Produkt Roku 2006

W ciągu całego roku redakcja I&UR otrzymuje od producentów, dystrybutorów i przedstawicieli informacje o nowych produktach. Aby wziąć udział w konkursie, musiały być one wprowadzone na rynek polski lub udoskonalone w 2006 roku. Pierwszym etapem konkursu była wstępna selekcja produktów przez grono redakcyjne oraz specjalistów z branży utrzymania ruchu. Potem przeprowadziliśmy ankietę wśród prenumeratorów, którzy wybrali produkty najlepiej spełniające trzy kryteria: innowacyjność, przydatność w praktyce, łatwość w użyciu. Czytelnicy oceniali produkty, przyznając im punkty według tych właśnie kryteriów, co pozwoliło na wyłonienie zwycięzców konkursu, po dwóch z każdej kategorii: automatyka/ diagnostyka, mechanika/napędy, elektryka/elektronika, utrzymanie ruchu/zarządzanie.

Producenci lub dystrybutorzy nagrodzonych produktów otrzymali statuetki. Mogą też wykorzystywać logo Produkt Roku 2006 I&UR w swoich materiałach marketingowych dotyczących zwycięskich produktów.

Rozdanie nagród odbyło się w połowie lutego 2007 roku w Pałacu Lubomirskich. Podczas tej gali przyznano też nagrody czytelników magazynów „Control Engineering Polska” i „MSI”.

Redakcja magazynu „Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych” gratuluje zwycięzcom i życzy powodzenia w 2007 roku.

Nagrody dla czytelników

 

Wśród czytelników, którzy wypełnili ankietę i wzięli udział w głosowaniu, wylosowaliśmy zwycięzców: Piotr Wątorowski, Bydgoszcz; Waldemar Brzozowski, Kutno; Arkadiusz Majchrzak, Witkowo; Sławomir Klimek, Kielce. Osoby te otrzymują zaproszenie na tegoroczne seminaria MAINTECH podczas targów PROTECH’07, które odbędą się 21–22 listopada 2007 r. w Hali Ludowej we Wrocławiu.

Zwycięzcy 2006


Kategoria AUTOMATYKA/DIAGNOSTYKA

 • Leonova – wielofunkcyjny przyrząd przenośny do oceny stanu maszyn produkcyjnych – firma AS Instrument Polska

ex aequo

 • Xle – kompaktowe urządzenie integrujące w sobie funkcję sterownika i panelu operatorskiego – firma Astor

Kategoria MECHANIKA/NAPĘDY

 • Bezolejowe sprężarki śrubowe serii Z – firma Atlas Copco Polska

ex aequo

 • Łożysko ślizgowe iglidur H370 – firma Igus

Kategoria UTRZYMANIE RUCHU/ZARZĄDZANIE

 • emrm – system informatyczny wspomagający zarządzanie firmą – firma Technodat

ex aequo

 • Loctite 8040 – olej do luzowania zapieczonych połączeń – firma Henkel Polska


Kategoria ELEKTRYKA/ELEKTRONIKA

 • SEE Electrical – program dla elektryków – firma IGE+XAO

ex aequo

 • Han Easy-Hood – obudowa do łączenia kabli – firma Soyter

AUTOMATYKA/DIAGNOSTYKA

Leonova – Wielofunkcyjny przyrząd przenośny do oceny stanu maszyn produkcyjnych

AS Instrument Polska

Leonova to wielofunkcyjny przyrząd przenośny do oceny stanu maszyn produkcyjnych, takich jak silniki, pompy, wentylatory, sprężarki itp. Wykorzystywane są metody pomiarowe do kontroli pracy łożysk tocznych z zastosowaniem impulsów uderzeniowych, orbita do oceny łożysk ślizgowych, poziom drgań zgodnie z normami ISO2372 i ISO10816 wraz ze szczegółową analizą widmową symptomów uszkodzeń maszyn. Biblioteki symptomów drgań maszyn służą do automatycznego wyszukiwania w otrzymanym widmie konkretnych wad. Następnie wykryte symptomy są podświetlane oraz obliczana jest ich wartość skuteczna, tak aby ocenić natężenie zjawiska.

