Szybki i bezpieczny montaż

Nowy system szyn zbiorczych Ri4Power 185mm dostępny już bezpośrednio z magazynu!

Opracowując system szyn zbiorczych 185 mm do montażu rozdzielni niskiego napięcia Rittal wyznaczył nowe standardy szybkiego montażu i bezpieczeństwa.

Nowy adapter wyłącznika mocy umożliwia bezotworowy montaż wyłączników kompaktowych do 1600 A. Nowa technika stykowa na całkowicie zaizolowanym systemie szyn zbiorczych pozwala na instalowanie wszystkich urządzeń bez zdejmowania osłon. W ofercie znalazły się także nowe listwowe rozłączniki mocy NH.

Na pierwszym planie w konstruowaniu rozdzielni niskiego napięcia jest maksymalne bezpieczeństwo ludzi. Jednocześnie coraz częściej wymaga się możliwości pracy przy urządzeniu działającym pod napięciem. Dlatego opracowując nowy system szyn zbiorczych 185 mm Rittal zwrócił szczególną uwagę na zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony przed dotknięciem. Dzięki temu zmontowany system szyn zbiorczych jest w całości zabezpieczony przed dotykiem. Jednocześnie w razie potrzeby istnieje możliwość uzupełnienia poszczególnych komponentów także pod napięciem bez naruszania zabezpieczeń systemu szyny zbiorczej.

W tym celu Rittal opracował całkowicie nową technikę stykową, która tworzy połączenie z szyną zbiorczą poprzez istniejącą osłonę. Osłony są wyposażone w wąskie szczeliny, poprzez które następuje połączenie odpowiednich elementów zestykowych. Ponieważ szczeliny mają szerokość maksymalnie 4 mm, zagwarantowana jest wymagana dla zabezpieczenia przed dotykiem klasa ochrony IP 2x.

Do podstawowego wyposażenia systemu szyn zbiorczych 185 mm należą nowe zabezpieczenia listwowych rozłączników mocy NH. W porównaniu ze zwykłymi rozwiązaniami, listwowe rozłączniki mocy NH są wyposażone w specjalne prowadzenie powietrza dla efektywnego odprowadzania ciepła z wkładek bezpiecznikowych. Drugi, osobny kanał zapewnia przy tym bezpieczne odprowadzenie łuku elektrycznego, który może występować przy załączaniu pod obciążeniem. Nowe listwowe rozłączniki bezpiecznikowe NH rozłączane jednofazowo i trójfazowo powinny zainteresować szczególnie dostawców energii i przedsiębiorców z sektora przemysłowego.

Ponadto Rittal oferuje nowe adaptery rozłączników mocy umożliwiające montaż wszystkich popularnych modeli kompaktowych wyłączników mocy różnych producentów. O ile dotychczas były dostępne tylko wyłączniki do 630 A, tak obecnie po raz pierwszy istnieje możliwość zintegrowania w rozdzielni wyłączników mocy do 1600 A.

Nowa technika szyn zbiorczych 185 mm jest rozwiązaniem zintegrowanym z systemem Rittal Ri4Power i idealnie nadaje się do kompaktowych rozdzielnic w przemyśle i w większych budynkach. Wszystkie komponenty są do siebie dopasowane: od szafy sterowniczej, poprzez komponenty rozdziału mocy, aż po technikę klimatyzacji.

Tak jak dla wszystkich systemów konstruowanych w oparciu o system Ri4Power, oczywiście zagwarantowana jest zgodność z nową normą IEC 61439.