Sprawny transport wewnętrzny przy użyciu wózków jezdniowych

Odpowiednie planowanie i wdrożenie programu obsługi floty wózków jezdniowych ma krytyczne znaczenie dla optymalizacji czasu ciągłej pracy i produktywności tych zasobów. W celu osiągnięcia maksymalnej wydajności programu i sprzętu należy uwzględnić kilka aspektów dotyczących konserwacji i gwarantujących długi okres użytkowania floty.

Rozmiar floty określa, jakie elementy programu należy wdrożyć, jednak większość programów obejmuje podstawy o krytycznym znaczeniu. Większe floty skorzystają z wdrożenia aspektów „pozapodstawowych”, obejmujących szerszy zakres zarządzania zasobami.

Szkolenie techników

Źródło: Raymond Corp.

Każdy producent wózków jezdniowych zaleca, aby czynności konserwacyjne powierzać technikowi przeszkolonemu przez producenta. Wynika to z jednej zasadniczej przesłanki: tylko technicy gruntownie przeszkoleni z obsługi danego sprzętu wiedzą, jak go skutecznie i wydajnie naprawić.

Technicy przeszkoleni u producenta – zarówno jego przedstawiciele, jak i personel klienta – mają dostęp do oprogramowania i zasobów technicznych, takich jak biuletyny techniczne, które umożliwiają szybką identyfikację problemu, a następnie jego ocenę i rozwiązanie. Technik bez przeszkolenia może używać nieodpowiednich lub zbędnych części, przedłużając tym samym czas przestoju i zwiększając koszty.

Planowanie konserwacji oraz inne środki zapobiegawcze

Odpowiednio staranne planowanie czynności z zakresu konserwacji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia długiego okresu użytkowania wózka jezdniowego oraz powodzenia całego programu konserwacji eksploatacyjnej. Dotyczy to takich czynności, jak wymiana płynów i filtrów oraz odpowiednie smarowanie. Ważne jest też planowanie konserwacji na postawie czasu eksploatacji i poziomu wykorzystania sprzętu. Przykładowo wózek jezdniowy, który służy do realizacji lżejszych zadań, może wymagać konserwacji co 500 godzin pracy, podczas gdy bardziej obciążone urządzenie (np. wózek pracujący w środowisku chłodniczym) może wymagać serwisu co 250 godzin pracy.

W ramach zwyczajowych praktyk konserwacyjnych należy uwzględnić takie elementy i czynniki, jak: opony i podłogi, akumulatory i ładowarki oraz oszczędność energii.

Opony i podłogi. Na rynku dostępny jest bogaty wybór mieszanek przeznaczonych na opony wózków jezdniowych, a każda z nich ma inne zastosowanie. Podczas wyboru opony należy uwzględnić obciążenie, rodzaj podłoża oraz pokonywane odległości. Odpowiednio dobrana opona być może nie będzie najtańsza, ale w dłuższej perspektywie czasowej zapewni największą oszczędność kosztów, wynikającą z jej długiego okresu użytkowania.

Prostym sposobem na uniknięcie uszkodzeń opon, kół i łożysk jest utrzymanie podłogi w czystości. Kawałki palet, odłamki oraz odpady wkręcają się w koła wózków, co powoduje uszkodzenia i prowadzi do przestojów. Uszkodzeniom kół, opon i podwozia można zapobiegać przez odpowiednie naprawy uszkodzonych czy nierównych powierzchni podłoża.

Akumulatory i ładowarki. Nieodpowiednio konserwowany lub źle dobrany akumulator może wymagać dodatkowych zabiegów konserwacyjnych. Należy zapewnić, by każdy wózek jezdniowy był wyposażony we właściwy rodzaj akumulatora, ładowany jedynie w razie konieczności. Dzięki współczesnym nowoczesnym technologiom operatorzy wózków są informowani o konieczności doładowania akumulatora. Okres jego użytkowania obejmuje określoną liczbę cykli, zazwyczaj od 1500 do 2000. Każde ładowanie oznacza jeden cykl, a więc wózki o lepszej wydajności energetycznej mają dłuższy okres użytkowania.

Każde niezaplanowane ładowanie może skrócić czas użytkowania akumulatora, dlatego lepszym rozwiązaniem jest postępowanie zgodnie z harmonogramem ładowania. W celu spełnienia wymagań gwarancyjnych może zajść konieczność prowadzenia szczegółowych rejestrów, obejmujących odstępy pomiędzy poszczególnymi doładowaniami, temperaturę, dolewanie wody oraz korekcję. Rejestry te mają na celu potwierdzenie, że akumulator był odpowiednio serwisowany.

Pracujący wózek z uszkodzonym akumulatorem lub z akumulatorem o uszkodzonych celach może spowodować wygenerowanie kodów błędu lub nawet uszkodzenie układów elektronicznych pojazdu. W firmach realizujących cele z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska wydajne wózki jezdniowe ograniczają emisję dwutlenku węgla dzięki zmniejszeniu wytwarzania energii na jednostkę pracy.

Należy również upewnić się, że używana jest odpowiednia ładowarka akumulatorowa. Jeżeli nie jest ona przeznaczona do dużych akumulatorów, akumulator nigdy nie naładuje się do pełna, co ostatecznie skróci jego okres użytkowania i spowoduje konieczność częstszego ładowania.