Diagnostyka jest wspomagana pomiarem prędkości obrotowej, temperatury lub sygnałów analogowych (mA, mV), używanych powszechnie w automatyce przemysłowej. Obsługa odbywa się poprzez kolorowy ekran dotykowy lub równocześnie poprzez klawiaturę. Duża rozdzielczość ekranu umożliwia wyświetlanie istotnych informacji w postaci liczb lub w trybie graficznym (wykresy, przebiegi, trendy, widma). Pozwala także na zapis wyników w postaci trasy pomiarowej, pomiary „z ręki” oraz edycję plików znajdujących się w pamięci przyrządu. Wyposażony w pamięć operacyjną do 4 GB, przyrząd współpracujący z oprogramowaniem komputerowym CONDMASTER jest w stanie obsłużyć zakład produkcyjny lub bazę danych każdej wielkości, niezależnie od ilości punktów pomiarowych.

Ergonomiczny kształt i nowoczesny wygląd, najmniejszy ciężar (poniżej 75 dkg), zaawansowana elektronika pozwalają na łatwą, intuicyjną obsługę. Dzięki współpracy z oprogramowaniem komputerowym można przesyłać informacje także za pomocą Internetu, e-mailem lub w postaci plików eksportowych. Użytkownikami systemów diagnostycznych są przedsiębiorstwa dbające o swój park maszynowy, producenci urządzeń wirujących oraz firmy serwisowe i remontowe.

www.spminstrument.se 

 

Xle – kompaktowe urządzenie integrujące funkcję sterownika i panelu operatorskiego

Astor sp. z o.o.

Kompaktowe urządzenie integrujące funkcję sterownika i panelu operatorskiego ma wbudowaną funkcję obsługi sygnałów wejściowych i wyjściowych, cyfrowych i analogowych oraz porty komunikacyjne. XLe ma wbudowane wejścia szybkiego licznika (HSC), pozwalające na obsługę enkoderów i zliczanie szybkich impulsów, wyjścia PWM oraz podświetlany wyświetlacz graficzny z miniklawiaturą. Port komunikacyjny może pracować w trybie wysyłania i odbierania znaków w kodzie ASCII, umożliwiając obsługę wag i czytników kodów kreskowych wykorzystywanych w wielu halach produkcyjnych. Urządzenie ma niewielkie rozmiary, zasilane jest napięciem 12–30 VDC, ma gniazdo kart pamięci MicroSD oraz konfi – gurowalne wejścia i wyjścia analogowe. Tworzenie ekranów operatorskich i programu logicznego odbywa się w jednym bezpłatnym oprogramowaniu narzędziowym Cscape.

XLe ma wodoodporny graficzny ekran operatorski o rozmiarach 128×64 piksele oraz 20 klawiszy (funkcyjne i numeryczne) i pozwala na dołączenie opcjonalnego modułu komunikacyjnego sieci Ethernet lub modemu. Sterowniki XLe pozwalają na obsługę do 4098 sygnałów cyfrowych i 1024 sygnałów analogowych. XLe jest dobrym rozwiązaniem do sterowania maszynami, dając możliwość połączenia z różnorodnymi urządzeniami współpracującymi z maszyną. Urządzenie znajduje zastosowanie m.in. w maszynach pakujących, skrawających, przeznaczonych do cięcia i gięcia profili metalowych oraz do podajników taśmowych. Montaż na standardowej szynie DIN, kompaktowość konstrukcji oraz bezpłatne, łatwe z obsłudze oprogramowanie narzędziowe pozwalają na łatwe utrzymywanie systemów sterowania wykorzystujących te urządzenia.

www.astor.com.pl


MECHANIKA/NAPĘDY

Łożysko ślizgowe iglidur H370

igus

Nowe łożysko ślizgowe iglidur H370 jest samosmarujące i tym samym nie wymaga konserwacji. Wykonane z wysokosprawnego polimeru, nadaje się do zastosowania w miejscach wilgotnych oraz wszelkiego rodzaju płynach. Jest odporne na chemikalia, rdzę i światło ultrafioletowe. 

