebieg procesów produkcji. Nowością na rynku są aplikacje umożliwiające zdalny dostęp do danych przez urządzenia przenośne, takie jak smartfony czy tablety. Ten sam rynek – urządzeń mobilnych – zmienia również przyzwyczajenia użytkowników co do obsługi aplikacji. Wsparcie obsługi dotykowej Multitouch oprogramowania do nadzoru produkcji zapewnia możliwość tworzenia interfejsów znanych z urządzeń przenośnych, wykorzystujących np. gesty do nawigacji.

    Mimo tych wszystkich nowości technicznych nie jest łatwe prognozowanie trendów w dziedzinie zastosowania technologii mobilnych do nadzoru produkcji – ponieważ mimo upływu czasu wciąż wielu klientów oczekuje tylko najbardziej podstawowych funkcji.

    W firmie COPA-DATA Polska obserwujemy wzmożone zainteresowanie klientów tą tematyką. Na razie jednak jest to bardziej kwestia zaspokojenia ciekawości niż chęć realnego wdrożenia tego typu rozwiązań we własnym zakładzie produkcyjnym. Nie można jednak zaprzeczyć, że szybki rozwój technologii mobilnych, spadek ich cen przy jednoczesnym wzroście wydajności, co ma wpływ na zmniejszenie kosztów wdrożenia takiego systemu, z pewnością przełoży się na znaczący wzrost sprzedaży. Jesteśmy zatem przekonani, że już wkrótce zdalny dostęp do danych z każdego miejsca, niezależnie od typu urządzenia, które to umożliwia, stanie się bardziej pożądaną przez klientów funkcją.

    Autor: Mgr inż. Piotr Dąbrowski, konsultant ds. technicznych, COPA-DATA Polska