TOP 5 artykułów lipca

Nowoczesne utrzymanie ruchu

Dzisiejsze zakłady produkcyjne bywają wyposażone zarówno w wysoko zaawansowaną robotykę, jak i przestarzałe rozwiązania, o znacznym zużyciu technicznym. Zadaniem personelu zakładowego jest utrzymanie ich wszystkich w ruchu oraz sprawienie, by działały jako jedna całość, co może być wyzwaniem, szczególnie gdy budżety są ograniczone, a wymagania rynku rosną. Temu wyzwaniu można jednak sprostać dzięki nowemu spojrzeniu na realizowane procesy oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Outsourcing w służbie firm produkcyjnych

W sytuacji niedoboru wykwalifikowanych pracowników i stale rosnących stawek pracodawcy stawiają czoła nie lada wyzwaniu. Jak zapewnić firmie odpowiednie kompetencje, gdy przedsiębiorstwo ma trudności z pozyskiwaniem wartościowych pracowników? Odpowiedzią może być outsourcing – usługa pozwalająca na otwarcie się na pracowników z zagranicy, a także tych, w przypadku których nie jest konieczne zatrudnienie na pełny etat.

Wpływ pandemii na automatyzację łańcucha dostaw

Wybuch pandemii koronawirusa COVID-19 znacząco zmienił rzeczywistość w wielu przedsiębiorstwach na całym świecie. Pracownicy korzystają z pracy zdalnej, telekonferencji, a spotkania twarzą w twarz zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Wszechogarniająca automatyzacja, która na przestrzeni ostatnich kilku lat zredukowała liczbę osób pracujących np. na liniach montażowych, nie sprawiła jednak, że produkcja może być realizowana bez dostaw surowców.

Nowoczesna strategia konserwacji na przykładzie pomp

Rozwiązania wpisujące się w koncepcję Przemysłu 4.0 umożliwiają optymalizację czasu eksploatacji kluczowych zasobów, minimalizację nieplanowanych przestojów, kontrolę kosztów utrzymania ruchu oraz zwiększenie bezpieczeństwa w zakładzie.

Digitalizacja jako sposób na stawienie czoła aktualnym wyzwaniom

Menedżerowie zakładów przemysłowych, borykający się z problemami generowanymi przez starzejącą się infrastrukturę i ograniczone budżety, wiedzą, że muszą inwestować w nowoczesne narzędzia, które pozwolą im rozwiązywać różne problemy. Na szczęście dostępne są już rozwiązania informatyczne, które oferują wymierne korzyści – upraszczają proces decyzyjny i pozwalają zapewnić niezawodność zasobów.