Police czasowo ograniczą produkcję i zmniejszą zatrudnienie

  Zakłady Chemiczne Police zdecydowały o czasowym ograniczeniu produkcji, a decyzja o przywróceniu dotychczasowego poziomu zostanie podjęta po poprawie koniunktury.

  Police zapowiedziały czasowe ograniczenie mocy wytwórczych nawozów wieloskładnikowych (o ok. 31 proc.), amoniaku (o ok. 50 proc.), kwasu fosforowego (o 23 proc.) i kwasu siarkowego (o 31 proc.).

  Ograniczenie mocy produkcyjnych ma pozwolić na zaspokojenie szacowanego popytu oraz sprzedaż produktów z dodatnimi marżami. Harmonizacja mocy produkcyjnych jest elementem realizowanego obecnie programu restrukturyzacji spółki.

  Police zdecydowały, że pracownicy zatrudnieni dotychczas przy obsłudze powyższych instalacji zostaną częściowo przeniesieni na inne stanowiska pracy.

  “Niemniej jednak ograniczenie mocy produkcyjnych spowoduje spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwie o 81 osób. Kolejnym efektem oszczędnościowym będzie ograniczenie kosztów remontów, eksploatacji technicznej i zużycia energii” – napisano w komunikacie.

  Police szacują efekt ekonomiczny w postaci oszczędności kosztów stałych na poziomie minimum 7,5 mln zł rocznie w warunkach budżetowych 2009 roku.

  “Pozytywne efekty długoterminowe zostaną ujęte w oparciu o metodykę testu na utratę wartości aktywów (MSR 36) na dzień bilansowy. Wstępne analizy w tym zakresie pozwalają na przyjęcie wzrostu wartości użytkowej segmentu nawozowego o 56 mln zł” – napisano w komunikacie Polic.