Przygotowanie i Planowanie Prac w Utrzymaniu Ruchu

Opis szkolenia

Przygotowanie i planowanie prac UR to proces, który pozwala na znaczne zwiększenie wydajności poprzez eliminację marnotrawstwa w warsztatach. Po wdrożeniu tego narzędzia obserwowana jest poprawa w wydajności nawet do 25%, dlatego też proponujemy szkolenie, na którym prezentujemy podstawowe elementy planu pracy i pakietu roboczego niezbędnego do jej wykonania.

Oczywiście aby uzyskać wspomniane zyski z użycia narzędzia, należy właściwie zrozumieć różne role i obowiązki dla osób przygotowujących i planujących pracę. Na szkoleniu omawiamy również w jaki sposób należy zaangażować wszystkich w proces (inżynierowie, dział produkcji, organy nadzoru…) oraz stworzyć procedury działające na zasadzie nawyków każdego dnia, które wpisują się w pętlę ciągłego doskonalenia. Podczas szkolenia pokazujemy, jak użyć jako pomocy istniejących systemów kalendarzy prewencyjnych czy CMMS, aby nie tworzyć dodatkowych zbędnych narzędzi do zbierania informacji, oraz jak mierzyć efektywność procesu przygotowania i planowania w warsztacie lub fabryce. Jeśli bowiem nie widzimy oczywistych korzyści ze stosowania jakiegoś narzędzia należy zastanowić się nad jego wyeliminowaniem

 

 

Program szkolenia

   1.Wprowadzenie do przygotowania i planowania prac.

 • Cele, zalety i oszczędności. Zwiększenie czasu użytecznego pracowników UR i wydajności maszyny.
 • Typowe straty w funkcjonowaniu UR i jak je wyeliminować?
 • Ogólny przegląd procesu przygotowania i planowania – kto, co i kiedy

   2.Przygotowanie prac

 • Zarządzanie rejestrem prac
 • Zdefiniowanie pracy, oszacowanie czasu i kosztów, przygotowanie, monitorowanie – zakończenie pracy komentarzem / uwagami dotyczącymi przebiegu prac.
 • Ćwiczenia. Studium przypadku lub realna praca do wykonania.
 • Uczestnik ocenia swoje miejsce pracy odnosząc się do nabytej wiedzy podczas szkolenia.

   3.Planowanie prac.

 • Planowanie roczne, kalendarz postojów maszyn, zarządzanie przestojami.
 • Planowanie tygodniowe oraz dzienne. Planowanie prac dla pracowników na zmianach.
 • Ocena swojego miejsca pracy w odniesieniu do nabytej wiedzy podczas szkolenia.

 

Grupa docelowa

 • Osoby przygotowujące i planujące prace
 • Nadzór personelu UR
 • Kierownik zespołu UR
 • Inżynierowie Utrzymania Ruchu

Forma szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w grupach 5-12 uczestników.
 • Interakcja z każdym z uczestników i odpowiedź na ich pytania dotyczące tematu szkolenia
 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia i elementy warsztatowe oraz omawiane studia przypadku pozwalające lepiej zrozumieć omawiane kwestie
 • Podczas szkolenia jest również czas przeznaczony na wzajemne dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami szkolenia z różnych zakładów przemysłowych

 

Czas trwania

 • Szkolenie on-line
 • W czasie szkolenia dwie przerwy kawowe i jedna lunchowa (we własnym zakresie)

 

Dane kontaktowe