Postój w Fiat Auto Poland

    W dniach od 21 do 28 września 2012, jak nastąpi wstrzymanie działalności produkcyjnej w zakładzie Fiat Auto Poland SA. Argumentacja? Postój jest wynikiem spadku zapotrzebowania rynku na samochody montowane w Tychach.

    O przerwie produkcyjnej informuje NSZZ Pracowników Fiat Auto Poland. Związkowcy wskazują, że zaniepokojeni sytuacją, obawiając się o stan zatrudnienia w całej Grupie Fiata, interweniowali u posłów województwa śląskiego o złożenie interpelacji do Rządu RP o ratowanie miejsc pracy w polskim przemyśle samochodowym.