Rozpoznanie terenu

  Warto poświęcić więcej uwagi etapowi doboru systemu centralnego smarowania. Jest to niezwykle istotne dla jego poprawnej pracy, a także późniejszego serwisowania i konserwacji.

  Przez dobór rozumiem cały proces zaczynający się od poznania specyfiki smarowanego maszyny. Konieczne jest określenie liczby punktów smarowania, ich rozmieszczenie na maszynie,  zapotrzebowanie na smar poszczególnych punktów. Potem możemy wybrać typ systemu smarowania, dobrać pompę, elementy dozujące, rodzaj przewodów i elementów złącznych. Na ostatnim etapie określamy stopień automatyzacji i monitorowania pracy systemu. Warto zastanowić się także nad ewentualną rozbudową lub modernizacją systemu.

  Nawet w sytuacji, gdy projekt powstaje jedynie w formie schematu, rzetelne wykonanie tego etapu jest fundamentem do osiągnięcia prawidłowej funkcjonalności systemu smarowania.

  Spotykamy się nieraz z prośbami o naprawę systemów, które po prostu nie miały prawa działać. Zostały po prostu źle dobrane. Niestety w takiej sytuacji często jedynym rozwiązaniem jest demontaż starego systemu i montaż nowego, poprawnie zaprojektowanego.

  By nie narażać się na niepotrzebne problemy i koszty dobrze jest powierzyć przynajmniej dobór systemu smarowania rzetelnej firmie.

  Autor: Krzysztof A. Cholewa, Dyrektor TriboTec Polska