Politechnika Świętokrzyska ma laboratorium obrabiarek sterowanych numerycznie

  W Politechnice Świętokrzyskiej otwarto laboratorium obrabiarek sterowanych numerycznie i wmurowano kamień węgielny pod Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Te inwestycje to świetne lokaty środków UE – oceniła obecna w Kielcach minister nauki Barbara Kudrycka.

  Nowoczesna aparatura laboratorium umożliwi zintensyfikowanie badań, a także podjęcie nowych tematów z dziedziny metrologii oraz obrabiarek sterowanych numerycznie i ich zastosowania w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych. Wyposażenie placówki stanowią: centrum frezarskie; tokarskie; frezarskie i tokarskie ze sterownikami; robot automatyzujący pracę obrabiarek, profilometr optyczny, współrzędnościowa maszyna pomiarowa oraz współrzędnościowa optyczna maszyna pomiarowa. Ogółem zainwestowano ponad 6,2 mln zł – poinformował rektor uczelni prof. Stanisław Adamczak.

  Laboratorium obrabiarek sterowanych numerycznie to jedno z 17 pracowni politechnicznych, które zostaną unowocześnione w ramach projektu MOLAB, dotyczącego rozwoju bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego. Projekt realizowany jest przez Politechnikę Świętokrzyską i Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego (15 laboratoriów), dzięki unijnemu programowi operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka. Wyasygnowano na ten cel łącznie 25 mln euro.

  “Ten projekt udowadnia, że uczelnie, które współpracują ze sobą, mogą realizować wspólne przedsięwzięcia dla poprawy jakości badań naukowych” – powiedziała w środę minister nauki i szkolnictwa wyższego Kielcach. “Bez najnowocześniejszej infrastruktury laboratoryjnej nie osiągniemy najwyższej jakości badań” – podkreśliła Barbara Kudrycka. Dodała, że Świętokrzyskie otrzyma do 2013 roku z UE ok. 700 mln zł na rozbudowę infrastruktury naukowej oraz dofinansowanie różnych form edukacji z funduszu programu Kapitał Ludzki.

  Minister uczestniczyła też w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod nowoczesny, “inteligentny” budynek dydaktyczno-laboratoryjny Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej, w którym wykorzystywana ma być energia odnawialna.

  Czterokondygnacyjna budowla pomieści 22 sale wykładowe, audytoryjne, ćwiczeniowe i pracownie komputerowe. Będą tu zlokalizowane cztery nowoczesne laboratoria: odnawialnych źródeł energii, systemów inteligentnych, wymiany i odzysku ciepła oraz nano- i ekoinżynierii, pozwalające poznać problematykę zmniejszenia ocieplenia klimatu i redukcji stężenia dwutlenku węgla. Budynek w dużym stopniu będzie samowystarczalny pod względem energetycznym, a urządzenia same będą regulowały ilość pobieranego ciepła, w zależności od potrzeb.

  Obiekt jest już wznoszony od kilku miesięcy; powstaje w ramach projektu “Energis”, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Ma być gotowy do końca stycznia 2012 roku. Koszt inwestycji to ponad 24 mln zł.

  Obecnie na czterech wydziałach Politechniki Świętokrzyskiej kształci się ok. 8,5 tys. studentów w ramach 12 kierunków i ponad 33 specjalności. Uczelnia oferuje studia I, II i III stopnia. Posiada prawo doktoryzowania w sześciu dyscyplinach technicznych oraz habilitacji w trzech dyscyplinach. Zatrudnia prawie 400 nauczycieli akademickich.