Specjalizowany pirometr MMG7 do pomiaru temperatury cienkiego szkła

Firma Raytek wprowadziła do sprzedaży specjalizowany pirometr MMG7 przeznaczony do pomiaru temperatury cienkiego szkła, wykorzystywanego m.in. przy produkcji ekranów tabletów i smatfonów. Mierzy on promieniowanie na długości fali 7,9 µm i cechuje się szerokością zakresu pomiarowego od +300 do +900°C. Długość fali została dobrana optymalnie do zakresu zastosowań tego przyrządu.

W przypadku fal krótszych promieniowanie tła wpływa niekorzystnie na wynik pomiaru, natomiast w przypadku fal dłuższych problemem są odbicia powierzchniowe. MMG7 zapewnia rozdzielczość optyczną 100:1, krótki czas pomiaru (120 ms), dokładność ±1% i powtarzalność równą ±0,5% lub ±0,5°C. Zawiera wyjście prądowe 4…20 mA.

Podobnie, jak pozostałe pirometry z serii MM jest wyposażony w celownik optyczny i laserowy, przy czym celownik laserowy może być zastąpiony kamerą wideo. Komunikację z komputerem zapewnia interfejs RS485.

Załączone oprogramowanie umożliwia konfigurację przyrządu oraz wizualizację i rejestrację wyników pomiaru. Do standardowego wyposażenia należy wyświetlacz LCD i klawisze sterujące pozwalające zaprogramować niektóre nastawy, takie jak współczynnik emisyjności czy czas uśredniania.

www.raytek.com