Polski rynek uszczelnień – duży i wymagający

    Polski rynek uszczelnień jest duży i wymagający. Rynek ciągle rozwija się poprzez powstawanie nowych urządzeń do produkcji, zastosowanie nowych komponentów, półfabrykatów oraz nowej technologii produkcji. Nowe urządzenia do produkcji uszczelnień pracują dziś na wyższych parametrach wydajności niż kiedyś.

    Zarówno duże firmy produkcyjne, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa zaopatrują polski rynek w uszczelnienia. W wielu przypadkach, mimo że są podmiotami konkurencyjnymi, uzupełniają się wzajemnie. Duża fabryka, która w swoich produktach używa uszczelnień, kupuje je w renomowanej firmie. Ważne są wtedy takie czynniki, jak: jakość, terminowe dostarczenie i dobra cena. Natomiast w razie awarii – korzysta z pomocy lokalnej firmy, która szybko jest w stanie zareagować i dostarczyć konieczny do naprawy element. W takich sytuacjach bardzo ważny jest czas reakcji, jakość i kompetencja obsługi.

    W większości przypadków firmy używające uszczelnień zaopatrują się u kilku dostawców. Daje im to możliwość dywersyfikacji dostaw.

    Branża uszczelnień technicznych bardzo dobrze sobie radzi na polskim, trudnym rynku. Firmy dysponują maszynami do produkcji uszczelnień, wtryskarkami do produkcji masowej, laboratoriami i stacjami prób. Z całą pewnością nadąża za rozwojem przemysłu, pomaga przy nowych projektach i jej ścisłe powiązanie z innymi branżami niejako napędza ją samoczynnie.

    Autor: Dariusz Jopek, kierownik Działu Uszczelnienia, Hennlich