Organizacja pracy w służbach Utrzymania Ruchu

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób tworzących lub planujących stworzenie w swoich strukturach działu Utrzymania Ruchu. Również osoby posiadające działy Utrzymania Ruchu zdobędą na tym szkoleniu dużo wiedzy, która pozwoli usystematyzować i usprawnić obecne działania pracowników Utrzymania Ruchu. Poza strukturami i  procedurami jakie powinny funkcjonować w ramach Utrzymania Ruchu na szkoleniu pokazujemy również jak budżetować i planować działania niezwiązane z codzienną rutyną napraw i usuwania usterek.

Na szkoleniu prezentujemy gotowe i sprawdzone rozwiązania pozwalające na efektywną pracę zespołu, a także odpowiednią komunikację między Utrzymaniem Ruchu a działem operacyjnym. Pokażemy też wskaźniki przy pomocy, których jesteśmy w stanie z łatwością określić wydajność pracy naszych mechaników oraz skuteczność podejmowanych przez nich działań.

Program szkolenia

 • Cele istnienia działu Utrzymania Ruchu
 • Sposób działania Utrzymania Ruchu
 • Odpowiedzialności i zakres obowiązków Utrzymania Ruchu
 • Omówienie standardowego dnia pracy Utrzymania Ruchu
 • Budżetowanie działań Utrzymania Ruchu
 • Wskaźniki operacyjne i ich raportowanie
 • Struktura organizacyjna wspierająca skuteczną komunikację
 • Planowanie konserwacji i prac remontowych
 • Udział UR w pracach produkcyjnych i przezbrojeniach
 • Współpraca innych działów z UR w ramach TPM
 • Wybór strategii działania UR i jego konsekwencje dla codziennej pracy

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy ds. technicznych
 • Pracownicy działu HR tworzący dział Utrzymania Ruchu
 • Kierownicy i kandydaci na kierowników Utrzymania Ruchu
 • Technicy utrzymania ruchu
 • Inżynierowie Utrzymania Ruchu
 • Specjaliści ds. Utrzymania Ruchu

Forma szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w grupach 5-12 uczestników.
 • Interakcja z każdym z uczestników i odpowiedź na ich pytania dotyczące tematu szkolenia
 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia i elementy warsztatowe oraz omawiane studia przypadku pozwalające lepiej zrozumieć omawiane kwestie
 • Podczas szkolenia jest również czas przeznaczony na wzajemne dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami szkolenia z różnych zakładów przemysłowych

Czas trwania

 •  Szkolenie on-line
 • W czasie szkolenia dwie przerwy kawowe i jedna lunchowa (we własnym zakresie)

Dane kontaktowe