Polskie instalacje zużyły 92 proc. przydziału EU ETS w 2012

    – Polskie instalacje zużyły 92 proc. przydziału EU ETS w 2012 roku – podał w opracowaniu miesięcznym Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

    “Biorąc pod uwagę wszystkie instalacje zlokalizowane na terytorium Polski, zobowiązane do rozliczania swoich emisji w ramach EU ETS, można zauważyć, że sumarycznie zużyły one w ostatnim roku rozliczeniowym ok. 92 proc. przydziału na 2012 rok (ok. 6 proc. mniej niż w roku 2011). Najniższy stopień wykorzystania uprawnień do emisji CO2 dotyczył w 2012 roku przemysłu drewnopochodnego – średnio instalacje wykorzystały ok. 43 proc. całkowitej ilości przydzielonych im uprawnień. Najwyższy poziom zagospodarowania uprawnień w ramach przyznanego limitu wykazały elektrownie zawodowe – ok. 99 proc.” – napisano.