Oszczędność energii. Wózek jezdniowy, który nie zapewnia właściwej sprawności energetycznej, może generować dodatkowe zbędne koszty i ograniczać produktywność. Istnieją różne sposoby zapewnienia, by wózek pracował przy maksymalnej oszczędności energii. Przede wszystkim należy się upewnić, że akumulator pracuje przy maksymalnej wydajności. Jeżeli np. bateria pracuje przy niskim napięciu, wózek rekompensuje niedobór mocy zasilania przez zwiększony pobór prądu z baterii. Skutkuje to przegrzaniem, co z kolei może doprowadzić do uszkodzenia układów elektronicznych. Poza tym należy się upewnić, że części są odpowiednio dopasowane i smarowane w celu uniknięcia niepotrzebnych oporów ruchu, prowadzących do poboru dodatkowej energii z akumulatora.

Program zarządzania flotą może pomóc w ocenie wydajności energetycznej dzięki porównaniu poboru i wydajności akumulatora. Przy utrzymaniu innych parametrów na stałym poziomie wózek jezdniowy będzie pracował dłużej, zanim zajdzie konieczność doładowania akumulatora. Umożliwi to obniżenie kosztów energii i nakładów pracy związanych z jego wymianą.

Dobrym punktem wyjścia do dalszych zestawień i analiz jest to, że nowoczesne modele wózków osiągają o 20% lepszą wydajność energetyczną.

Gwarancje

Sprzedawca wózka jezdniowego pomoże dobrać pakiet gwarancyjny odpowiednio do zastosowania w danej firmie oraz poziomu konserwacji wymaganego poza standardowo oferowanym zakresem. Ważną kwestią do uwzględnienia w czasie wyboru gwarancji jest to, czy firma będzie przeprowadzać serwis własnymi siłami, czy też powierzy to zadanie technikom przeszkolonym przez producenta. Podjęcie tej decyzji można ułatwić dzięki rozważeniu następujących aspektów:

  • czy technicy zakładowi dysponują czasem i wiedzą niezbędną do przeprowadzania planowych konserwacji wszystkich wózków jezdniowych w całej flocie? Gwarancje wymagają przeprowadzania konserwacji zgodnie z harmonogramem przekazanym przez producenta;
  • kto może najszybciej zareagować na zgłoszenie awaryjne, zgromadzić części i przeprowadzić niezaplanowaną konserwację, w celu ograniczenia czasu przestoju wózka;
  • jeżeli wózki nie nadają się do eksploatacji i czekają na konserwację, to jakie koszty wygeneruje stracony w ten sposób czas ich eksploatacji;
  • czy niezbędne są dodatkowe wózki jako rezerwa w razie awarii, jakie są ich koszty?

Zarządzanie flotą

Współpraca z dostawcą wózków jezdniowych umożliwi przygotowanie projektu programu zarządzania flotą dopasowanego do potrzeb klienta. Zebranie i analiza w czasie rzeczywistym danych dotyczących urządzeń pozwala firmom ocenić, jak wykorzystywany jest ich sprzęt oraz ile godzin pracuje. Informacje te służą do zwiększenia produktywności floty i obniżenia kosztów.

Na przykład dane te pomagają sprawdzić, czy wózek jezdniowy nie jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem. Zebrane informacje mogą wskazywać na to, że wózek wysokiego podnoszenia służy głównie do transportu poziomego na dużych odległościach, co stanowi dla niego dodatkowe obciążenie. W takim przypadku firma może przydzielić do tych zadań bardziej odpowiednie urządzenie, a sprzęt wysokiego podnoszenia przesunąć do zastosowań związanych z transportem pionowym, do których został przewidziany.

Zarządzanie flotą pomaga menedżerom określić, czy wózki jezdniowe są wykorzystywane w sposób wydajny. Jeżeli niektóre pracują cały dzień, podczas gdy inne pozostają bezczynne, to nadszedł czas, aby ograniczyć ich liczbę lub przeznaczyć część z nich do innych zadań.

Innym sposobem ograniczenia długofalowych kosztów dzięki zarządzaniu flotą jest ocena kosztów bieżącego utrzymania każdego wózka. Jeżeli koszty utrzymania starszego urządzenia przekraczają zyski wynikające z jego funkcjonowania, oszczędnością kosztów będzie zakup nowego wózka.

Odpowiednio konserwowane urządzenie gwarantuje niezawodność oraz długoterminową wydajność, przy niskich kosztach. Konserwacja przeprowadzana przez przeszkolonych techników na bieżąco i zgodnie z planem oraz analiza danych w czasie rzeczywistym sprawią, że wykorzystanie wózków jezdniowych pomoże poprawić ogólne wyniki finansowe firmy.

Tony Fedele jest wiceprezesem ds. operacji w Abel Womack Inc., centrum sprzedaży i usług Raymond Corp. Tłumaczyła Zofia Piwowarska.

Tekst pochodzi z nr 3/2016 magazynu “Inżynieria i Utrzymanie Ruchu”. Jeśli Cię zainteresował, ZAREJESTRUJ SIĘ w naszym serwisie, a uzyskasz dostęp do darmowej prenumeraty w formie drukowanej i/lub elektronicznej.