Łożysko iglidur H370 cechuje się wchłanianiem wilgotności poniżej 0,1% oraz granicą nasycenia wynoszącą również poniżej 0,1%. Tym samym nadaje się przede wszystkim do zastosowania pod wodą, np. w instalacjach napełniających butelki czy w zmywarkach. Ponadto łożysko nadaje się do ruchów rotacyjnych, oscylujących oraz linearnych. Jest odporne na zużywanie się oraz na stałe temperatury w zakresie –40 do +200 stopni Celsjusza (czasowo do +240°C ). W ten sposób łożysko iglidur H370 jest znacznie bardziej wydajne niż standardowe łożyska z tworzywa sztucznego. Dzięki tak wysokim, dopuszczalnym zakresom temperatur łożysko w stanie bez obciążenia może być poddawane np. procesom suszenia w przemyśle lakierniczym.

www.igus.pl

 

Bezolejowe sprężarki śrubowe serii Z

Atlas Copco

Bezolejowe sprężarki śrubowe Atlas Copco z serii Z to pierwsze na świecie sprężarki, które uzyskały certyfikat zgodności z klasą 0 według normy ISO 8573-1 wydany przez firmę TÜV. Ryzyko jakiegokolwiek zanieczyszczenia olejem np. podczas przetwarzania żywności, wytwarzania i pakowania środków farmaceutycznych, produkcji elementów elektronicznych itp. zostało wyeliminowane. Proces certyfikacji został przeprowadzony przy zastosowaniu najbardziej wymagających metod badawczych i z wykorzystaniem symulacji środowiska rzeczywistej instalacji przemysłowej. W żadnych warunkach podczas badań nie stwierdzono nawet śladowych ilości oleju, dlatego sprężone powietrze uzyskało certyfikat poświadczający spełnienie wymagań w zakresie zawartości oleju dla klasy 0.

 Norma ISO 8573-1 dotycząca sprężonego powietrza z roku 1991 została zmieniona w roku 2001, aby uwzględnić wymagania w zakresie czystości powietrza w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu. Wprowadzone zmiany udostępniają szerszą metodologię pomiarów obejmującą wszystkie trzy formy zanieczyszczeń olejowych, które mogą pojawić się w sprężarkach – mgłę olejową, opary oraz płyn – aby zapewnić prawdziwy obraz jakości powietrza. Do istniejących klas czystości od 1 do 5 została dodana nowa i najbardziej wymagająca, klasa 0 wg normy ISO 8573-1.

www.atlascopco.com 


UTRZYMANIE RUCHU/ZARZĄDZANIE

emrm – system informatyczny wspomagający zarządzanie firmą

Technodat 

System emrm to innowacyjne i nowatorskie rozwiązanie informatyczne, które wspomaga zarządzanie firmą. Nazwa systemu emrm pochodzi od skrótu MRM (Multi Relationship Management – oprogramowanie do zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie) oraz przedrostka ,,e” kojarzonego powszechnie z aplikacjami informatycznymi oraz Internetem. Budowa systemu jest modułowa. W skład emrm wchodzą:

 • emrm.Planner – zarządzanie kontaktami z kontrahentami oraz procesami sprzedaży w przedsiębiorstwie,
 • emrm.Workflow – zarządzanie wszelkimi procesami występującymi w przedsiębiorstwie,
 • emrm.Archive – archiwizuje i zarządza dokumentami,
 • emrm.Service – przeznaczony jest dla przedsiębiorstw serwisujących maszyny i urządzenia,
 • emrm.Connect – integruje system emrm z innymi aplikacjami dostępnymi na rynku,
 • emrm.Tools – projektowanie i kontrola cyklu realizacji produkcji.

