Przekaźniki programowalne

Dostępna na rynku oferta przekaźników jest bardzo obszerna. Obejmuje przekaźniki miniaturowe, a także te, które uwzględnia się w instalacjach silnoprądowych. Warto podkreślić, że można nabyć także zaawansowane modele, bardzo często nazywane przekaźnikami programowalnymi czy małymi PLC. Są one w stanie pełnić rolę urządzeń sterujących.

Systemy automatyki, które znajdują zastosowanie w fabrykach i w magazynach, wymagają mniej lub bardziej rozbudowanych urządzeń sterujących. Są one dobierane z uwzględnieniem stopnia złożoności systemu, a w szczególności liczby elementów wejściowych i wyjściowych. W przypadku mniej rozbudowanych aplikacji można uwzględnić prostsze urządzenia sterujące. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w niektórych systemach doskonale sprawdzają się przekaźniki programowalne. Stanowić mogą one alternatywę dla sterowników PLC zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym. Czy rzeczywiście tak jest? Warto pokusić się o próbę odpowiedzi na to pytanie.

Artykuł powstał w oparciu o dane uzyskane z ankiety przeprowadzonej w październiku 2010 r. wśród czytelników miesięcznika Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych. Oprócz tego przy tworzeniu materiału bazowano na informacjach pochodzących od producentów oraz dostawców przekaźników programowalnych. Należy podkreślić, że przegląd oferty nie stanowi pełnego obrazu rynku. Aby go uzyskać, należałoby uwzględnić wszystkie przekaźniki programowalne dostępne na terenie Polski.

Gdzie i po co

Przekaźniki programowalne znajdują zastosowanie przede wszystkim w układach sterowania maszynami. Oprócz tego bardzo często są one uwzględniane w systemach podnośnikowych i transportowych. Ponad 25% czytelników Inżynierii i Utrzymania Ruchu Zakładów Przemysłowych podaje, że przekaźniki programowalne w ich aplikacjach są odpowiedzialne za sterowanie poziomem i ciśnieniem. Urządzenia te dobrze sprawdzają się także w systemach automatyki budynkowej oraz w systemach załączania rezerwy. W opinii użytkowników przekaźniki programowalne znajdują zastosowanie w systemach klimatyzacji i wentylacji, a także w automatyce magazynów i chłodni oraz w mechanizmach podnoszenia. W niektórych aplikacjach  przekaźniki programowalne odpowiadają za zadawanie sekwencji testowych, zarządzanie transmisją danych i energią, a także za nadzorowanie pracy instalacji odpylania. Jeden z czytelników zastosował przekaźnik programowalny w systemie sterowania fotelem dentystycznym.

Przekaźniki programowalne bardzo często współpracują z elektrozaworami, stycznikami, a także czujnikami pnp i stykowymi. Są one w stanie sterować pracą silników i żarówek. W opinii czytelników Inżynierii i Utrzymania Ruchu Zakładów Przemysłowych przekaźniki programowalne mogą nadzorować pneumatykę. W wielu aplikacjach, jak źródła sygnałów wejściowych, uwzględnia się czujniki indukcyjne i ciśnienia,  fotokomórki, czujniki zbliżeniowe oraz przetworniki napięciowe. Urządzenia wyjściowe przekaźników stanowią falowniki, panele tekstowe i graficzne, kolumny świetlne, falowniki oraz sterowniki PLC.

Na przykład system załączania rezerwy (SZR), oparty na przekaźniku programowalnym NEED firmy Relpol, zapewnia nadzór napięcia w trzech fazach. System pozwala również na sprawdzanie kolejności i asymetrii faz oraz na kontrolowanie ich zaniku. Przełączanie odbywa się w trybie ręcznym lub automatycznym. O stanie pracy urządzenia informują wskaźniki optyczne. System wyposażono zarówno w wyłącznik bezpieczeństwa, jak i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Zasilaniem rezerwowym może być linia lub agregat. W pierwszej kolejności system sprawdza właściwości zasilania podstawowego, po czym urządzenie przechodzi w stan czuwania. W przypadku zaniku zasilania głównego układ czeka 5 s na jego powrót, po czym zostaje przełączony stycznik, a następnie uruchomione jest zasilanie rezerwowe. W zależności od konfiguracji system pozostaje przełączony lub powraca do zasilania podstawowego. Jeżeli zadziała styk sygnalizacji pożarowej, automatyka wyłącza stycznik zasilania podstawowego i blokowane jest zasilanie rezerwowe. Układ może pracować w temperaturze od -25 do 55°C przy wilgotności względnej wynoszącej od 5 do 95%. Moduł automatyki zasilany jest napięciem 3×400/230 V przy częstotliwości 50 Hz. Pobudzenie odbywa się w przypadku zaniku lub obniżenia przynajmniej jednego napięcia fazowego poniżej wartości 195 V. Zakres regulacji czasu zwłoki reakcji i powrotu napięcia wynosi 0,5 do 60 s. Kompletny moduł dla zasilania podstawowego i rezerwowego składa się z:

