Autonomiczne Utrzymanie Ruchu, czyli jak wdrożyć TPM

Opis szkolenia

Ze względu na charakter podejścia jakim jest auto-maintenance, czyli zaangażowanie w prace UR całego zespołu wraz z operatorami, to szkolenie polecane jest dla działów, które mają wdrożone plany prewencji i posiadają już podstawy zarządzania utrzymaniem ruchu. Jeśli bowiem chcemy zaangażować operatorów w pracę utrzymania ruchu – sama praca UR powinna być w jakimś stopniu zorganizowana i zarządzana. W operatorach maszyn tkwi olbrzymi potencjał w zakresie utrzymania ruchu, ponieważ całą zmianę roboczą obserwują oni prace maszyny.

Szkolenie to pokazuje jak ten potencjał wykorzystać i czerpać ze współpracy z operatorami i ich wiedzy, celem skrócenia czasu awarii oraz sprawniejszego przeprowadzania prac prewencyjnych. Wsparcie ze strony operatorów wymaga oczywiście stworzenia odpowiedniej atmosfery pracy i określenie w jaki sposób ta współpraca będzie przebiegać, jak będziemy się komunikować i na jakich wspólnych celach będziemy pracować. Na szkoleniu pokazujemy, jak zbudować takie podwaliny dobrego systemu auto-maintenance dającego całej fabryce lepsze wyniki dostępności maszyn, a samemu utrzymaniu ruchu więcej czasu na inne działania poprawy niż ciągłe „gaszenie pożarów”.

 

 

Program szkolenia

 

1.Czym jest Auto-maintenance ?
– Kompleksowe podejście do utrzymania ruchu w fabryce
– Karty TPM w zastosowaniu
– Smarowanie
– Regulacja i dokręcanie
– Inspekcje
2.Przebieg warsztatów Auto-maintenance
– Jak zaangażować cały zakład w utrzymanie ruchu
– Cel warsztatowego podejścia do wdrożenia TPM
– Dobór uczestników warsztatów
3.Integracja Auto-maintenance w systemie/procesie UR
– TPM w systemie codziennych spotkań
– TPM a system sugestii pracowniczych
– Śledzenie wyników a TPM
– Powiązanie zaangażowania w TPM z systemem premiowym
4.Monitorowanie skuteczności działań operatorów
– Elektroniczny system do śledzenia postępów TPM
– System informacji zwrotnej
– Globalna ocena wydajności maszyn i wkładu poszczególnych osób w osiągnięte wyniki
5.Auto-maintenance KPI’s
– Wskaźniki dla menadżerów
– Wskaźniki śledzone na poziomie operatorów
– Wyniki a motywacja do pracy

Grupa docelowa

  • Managerowie techniczni
  • Mistrzowie UR
  • Inżynierowie lub specjaliści UR
  • Osoba odpowiedzialna za poprawę efektywności pracy w zakładzie produkcji

Forma szkolenia

  • Szkolenie prowadzone w grupach 5-12 uczestników.
  • Interakcja z każdym z uczestników i odpowiedź na ich pytania dotyczące tematu szkolenia
  • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia i elementy warsztatowe oraz omawiane studia przypadku pozwalające lepiej zrozumieć omawiane kwestie
  • Podczas szkolenia jest również czas przeznaczony na wzajemne dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami szkolenia z różnych zakładów przemysłowych

Czas trwania

  • Szkolenie on-line
  •  W czasie szkolenia dwie przerwy kawowe i jedna lunchowa (we własnym zakresie)

Dane kontaktowe