Prawidłowa eksploatacja pomp próżniowych łopatkowych olejowych

  Pompy próżniowe olejowe są jednymi z najczęściej stosowanych pomp próżniowych, ze względu na wysoką wydajność, długą żywotność oraz osiągany poziom próżni (do 0,5 mbar abs.). Aby urządzenie spełniało wyżej wymienione warunki, wymaga właściwej konserwacji. Przeglądy serwisowe powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis z zastosowaniem oryginalnych części oraz oleju zalecanego przez producenta danej pompy.

  Pompy próżniowe są w szczególności narażone na to, co dostaje się do ich wnętrza wraz z zasysanym powietrzem. Dlatego też tak ważne jest zabezpieczenie pompy próżniowej na wlocie przez zastosowanie odpowiednich filtrów wlotowych.

  W zależności od sposobu wykorzystywania pomp (np. pompowanie pyłów, zanieczyszczeń) może zajść konieczność częstego wykonywania przeglądów.

  Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac obsługowych należy upewnić się, że pompa jest odłączona od zasilania elektrycznego i temperatura pompy pozwala na bezpieczne wykonanie prac serwisowych.

  Poza przeglądami serwisowymi i wszelkimi naprawami wykonywanymi przez autoryzowany serwis, szereg prac konserwacyjnych między okresami przeglądów powinien wykonać użytkownik pompy. Czynności te zapewniają poprawne działanie pompy oraz zmniejszają w znacznym stopniu wystąpienie awarii.

  Autor: Roman Wyszyński, Szef Serwisu, BP Techem