Stół obrotowy do dużych obciążeń FIBROMAT

Stół ten wykorzystywany jest przede wszystkim podczas montażu nadwozi samochodowych w przemyśle motoryzacyjnym; specjaliści ds. stołów obrotowych z firmy FIBRO opracowali stół do ustawiania dużych i ciężkich części lub urządzeń w sposób szybki i dokładny.

 

Bezobsługowe urządzenie FIBROMAT, które zostało dożywotnio nasmarowane, napędzane jest przez koło zębate czołowe i na życzenie może zostać wyposażone w funkcję pneumatycznego okresowego przestawiania. W przeciwieństwie do zwykłych stołów obrotowych wyposażonych w krzywkę cylindra, przekładnia FIBROMAT nie wyhamowuje samodzielnie i tym samym w przypadku nagłej awarii zasilania lub zatrzymania awaryjnego siły nie są przenoszone na krzywkę. Dzięki temu wykluczona została możliwość uszkodzenia układu mechanicznego stołu obrotowego. Ponadto, stół nie kołysze się podczas ustawiania, nawet w przypadku posadowienia na nim dużych konstrukcji.

Dzięki modułowej budowie, użytkownicy i projektanci posiadają absolutną swobodę w zakresie wyboru silnika.

Bez silnika, stół może być napędzany ręcznie lub za pomocą robota. Po zamontowaniu napędu, stół obrotowy wykorzystać można w celu realizacji prac, które obejmować będą około 80 procent wszelkich możliwych do wykonania czynności. Dzięki dwóm równoległym napędom, można osiągnąć krótsze czasy przełączania bądź też zoptymalizować reakcję sterowania w przypadku dużych ciężarów. Ilość silników wpływa również na czas zatrzymania awaryjnego. Gdy stół pracuje z maksymalną prędkością wynoszącą 8 obr./min. i przy momencie bezwładności wynoszącym 16 000 kgm2 podczas pracy z pojedynczym napędem, musi upłynąć 1,6 s do momentu zatrzymania; w przypadku podwójnego napędu, czas zatrzymania spada do bardzo niskiej wartości wynoszącej zaledwie 0,8 s. Napędy umieszczone są w taki sposób, że przy niewielkim wysiłku można je zdemontować od dołu, bez konieczności rozbierania całej konstrukcji.

W wersji podstawowej, stół obrotowy wyposażony jest w siłownik asynchroniczny z ustawionym przetwornikiem napędu. Wykorzystać można również inne rodzaje powszechnie stosowanych silników uznanych producentów. Dzięki temu, urządzenie FIBROMAT można zsynchronizować jako dodatkowy układ pracy robota przy pomocy synchronicznego siłownika i poruszać nim przy pomocy tego samego zestawu poleceń, jaki wykorzystywany jest w przypadku robota. W wersji standardowej, stół obrotowy posiada duży otwór środkowy przeznaczony do prac realizowanych za pomocą robota.

Łożysko stołu również posiada konstrukcję modułową. W zamian za standardowe łożysko wałeczkowe w wersji podstawowej, zastosowano tutaj łożysko z wałeczkami skośnymi, które są w stanie przenieść relatywnie duże momenty przechyłowe w kierunku poprzecznym i promieniowym. Na życzenie, urządzenie FIBROMAT dostępne jest wraz z funkcją okresowego przestawiania Division 20.

Dokładność ustawiania zawiera się w granicach +/- 30 sekund kątowych, a dokładność wtórna wynosi 15 sekund kątowych. Można również ustawić dowolną pozycję i zablokować ją przy pomocy hamulca silnika, bez żadnego luzu dzięki oprogramowaniu napędu w konfiguracji master-slave.

Obszerny program modułowy FIBROMAT obejmuje między innymi bezwzględne układy pomiarowe. Moment można zwiększyć stosując dodatkowy napęd. Ponieważ urządzenie FIBROMAT posiada bardzo płaską konstrukcję, można je posadowić w posadzce lub umieścić na ergonomicznej wysokości na platformie. W sposób szybki i ekonomiczny można wprowadzić indywidualne wymiary łączeniowe oraz szablony wiertarskie określone przez klienta. W celu zapewnienia ochrony przed rozpryskami spawalniczymi, maszyna wyprodukowana przez FIBRO posiada wszystkie swoje uszczelki zakryte.

W wersji standardowej, stół obrotowy do dużych obciążeń dostępnych jest w trzech wielkościach o średnicy 1 000 mm, 1 250 mm i 1 600 mm. W przypadku rozmiaru 1 000 mm, stół może pracować z konstrukcjami o średnicy 6 000 mm i wadze do 12 t. Dzięki konstrukcji modułowej, czas dostawy jest bardzo krótki.

www.fibro.com