 • zabezpieczenia przekaźników pomiarowych,
 • przekaźników pomiarowych napięcia,
 • przekaźnika programowalnego,
 • styczników mocy,
 • blokady mechanicznej,
 • listwy zaciskowej,
 • elementów kontrolno-sterujących.

Które przekaźniki najpopularniejsze

W opinii czytelników Inżynierii i Utrzymania Ruchu Zakładów Przemysłowych najbardziej popularnym przekaźnikiem programowalnym jest Easy firmy Moeller. Stosuje go bowiem 37% badanych. Na drugim miejscu plasuje się Logo firmy Siemens, zaś trzecią pozycję zajmuje SG 2 produkowany przez firmę Teco. Według ankietowanych na czwartym miejscu znajduje się Need firmy Relpol. W następnej kolejności czytelnicy wymieniają model Zelio Logic firmy Telemecanique. Piąte miejsce ex aequo zajmują Millenium, oferowany przez Crouzet, i ZEN firmy Omron. W opinii czytelników na ostatniej pozycji znajduje się Nanoline Phoenix Contact.

Czytelnicy, odpowiadając na pytanie: jaki przekaźnik programowalny planujesz nabyć do twojej aplikacji, w pierwszej kolejności wymieniali SG2 firmy Teco. W odpowiedziach na drugim miejscu plasuje się Logo Siemensa, natomiast trzecią pozycję zajmuje Easy firmy Moeller.

Na przykład przekaźniki programowalne CL firmy ABB znajdują zastosowanie w małych oraz średnich aplikacjach sterowania oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest sterowanie urządzeniami w określonych cyklach czasowych. Stąd też są ważnymi elementami systemów oświetleniowych i klimatyzacyjnych, a także systemów sterowania maszynami. W urządzeniu przewidziano 8 lub 12 wejść cyfrowych oraz 4 lub 6 wyjść przekaźnikowych. Opcjonalnie dostępne jest 4 lub 8 wyjść tranzystorowych. Oprócz tego w urządzeniu uwzględniono:

 • 128 ścieżek prądowych,
 • 3 styki załączane lub rozłączane szeregowo i 1 cewkę na ścieżkę prądową,
 • opcjonalnie: 2 lub 4 wejścia analogowe (nie dla wersji 100–240 V),
 • diagram przepływu do sprawdzenia obwodu (urządzenia z wyświetlaczem),
 • rozszerzenia na poziomie lokalnym lub zdalnym.

Oprogramowanie obsługuje 16 liczników ze zliczaniem w górę lub w dół. Oprócz tego można zastosować 8 zegarów tygodniowych, 8 zegarów rocznych, 16 komparatorów wartości analogowych, 16 dowolnie edytowalnych wyświetlaczy tekstowych oraz 32 markery lub przekaźniki. Wyświetlacz zewnętrzny pracuje jako wyświetlacz zewnętrzny lub kompaktowy przekaźnik HMI.

Rozbudowa najważniejsza

Jako istotne cechy przekaźników programowalnych użytkownicy w zdecydowanej większości wymieniają możliwość rozbudowy urządzenia o kolejne moduły wejścia i wyjścia. Zalety takiego rozwiązania to przede wszystkim szybka adaptacja do zmieniających się potrzeb aplikacji. Dla użytkowników nie bez znaczenia pozostaje także darmowe oprogramowanie. Z pewnością przydatne rozwiązanie stanowią wtykowe moduły pamięci. Dzięki nim możliwe jest kopiowanie diagramów bez przyłączania komputera. Wszelkie modyfikacje na schematach mogą być przeprowadzane zewnętrznie, a potem wprowadzone ponownie do przekaźnika również za pomocą modułu pamięci. Dla użytkowników istotne są wejścia analogowe i cyfrowe. Ich liczba decyduje o wielkości systemu sterowania obsługiwanego przez przekaźnik. Przydatne okazują się klawiatury oraz wbudowane wyświetlacze LCD  − podaje 44% ankietowanych. Przyciski funkcyjne, które umieszczone są na panelu czołowym urządzenia, służą do parametryzowania i nadzorowania stanu wejść i wyjść cyfrowych, wartości wejść analogowych, czasu i daty oraz statusu działania przekaźnika. Oprócz tego jako zalety dostępnych na rynku przekaźników programowalnych wymienia się zegar czasu rzeczywistego, wyjścia tranzystorowe, a także możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły komunikacyjne.

