SEJ kończy budowę unikatowej elektrociepłowni w Częstochowie

  Budowa silnika gazowego w Koksowni Nowa w Częstochowie, który będzie pracował na gazie koksowniczym, zbliża się do końca. Uruchomienie jednostki jest planowane pod koniec kwietnia 2013 r. Nowa elektrociepłownia o mocy ok. 3 MWe pod nazwą Elektrociepłownia Nowa Częstochowa (ECNC) wejdzie w skład Zespołu Elektrociepłowni Kogeneracyjnych Spółki Energetycznej Jastrzębie.

  Jak informuje Spółka Energetyczna Jastrzębie (SEJ), wchodząca w skład grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), realizacja inwestycji w Częstochowie postępuje zgodnie z planem. Gotowy jest budynek, w którym umieszczono silnik i kocioł. Trwają prace zmierzające do całkowitego połączenia głównych elementów instalacji z pozostałymi podzespołami.

  Żeby rozpocząć pracę, instalacja musi jeszcze zostać wyposażona w niezbędne układy technologiczne, między innymi w układ wytwarzania energii elektrycznej bazujący na agregacie prądotwórczym i silniku gazowym, kocioł parowy odzysknicowy, instalacje chłodzenia, instalację olejową, układy wentylacji, sprężonego powietrza, kanały spalin, układ przygotowania i podawania gazu.

  Projekt zakłada pracę elektrociepłowni w systemie wysokosprawnej kogeneracji o sprawności minimalnej powyżej 75 proc. z pełnym wykorzystaniem pod względem technicznym i ekonomicznym gazu koksowniczego. Agregat prądotwórczy wytwarzał będzie w kogeneracji parę technologiczną, gorącą wodę oraz energię elektryczną.

  Nowa instalacja będzie zabezpieczać energię cieplną dla potrzeb technologicznych i grzewczych koksowni. Para technologiczna zostanie wykorzystana w procesie produkcji koksu, natomiast pozostałe ciepło będzie wykorzystane m.in. do wstępnego podgrzania wody surowej, układu podgrzewania wody uzupełniającej oraz do celów grzewczych koksowni, tak aby całe ciepło zostało w pełni optymalnie zagospodarowane. Wyprodukowana energia elektryczna praktycznie w całości będzie odbierana i wykorzystywana przez Koksownię Częstochowa Nowa i zastąpi energię kupowaną z sieci.

  Projekt zastosowania wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem gazu koksowniczego, podobnie jak te realizowane wcześniej w oparciu o metan, posiada dodatkową bardzo ważną zaletę jaką jest jego wysoka opłacalność.

  Źródło: www.wnp.pl