Rys. 1. Typowe luzy dynamiczne. | Źródło: „Podręcznik zużycia materiałów” stowarzyszenia ASME