Na przykład zarówno jednostki podstawowe, jak i moduły rozszerzeń przekaźnika Kinco firmy Lovato Electric nabyć można w dwóch wersjach zasilania – 24 VDC oraz 100…230 VAC. Moduły podstawowe standardowo są wyposażone w wyświetlacz ciekłokrystaliczny (4 linie po 12 znaków) oraz 8 klawiszy funkcyjnych, służących do programowania i sterowania z poziomu klawiatury. Jednostki podstawowe, w zależności od wersji, mogą mieć od 6 do 12 wejść oraz od 4 do 8 wyjść. Moduły rozszerzeń LRE08… są wyposażone w 4 wejścia i 4 wyjścia. Można przyłączyć 3 moduły rozszerzeń, co daje łącznie 24 wejścia oraz 20 wyjść.

Moduły podstawowe są wyposażone w 6, 8 lub 12 wejść cyfrowych. Moduły z zasilaniem 24 VDC mają dodatkowo 2 lub 4 wejścia cyfrowe, które mogą być używane również jako wejścia analogowe (0…10 V DC). Wyjścia cyfrowe mogą być używane jako wyjścia przekaźnikowe o obciążalności prądowej do 8 A, lub jako wyjścia tranzystorowe o obciążalności 0,2 A przy 24 VDC. Nabyć można również zasilacze o napięciu 100…240 VAC/24 VDC, które umożliwiają stosowanie modułów podstawowych o napięciu zasilania 24 VDC w miejscach, w których normalnie nie ma napięcia zasilania o tych parametrach. Zastępując przekaźnikami Kinco tradycyjne przekaźniki elektromagnetyczne, przekaźniki czasowe, przekaźniki nadzorcze i liczniki, redukuje się koszty materiałowe i koszty instalacji. Oprócz tego zyskuje się możliwość łatwej zmiany oprogramowania i ustawiania nowych funkcji dla potrzeb zmieniającego się systemu.

Wymiana danych

Jeżeli przekaźnik programowalny stanowi element szerszego systemu sterowania, konieczne jest zastosowanie odpowiednich interfejsów komunikacyjnych. Użytkownicy zwracają uwagę, że najważniejszy w tym zakresie jest Ethernet. Około 40% czytelników Inżynierii i Utrzymania Ruchu Zakładów Przemysłowych podaje, że w swoich aplikacjach przekaźnik programowalny odbiera i wysyła informacje za pomocą interfejsu Modbus oraz Profibus. Mniejszą popularnością cieszą się interfejsy Can Open, AS-Interface oraz Device net.

Na przykład model Logo firmy Siemens, dzięki strukturze modułowej, cechuje się szerokimi możliwościami komunikacyjnymi. Tym sposobem zyskuje się wymianę danych z takimi sieciami, jak LON (Local Operating Network), EIB oraz AS-I (Actuator-Sensor-Interface). Korzyści wynikające z takiego rozwiązania to przede wszystkim możliwość współpracy z panelami operatorskimi. Przydatne jest także bezpośrednie sterowanie wybranymi adresowanymi urządzeniami. Można uwzględnić przesyłanie i odbieranie meldunków tekstowych SMS. Specjalny moduł pozwala na wysyłanie wiadomości tekstowych na telefony komórkowe, a także na przekazywanie informacji głosowej na telefon stacjonarny. Oprócz tego informacje mogą być przesyłane na faks oraz adres e-mail. Jak podaje producent, aktywacja wysłania SMS-a może nastąpić w efekcie ustawienia wejść i wyjść binarnych, znaczników pamięci (flag) oraz wejść rejestru przesuwnego. Oprócz tego wysłanie wiadomości tekstowej może być inicjowane w wyniku obsługi przycisków na przekaźniku lub zadziałania wejść, wyjść oraz znaczników analogowych.

Nabywając przekaźnik programowalny…

Ponad 90% czytelników Inżynierii i Utrzymania Ruchu Zakładów Przemysłowych przy wyborze przekaźnika kieruje się jego funkcjonalnością. Ważnym kryterium jest cena, a potem funkcjonalność oprogramowania. W następnej kolejności wymienia się możliwość rozbudowy. Najmniej użytkownicy biorą pod uwagę markę producenta i dostawcę.