Możliwość doboru poszczególnych modułów zapewnia optymalną konfi gurację emrm. Ich połączenie stanowi wzajemnie uzupełniającą się całość. Możliwość doboru poszczególnych komponentów systemu emrm usprawnia znacząco funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Moduł emrm. Service stanowi kompleksowe rozwiązanie przeznaczone dla przedsiębiorstw serwisujących maszyny i urządzenia oraz świadczących inne usługi wsparcia technicznego. Dzięki aplikacji emrm.Service zarządzanie serwisem i remontami jest sprawniejsze i bardziej efektywne. emrm.Service zapewnia racjonalne planowanie przeglądów, napraw i konserwacji, obniżenie kosztów oraz świadczenie usług na najwyższym poziomie.

www.emrm.pl

 

Loctite® 8040 – środek do luzowania zapieczonych połączeń

Henkel Polska sp. z o.o. 

Loctite® 8040 Freeze & Release to nowe narzędzie ułatwiające pracę wszystkim mechanikom, służbom utrzymania ruchu, serwisom technicznym. Wykorzystuje zamrażanie zamiast tradycyjnego „grzania palnikiem”. Umożliwia bezpieczniejszą pracę w miejscach, gdzie płomień powoduje niebezpieczeństwo. Loctite® 8040 Freeze & Release jest środkiem mineralnym o specjalnej formule umożliwiającej uwalnianie zardzewiałych, skorodowanych i zatartych części (śruby, nakrętki, szpilki). W efekcie szoku termicznego polegającego na natychmiastowym schładzaniu części do temperatury -43°C powstaje wiele mikropęknięć w skorodowanej warstwie. To umożliwia składnikom smarnym produktu, dzięki ich kapilarnym właściwościom, na głęboką penetrację skorodowanego połączenia. Elementy złączone mogą być łatwo zdemontowane po czasie reakcji wynoszącym 1–2 minuty. W wyniku tego działania poluzowane części są odpowiednio nasmarowane i zabezpie- czone przed korozją. Przykłady zastosowań: zapieczone i skorodowane złącza i części cylindryczne w różnych gałęziach przemysłu, w naprawie samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn rolniczych i budowlanych oraz w przemyśle ogólnym. Niezwykle prosty sposób stosowania: luzowane części należy wstępnie oczyścić i usunąć luźną rdzę, następnie wstrząsnąć intensywnie opakowaniem produktu i natryskiwać żądane miejsce przez 5–10 sekund z odległości 10–15 cm. Po odczekaniu koniecznego czasu reakcji 1–2 minuty części można zdemontować. W razie konieczności aplikację powtórzyć.

Produkt dostępny w sieci dystrybucji Henkel-Loctite – wykaz punktów na stronie www.loctite.pl – zakładka aktualności – lista dystrybutorów.

www.loctite.pl 


ELEKTRYKA/ELEKTRONIKA 

SEE Electrical program dla elektryków

IGE+XAO

SEE Electrical to produkt grupy IGE+XAO, producenta programów typu CAD Elektryczny Program był oferowany w Europie od wielu lat. Jego dawna nazwa CADdy++ określa filozofię programu: Intuicyjny i Wszechstronny program CAD dla potrzeb Projektu Elektrycznego. SEE Electrical stanowi uzupełnienie oferty IGE+XAO w Polsce.

Program umożliwia importowanie plików formatów DXF/ DWG/DXB oraz eksportowanie w formacie DWF oraz SVG. Projekt można publikować w sieci Web, co ułatwia pracę grupową oraz współpracę z poddostawcami. Projektant może korzystać z wielu projektów jednocześnie – może je otworzyć i kopiować rysunki pomiędzy projektami. Do projektu można dołączyć pliki Excel czy Word.

