Serwis techniczny obiektu – zalety kompleksowej obsługi

  Impel Tech Solutions jest spółką należącą do Grupy Impel, a jej domeną jest serwis techniczny obiektów: pełne i całkowite utrzymanie instalacji (HVAC, elektrycznej, niskoprądowej, wodno kanalizacyjnej, pożarowej, gazowej), urządzeń, wyposażenia technicznego zainstalowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektu, a także prace inwestycyjne (więcej informacji).

  Wśród klientów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami obserwujemy od jakiegoś czasu wzrost zainteresowania zintegrowanymi usługami technicznego utrzymania nieruchomości. Czy jest to słuszny trend? Czy takie podejście do utrzymania nieruchomości ma silne podstawy merytoryczne? Czy to się opłaca? Poniżej udzielę odpowiedzi na te pytania, bazując na doświadczeniach dostawcy usług jakim jest Impel Tech Solutions.

  Zapewne większość zarządców nieruchomości, właścicieli czy administratorów, stanęło kiedyś przed wyborem koncepcji realizacji usługi serwisu technicznego obiektu. Wybór ten, w dużym uproszczeniu, zależy od strategii zamawiającego i od tego, jakie kompetencje ma firma świadcząca usługi – czy jest to jeden partner, który świadczy usługę kompleksowo i można mu powierzyć do obsługi większy obszar czy wielu wykonawców odpowiedzialnych za poszczególne usługi. Wybór właściwej koncepcji powinien być zawsze przemyślany i dostosowany do charakterystyki danego obiektu, gwarantujący utrzymanie właściwego stanu technicznego, przy optymalnym poziomie kosztów.

  Jakie są zalety przemawiające za wyborem jednego dostawcy usług związanych z serwisem technicznym obiektu? Poniżej przytoczę te najbardziej istotne dla zarządcy czy właściciela obiektu.

  Po pierwsze: jednoznaczne określenie odpowiedzialności za cały obszar technicznego serwisu obiektu. Jest to jedna z trudno mierzalnych wartości. Przy rozproszonej usłudze bardzo często zachodzi potrzeba identyfikacji, w czyim zakresie kompetencji jest dany fragment instalacji, kto jest odpowiedzialny za maszynę bądź inne urządzenie. W przypadku kompleksowej usługi nie ma takiej potrzeby, ponieważ dostawca odpowiada wówczas zazwyczaj za wszystkie instalacje techniczne funkcjonujące w budynku. Zarządcy wygodniej współpracuje się z jednym dostawcą, który zarządzając wieloma obszarami identyfikuje się z obiektem. Współpraca z jednym partnerem jest również bardzo pomocna przy wszelkiego rodzaju audytach ubezpieczyciela, kontrolach Państwowej Straży Pożarnej, bądź Państwowej Inspekcji Pracy. Przy właściwych zapisach umownych, to na dostawcy usług serwisu technicznego obiektu spoczywa obowiązek dokumentowania spełnienia wszystkich wymaganych prawem warunków, dotyczących właściwego od strony technicznej funkcjonowania obiektu. Impel Tech Solutions, jako wieloletni doświadczony dostawca takich usług, dba zarówno o sprawne funkcjonowanie nieruchomości, jak i o bezpieczeństwo formalne z tym związane.

  Po drugie: kompleksowy dostawca zajmujący się serwisem technicznym obiektu dysponuje nieporównywalnie większą wiedzą o szeroko rozumianym bezpieczeństwie obiektu. Zagadnienia bezpieczeństwa nie można rozpatrywać dla każdej z branż czy usług z osobna. Systemy i instalacje takie jak SAP, DSO, SZR, UPS, KD, CCTV, BMS, HVAC etc. tworzą infrastrukturę odpowiedzialną za bezpieczeństwo obiektu. Mimo faktu, że systemy te działają autonomicznie, to jednak są ze sobą powiązane szeregiem zależności i uwarunkowań, które składają się na właściwe i bezpieczne funkcjonowanie firmy. Przekazanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem każdej z instalacji z osobna doprowadza do rozmycia odpowiedzialności, co nie przekłada się na jakość funkcjonowania obiektu, a co za tym idzie na bezpieczeństwo.

  Impel Tech Solutions w codziennej pracy wykorzystuje narzędzia usprawniające komunikację z klientem. Każdą z usług indywidualnie dopasowujemy oraz łączymy w optymalne pakiety. Generujemy korzyści istotne z perspektywy naszych partnerów biznesowych. Kompleksowa usługa jest dedykowana dla klienta bardzo świadomego i oczekującego najwyższej jakości świadczonych usług. Wysoka jakość świadczonych usług nie musi pociągać za sobą zwiększenia kosztów. Impel Tech Solutions dysponuje szeroką bazą dostawców, podwykonawców oraz kadry technicznej. Współpraca z wieloma dostawcami w całej Polsce pozwoliła nam na wypracowanie bardzo korzystnej polityki rabatowej. Ten efekt skali pozwala nam na przedstawianie cen realizacji usług na poziomie niższym, niż przy obsłudze tego samego obszaru realizowanej przez wielu wykonawców.

  Kadra techniczna jest bardzo ważna. Czasami problemy techniczne występujące w obiekcie wymagają różnorodnej wiedzy technicznej na poziomie eksperckim. Zazwyczaj dostawcy usług technicznych nie posiadają zasobów kadrowych pozwalających na zaspokojenie takich potrzeb. Impel Tech Solutions dysponuje kadrą techniczną z wieloletnim doświadczeniem, posiadającą szeroką wiedzę z zakresu funkcjonowania obiektów. Rozwiązywanie skomplikowanych i nietuzinkowych problemów technicznych nie jest dla nas sytuacją nadzwyczajną, a przy okazji przynosi nam dużą satysfakcję, a klientowi wskazuje korzyści płynące z wyboru Impel Tech Solutions jako partnera technicznego.

  Konkludując: klient decydujący się na Impel Tech Solutions jako dostawcę, który oferuje pełne i całkowite utrzymanie obiektu, otrzymuje bezpieczeństwo i kompleksowość świadczonej usługi, przy okazji obniżając koszty. Ewidentnie jest to „win-win situation”.

  Autor: Tomasz Sałapata – manager sprzedaży z firmy Impel Tech Solutions