Jak podaje firma ABB, dobierając przekaźnik programowalny, w pierwszej kolejności należy określić rodzaj aplikacji, a przede wszystkim liczbę sygnałów wejściowych i wyjściowych. Konieczne jest również zdefiniowanie zapotrzebowania na pamięć oraz sposobu instalacji, wymiarów oraz niezbędnych modułów rozszerzeń i wyświetlaczy. Na etapie wyboru przekaźnika warto uwzględnić możliwości sprzętowej rozbudowy. Należy wziąć pod uwagę rodzaj zasilania urządzenia, a także sposób jego programowania. W razie potrzeby warto zadbać o łatwe przenoszenie oprogramowania i jego aktualizowanie. Nie bez znaczenia pozostają również takie czynniki, jak dostępność dokumentacji, ciągłość produkcji przekaźników oraz wsparcie techniczne ze strony producenta.

Na przykład przekaźnik programowalny Nanoline firmy Phoenix Contact bazuje na jednostce podstawowej, do której można dołączać moduły rozszerzeń wejść/wyjść oraz moduły komunikacyjne (ETH, RS232/485, USB, GSM). Jednostka bazowa może być wyposażona w 6 lub 8 wejść i 4 wyjścia dwustanowe. Dodatkowe moduły rozszerzeń wejść analogowych zawierają 12-bitową rozdzielczość sygnału i mogą obsługiwać standardy napięciowe 0–10 VDC lub -10–10 VDC oraz sygnał prądowy 4–20 mA. Bazując na module komunikacyjnym Ethernet lub RS485, urządzenie może obsługiwać protokół Modbus TCP lub RTU, łącznie z realizowaniem przez przekaźnik funkcji serwera. Tym sposobem zyskuje się możliwość włączenia systemu sterowania w sieć zakładową oraz zdalne sterowanie i monitoring instalacji. Protokół Modbus RTU pozwala na rozszerzenie systemu o kolejne lokalne stacje sterowania i monitoringu urządzeń, takich jak liczniki mediów, falowniki czy panele operatorskie. Przekaźniki Nanoline obsługiwane są przez program Nanonavigator. Przewidziano w nim dwa języki programowania – blokowy oraz drabinkowy. Najnowsze rozszerzenie przekaźnika to moduł komunikacji GSM. Jest on przeznaczony do instalacji zlokalizowanych w trudno dostępnym terenie. Zamiast połączenia szeregowego i zewnętrznego urządzenia bezprzewodowego, modem GSM jest zintegrowany i obsługiwany bezpośrednio w systemie sterowania. Moduł GSM automatycznie wysyła alarmy i komunikaty o zdarzeniach oraz umożliwia przyjmowanie komend i wartości do sterowania parametrami i urządzeniami systemu.

Co będzie trendy

Czytelnicy zapytani o to, jakich funkcji i podzespołów brakuje w używanym przez nich przekaźniku, udzielali różnych odpowiedzi. Zwracano uwagę na brak możliwości obsługi PID oraz na niewyposażenie niektórych modeli w sygnalizację odpowiedzialną za informowanie o stanie wejść i wyjść.

Wskazywano na pewne niedogodności w zakresie funkcjonalnym. Wymieniano na przykład w niektórych modelach nieuwzględnienie wbudowanego interfejsu Ethernet, a także standardu RS485. Przydatna okazałaby się możliwość przesyłania danych za pomocą GPRS. Nie wszystkie dostępne na rynku przekaźniki programowalne są w stanie obsługiwać rezystory PT 100 oraz pętlę prądową 4–20 mA i napięciową 0–10 V bez dodatkowych rozszerzeń.

Użytkownicy niektórych modeli podkreślają brak wyświetlacza LCD i możliwości obsługi liczb zmiennoprzecinkowych. Nie wszystkie przekaźniki programowalne obsługują protokół Modbus. Przydałoby się także więcej timerów i pojemności pamięci. Jeden z czytelników podkreślił brak prostych operacji arytmetycznych.

Redakcja Inżynierii i Utrzymania Ruchu Zakładów Przemysłowych zapytała także czytelników o kierunki, w jakich powinny pójść zmiany w przekaźnikach programowalnych. W opinii ankietowanych urządzenia te muszą być bardziej uniwersalne i cechować się możliwością programowania przez stronę WWW. Przekaźniki powinny przetwarzać dane w znacznie krótszym czasie.

