Producenci w Wielkiej Brytanii nie realizują korzyści Internetu Rzeczy

Wynik badania przeprowadzonego przez firmę SAP SE pokazuje, że prawie jedna piąta brytyjskich producentów w 2016 roku nie planuje inwestycji w Internet Rzeczy (IoT), chociaż ogólny pogląd na tę technologię jest pozytywny, gdyż może przynieść korzyści dla firm.

Według raportu opublikowanego przez amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne SAP SE, obecnie producenci w Wielkiej Brytanii nie inwestują aktywnie w technologie Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT). W badaniach firmy SAP pytano 100 pracowników szczebla kierowniczego z brytyjskiej branży produkcyjnej i okazało się, że prawie jedna piąta z nich nie spodziewa się w tym roku żadnych inwestycji w IoT. Przeciętna inwestycja wynosi tylko 8% większości budżetów przeznaczonych na informatykę.

Główne wątpliwości i wyzwania

Ten brak inwestycji rzuca poważne wątpliwości w sprawie zaadoptowania IoT, nawet pomimo tego, iż większość respondentów uważało, że te technologie mogą im pomóc. Ponad połowa firm, które wdrożyły wspomniane technologie, stwierdziła redukcję kosztów, zaś 38% poprawę w rozwoju swoich wyrobów.

Badania ujawniły, że z wprowadzeniem IoT pojawiają się poważne wyzwania. Prawie połowa respondentów (47%) podała jako barierę brak świadomości i zrozumienia, podczas gdy 43% stwierdziła, że problemem jest już istniejąca w firmie technologia. Zaś 42% respondentów było zaniepokojonych kwestiami bezpieczeństwa danych. Inne badanie, przeprowadzone przez organizację producentów EEF zasugerowało, że problem stanowią także prędkości transmisji danych w sieci Internet.

Światełko w tunelu

Niespodziewanie okazało się, iż tylko jedna firma na pięć wdrożyła jakąś aplikację IoT lub prowadzi prace nad takim produktem. Odpowiadająca im część pracowników szczebla kierowniczego stwierdziła, że IoT jest dla nich pomocny w karierze zawodowej zaś 48%, że w przyszłości IoT spowoduje powstanie lepiej płatnych stanowisk pracy.

IoT jest akceptowany jako źródło wzrostu i zysków w wielu branżach biznesu i przemysłu, które obejmują m.in. produkcję.

Amerykańskie przedsiębiorstwo analityczno-doradcze Gartner Inc. twierdzi, że do roku 2020 będzie istniało 25 miliardów obiektów podłączonych do Internetu, zaś IoT będzie tworzył prawie 2 mln $ (1,4 mln £) zysku w gospodarce światowej.

Zachowanie optymizmu w stosunku do IoT

Nayaki Nayyar, główny menedżer i szefowa zespołu IoT działu Go to Market (wejścia na rynek) w firmie SAP powiedziała, że IoT oferuje wiele potencjalnych zysków dla producentów. “”IoT jest rozwijany tak, aby posiadał główny wpływ na sektor produkcyjny i zachęcał biznesmenów, którzy zobaczą jak ta technologia może zapewnić lepszy wgląd w funkcjonowanie fabryk i przedsiębiorstw, uruchomienie działań proaktywnych i w efekcie lepsze wyniki działalności gospodarczej” powiedziała Nayaki Nayyar. “Czwarta rewolucja przemysłowa (Industrie 4.0) oraz Internet Rzeczy mogą umożliwić kompleksową transformację firm produkcyjnych i połączyć halę fabryczną z ostatnim piętrem budynku, optymalizując łańcuchy dostaw i działania produkcyjne oraz ostatecznie pomagając firmom w pozostawaniu konkurencyjnymi”.

Odrębny raport brytyjskiej firmy konsultingowej BDO LLP stwierdził, że podczas gdy 59% producentów z W. Brytanii uważa, że rewolucja Industrie 4.0 będzie miała pozytywny wpływ na ten sektor, to jedynie 8% posiada “znaczne zrozumienie” związanych z nią procesów.

Jedna piąta ankietowanych firm posiadała już wdrożoną część strategii Industrie 4.0, podczas gdy 19% stwierdziła, że nie potrzebuje takiej strategii. Natomiast 43% planuje wprowadzenie w ciągu następnych 24 miesięcy pewnych inwestycji w automatykę.

Autor: Nicholas Fearn jest redaktorem domu mediowego Internet of Business.