Producent pelletu wprowadza energooszczędne rozwiązania

  Stelmet wprowadza do swojego zakładu produkcji pelletu w Zielonej Górze układ kondensacyjny pozwalający na odzysk ciepła ze spalin.

  – Celem inwestycji jest odzyskiwanie ciepła ze spalin, które do tej pory były oddawane do atmosfery poprzez system kominowy oraz dodatkowe ich oczyszczenie, dzięki czemu do atmosfery jest emitowana praktycznie sama para wodna – informuje Stelmet.

  Jak wyjaśnia spółka, gazy spalinowe trafiające do układu kondensacyjnego są zraszane w komorze chłodzącej układu poprzez dużą liczbę dysz doprowadzających cyrkulujący kondensat – cieczy powstałej ze skroplenia dowolnego gazu. Podgrzany przez spaliny kondensat wpływa do naczynia zbiorczego, skąd jest przepompowywany do zewnętrznego wymiennika ciepła, w którym oddaje ciepło. Następnie kondensat ponownie przepływa przez dysze i pobiera ciepło wydzielone podczas chłodzenia spalin.

  Teoretyczna ilość energii, jaką można uzyskać podczas kondensacji pary wodnej, jest równa sumie energii ze schłodzenia wilgotnych spalin do temperatury nasycenia i ciepła parowania wody.

  Główne korzyści wynikające z zastosowania układu kondensacji to zwiększona produkcja ciepła, wynikająca z efektywnego spalania biomasy, więcej – od 25 proc. do 60 proc. – ciepła (w zależności od wilgotności paliwa) i skraplanie spalin dodatkowo oczyszcza je z cząstek stałych, które są wyłapywane w postaci szlamu i poprzez system oczyszczania odfiltrowane z kondensatu.

  Uzyskane ciepło pozwala na zwiększenie produkcji bez spalania dodatkowej ilości biomasy, instalacja pozwala również na odzyskanie do 40 proc. wody zawartej w spalinach dopływających do układu kondensacji.

  Stelmet jest producentem pelletu drzewnego, firma pozyskuje biomasę z przetwórstwa drewna, które odbywa się przy własnym zakładzie produkcyjnym. Wykorzystywany jest surowiec pochodzący wyłącznie z drzew iglastych – sosny i świerku.

  Źródło: www.wnp.pl