Należy podkreślić, że rozwój przekaźników jest zgodny z oczekiwaniami użytkowników. Jak podaje firma ABB, kierunki zmian w przekaźnikach programowalnych idą w stronę uproszczenia programowania, a także zwiększenia pamięci i dostępnych modułów programowych. Oprócz tego udoskonalenia będą dotyczyć integracji interfejsów HMI. Istotne zmiany nastąpią w standardach komunikacyjnych. Stąd też przekaźniki programowalne obsługiwać będą WiFi, Bluetooth, ZigBee i inne. Podkreśla się szerszą współpracę z sieciami komunikacyjnymi chociażby takimi, jak CAN, Lin, DMX, X10 czy KNX. Sprawniej będzie przebiegała także wymiana informacji z innymi urządzeniami. W przypadku podłączenia do sieci Ethernet obsługa będzie odbywała się przez serwery WWW. Firma ABB podkreśla, że w nowoczesnych konstrukcjach przekaźników zostaną uwzględnione technologie pozwalające na zwiększenie oszczędności energii.

W opinii firmy Omron przekaźniki programowalne będą cechowały się mniejszymi wymiarami. Prostsze będzie także programowanie oraz znacznie bardziej rozbudowane wyświetlacze z obsługą dotykową.

Jak podaje firma ABB, w przekaźniku CL uwzględniono moduły wyświetlaczy z wejściami i wyjściami (przekaźnikowymi lub tranzystorowymi) i wyjściem analogowym. Oprócz tego producent przewidział wymienne pamięci dla przekaźników i modułów wyświetlaczy.

W przekaźniku ZEN firmy Omron uwzględniono możliwość swobodnej rozbudowy przekaźnika o dodatkowe moduły wejścia/wyjścia, a także precyzyjne wejścia analogowe oraz wysokiej jakości liczniki i timery.

W świetle wyników przeprowadzonej ankiety można stwierdzić, że zdecydowana większość użytkowników przekaźników programowalnych używa ich jako urządzenia pracujące samodzielnie. Pozostałe przypadki stanowią aplikacje, w których przekaźniki są elementami szerszego systemu automatyki. Należy podkreślić, że nabyte przekaźniki spełniają oczekiwania, bowiem ponad 80% ankietowanych podaje, że w przypadku zakupu kolejnego urządzenia skorzysta z wyrobu sprawdzonego już producenta.

Co na rynku

Przekaźnik programowalny ZEN firmy Omron bazuje na 4 różnych modułach jednostek centralnych z 10 wejściami/wyjściami. Trzy moduły (C1/C2/C4) można rozbudować do 34 wejść/wyjść. Moduł C3 ma tylko 10 wejść/wyjść. Wszystkie modele stałoprądowe cechują się wejściami analogowymi i szybkimi wejściami zliczającymi (do 150 Hz). Model C4 wyposażono w możliwość komunikacji. Moduły o wejściach prądu stałego i zasilane prądem stałym są wyposażone w wejście analogowe i szybkie wejście zliczające.

Moduł ZEN-10C4 komunikuje się w standardzie RS-485. Dostępne są rozszerzenia z wyjściami przekaźnikowymi lub tranzystorowymi.

Przekaźnik programowalny iSmart firmy IMO uwzględnia moduły główne w wersji z wyświetlaczem lub bez. Modele te są dostępne w wielkościach 10, 12, 20 I/O. Istnieje możliwość rozbudowy systemu do 44 I/O. Nabyć można także moduły DC z wejściami analogowymi 0–10 V. Jak podaje producent, przekaźniki programowalne iSmart są praktycznym rozwiązaniem dla prostych układów sterowania i regulacji, gdzie zastosowanie klasycznego sterownika PLC wraz z panelem operatorskim jest zbyt kosztowne. Przekaźniki iSmart pozwalają na zaprogramowanie zależności logicznych, zwłok czasowych i liczników. Umożliwiają one uzależnienie sterowania od 2 lub 4 sygnałów analogowych. Do programowania iSmartów służy darmowa aplikacja narzędziowa, pozwalająca na programowanie w języku drabinkowym (ladder) lub na diagramie bloków funkcyjnych (FBD). Wersje z wyświetlaczem i klawiaturą można programować bez pomocy komputera. Pamięć programu może pomieścić 200 linii (po 4 instrukcje) kodu w języku drabinkowym lub 99 bloków funkcyjnych na diagramie FBD.