Program jest dostosowany do europejskiego rynku projektowego z uwzględnieniem Rosji (czcionka cyryllic). Zawiera pełne biblioteki normowe zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej.

SEE Electrical oferuje wszystkie podstawowe cechy programu dla elektryków: adresacja, kontrola styków, listwy. Cechą wyróżniającą program jest pomysł na zestawienia. Listy i zestawienia tworzone są online już na poziomie Basic. Inaczej mówiąc, dodanie do schematu dowolnego symbolu czy połączenia powoduje natychmiastową zmianę w zestawieniu – bez żadnego udziału projektanta. Dostępne są listy zacisków, połączeń, żył, wszelkie listy materiałowe, listy sygnałów PLC itp. Przykładowo, wstawienie kabla do schematu (już w Basic) powoduje automatyczne pojawienie się listy kablowej i listy żył. Program SEE Electrical jest przeznaczony dla średnich i małych firm produkcyjnych i wykonawczych.

www.ige-xao.pl

 

Han Easy-Hood – obudowa do łączenia kabli

Soyter

Aktualny trend stosowania różnych złożonych odmian przewodów w jednym złączu stawia wyzwanie profesjonalnym producentom kabli w zakresie techniki i ekonomii. W ramach tego wyzwania firma Harting opracowała obudowę o wymiarze 24B (120 mm x 43 mm), dzieloną pionowo na dwie części, co umożliwia otwarcie i dostęp do jej wnętrza, zapewniając zupełnie nowe możliwości montażowe. Proces montażu w trakcie produkcji staje się teraz znacznie bardziej prosty, po przeniesieniu go z płaszczyzny pionowej ( wzdłuż osi złącza ) do poziomej. Łączenie kabli i przewodów jest lepiej kontrolowane nawet po zakończeniu procesu montażowego. Kabel i wkład izolacyjny mogą być teraz połączone niezależnie od obudowy i dopiero wtedy w nią wprowadzone, zawsze można skontrolować połączenie po zamocowaniu wkładu w obudowie. Dzięki poziomemu sposobowi montażu złącza możliwe jest zautomatyzowanie całego procesu. 

W obudowie Han Easy-Hood zrezygnowano z typowej miedzianej dławnicy kablowej i zastosowano rozwiązanie dławnicy wykonanej z elastomeru. Jest ona zintegrowana we wnętrzu obudowy i tworzy z nią jedną całość. Dzięki temu zapewniona jest szczelność oraz spełniona funkcja ochronna przy odciążaniu siły naciągu kabla.

Użyto również rozwiązanie dzięki któremu nie trzeba przykręcać wkładu do obudowy, jest on oparty na systemie zaciskająco – sprężynującym, który dodatkowo zapewnia uziemienie dla obudowy .

Nowa obudowa zapewnia więcej miejsca na kabel w swym wnętrzu i umożliwia wgląd w wykonanie okablowania już po wprowadzeniu wkładu, jest kompatybilna do standardowych obudów dolnych – pulpitowej i cokołowej w tym samym rozmiarze i zapewnia szeroki zakres zastosowań, gwarantując jednocześnie łatwość obsługi i konserwacji.

www.soyter.pl 


Wręczenie nagród Produkt Roku 2006 

W połowie lutego, w Pałacu Lubomirskich w siedzibie Business Centre Club odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Produkt Roku 2006” magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych,  „Produkt Roku 2006” magazynu Control Engineering Polska oraz „Najlepszy dostawca IT dla przemysłu w roku 2006” magazynu MSI.

Na uroczystość przybyli prawie wszyscy zaproszeni goście. Dla wielu firm wygrana w konkursie była tym cenniejsza, iż zbiegła się z jubileuszem firmy. Nagrody są potwierdzeniem, że ich praca nie poszła na marne, tym bardziej, że zwycięzcę wyłaniali czytelnicy pisma, użytkownicy tych produktów. Po części oficjalnej goście zaproszeni byli na poczęstunek i już w mniej formalnej atmosferze odbywały się rozmowy, także handlowe. Mimo iż na co dzień niektóre firmy postrzegane są jako konkurencyjne to wspólnie cieszyli się ze swoich sukcesów.