Przekaźniki programowalne SG2 firmy TECO przeznaczone są do budowy nieskomplikowanych układów automatyki i sterowania budynków. Istnieje możliwość programowania za pomocą przycisków na sterowniku, jak również za pośrednictwem komputera PC przez RS232 (bezpłatne oprogramowanie).

Urządzenie można rozbudować do 44 wejść/wyjść, co odbywa się poprzez 3 moduły po 8 punktów oraz 1 moduł analogowy i 1 moduł komunikacyjny. Istnieje również możliwość rozbudowania wejścia analogowego do 8 punktów, z których 4 są 12-bitowe. Dostępne są także moduły komunikacyjne Profibus-DP, DeviceNet, Modbus RTU oraz Ethernet TCP/IP. W przekaźniku przewidziano wbudowany wyświetlacz o wymiarach 120×40 mm. Podczas programowania do dyspozycji pozostaje maksymalnie 200 szczebli w języku drabinkowym i 99 funkcji w języku FBD. Przydatne okaże się także wejście szybkiego licznika (1 kHz). W niektórych modelach uwzględniono wyjście impulsowe. Oprócz tego w przekaźniku przewidziano wbudowany timer 15-funkcyjny, licznik 15-funkcyjny, komparator analogowy i RTC. Czas pracy wbudowanego RTC to około 240 godzin po wyłączniku zasilania. Każde wyjście przekaźnikowe może być obciążone prądem o wartości do 8 A, natomiast wyjście tranzystorowe cechuje się obciążeniem do 0,5A. Model ten może pracować w temperaturze od – 20°C do 55°C. Urządzenie może być zainstalowane bezpośrednio na płycie montażowej lub na szynie DIN 35.

Przekaźnik Zelio Logic produkowany przez firmę Schneider Electric obejmuje gamę 3 modeli typu monoblok, składających się z 10, 12 lub 20 wejść/wyjść (wersje z lub bez wyświetlacza i przycisków). Programowanie może być przeprowadzone za pomocą 6 przycisków i dużego wyświetlacza LCD (4 linie po 18 znaków i 1 linia ikon).

Na rynku dostępne są również przekaźniki programowalne przeznaczone do pracy w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem maszyn. Na przykład dzięki przekaźnikowi Easy firmy Moeller zyskuje się możliwość przechowywania w urządzeniu dużej liczby funkcjonalnych bloków bezpieczeństwa. Dodatkowe funkcje odróżniają te urządzenia od klasycznych przekaźników programowalnych. W systemach związanych z bezpieczeństwem maszyn istotną rolę odgrywa zatrzymanie awaryjne. Funkcja ta w przekaźniku pozwala na zatrzymanie niebezpiecznego ruchu. Nie bez znaczenia pozostaje również kontrola otwarcia drzwi z ryglem lub bez rygla. W sposób automatyczny wykrywane są położenia, po czym generowany jest odpowiedni sygnał sterujący. Przekaźniki bezpieczeństwa mogą również realizować funkcje związane z monitoringiem pętli sprzężenia zwrotnego (EDM), co znajduje zastosowanie w procesach związanych z kontrolowaniem przyłączonych elementów, takich jak styczniki, przekaźniki czy zawory. Oprócz tego programowalne przekaźniki bezpieczeństwa mogą realizować również funkcje związane z:

 • sterowaniem oburęcznym,
 • bezstykowym wyposażeniem ochronnym (ESPE),
 • otwartymi niebezpiecznymi przestrzeniami z matami bezpieczeństwa,
 • przełącznikami zezwalającymi,
 • przełącznikami trybu pracy,
 • czasowymi przekaźnikami bezpieczeństwa,
 • monitoringiem zatrzymania,
 • kontrolowaniem przekroczenia prędkości.

Ponad 80% czytelników Inżynierii i Utrzymania Ruchu Zakładów Przemysłowych podaje, że w ich aplikacji przekaźnik programowalny stanowił tańszą i prostszą alternatywę dla sterowników PLC. Co prawda bazując na przekaźnikach programowalnych, zyskuje się mniejsze możliwości systemu i jego skalowalność, to jednak w wielu aplikacjach takie rozwiązanie jest wystarczające. Dobierając zatem urządzenie sterujące, warto zastanowić się nad przekaźnikiem programowalnym. W mniej rozbudowanych aplikacjach jest to dobre rozwiązanie zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym. Możliwość ich modułowej rozbudowy pozwala na stworzenie aplikacji ściśle dostosowanej do wymagań sprzętowych i programowych.

Autor: Damian Żabicki