Nagrodę tą traktujemy jako dowód uznania ze strony czytelników pisma dla oferowanego przez nas produktu. Doceniamy też fakt, że ich uwagę zwróciło nowatorskie podejście do tematu wykorzystania przyrządów diagnostycznych jako przenośnych banków danych, o prawie nieograniczonych obecnie możliwościach. Z jednej strony jest miło otrzymać tego typu wyróżnienie, z drugiej jednak jest to pewnego rodzaju odpowiedzialność. Wytężoną pracą musimy teraz pokazać, że nagroda trafiła w odpowiednie ręce oraz podtrzymać dobrą opinię zdobytą wraz z tą symboliczną statuetką.

– Andrzej Skrzypkowski, AS Instrument Polska.

Nagroda „Produkt Roku 2006″ przyznana przez czytelników miesięcznika Inżynieria i Utrzymanie Ruchu ma dla naszej firmy znaczenie prestiżowe. Z zadowoleniem odnotowaliśmy fakt obecności wśród laureatów wielu polskich firm, które prezentowały innowacyjne produkty. To dobrze świadczy o rozwoju polskiej gospodarki. Atlas Copco Polska z przyjemnością będzie prezentować swoje nowości w kolejnych wydaniach miesięcznika.

– Maciej Fedyna, Atlas Copco Polska.

Serdeczne podziękowania dla organizatorów za pomysł i nienaganna realizacje, czytelnikom zaś – za docenienie prostego wydawałoby się produktu, który jednak rozwiązuje problemy tysięcy warsztatowców – zgodnie z motto Henkla: „czynimy życie ludzi łatwiejszym, lepszym i piękniejszym”. Nagroda tym cenniejsza, ze przyznawana przez samych użytkowników i jedyna – dla branży chemicznej.

– Dariusz Żychowicz, Henkel Polska.

Bardzo żałujemy, że nie mogliśmy uczestniczyć w gali przyznania nagród, niestety nawał obowiązków nie pozwolił nam na to, gdyż jesteśmy firmą mocno rozwijającą się, pracujemy nad nowymi projektami. Jednak dziękujemy redakcji i czytelnikom za docenienie naszej pracy i wybór naszego produktu.

– Rafał Rajczonek, igus.

Nagroda dla XLE, oferowanego przez nas sterownika PLC zintegrowanego z panelem operatorskim, traktujemy jako potwierdzenie właściwego doboru produktu do naszej oferty. Uznanie dla XLE jest tym ważniejsze, że wyrazili je specjaliści ds. utrzymania ruchu, którzy są czytelnikami pisma. Ekonomiczna cena urządzenia oraz bogate funkcje zawarte w małej obudowie zapewne przyczynią się także do dobrego przyjęcia produktu na rynku.

– Wojciech Kmiecik, Astor.

To bardzo ważne dla nas wyróżnienie. Zarówno dlatego, że przeszło sito selekcji ekspertów, jak również dlatego, że zostało przyznane przez czytelników istotnego miesięcznika. Taka nagroda stanowi potwierdzenie przyjętego kierunku rozwoju firmy IGE+XAO i stanowi bardzo istotny impuls do dalszych prac rozwojowych. Oferta firmy IGE+XAO obejmuje szerokie spektrum produktów, które mam nadzieję, spotkają się z równie dobrym przyjęciem przez czytelników pisma Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych.

– Andrzej Iwanowski, IGE+XAO.

Nagroda „Produkt Roku 2006” dla systemu emrm stanowi doskonałą promocję marki oraz potwierdza innowacyjność oferowanego przez firmę Technodat rozwiązania informatycznego.

– przedstawiciel firmy Technodat.