Podsumowanie Targów SyMas i Maintenance 2013

V edycja Targów Obróbki, Magazynowania, Transportu i Logistyki Materiałów Sypkich i Masowych SyMas oraz IV edycja Targów Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji MAINTENANCE odbyła się 2 i 3 października 2013 w Hali Targów w Krakowie.

Z całą pewnością możemy stwierdzić, że targi SyMas i Maintenance na dobre wpisały się w kalendarz przemysłowych imprez branżowych. W porównaniu z ubiegłoroczną edycją znacznie wzrosła liczba wystawców, a także różnorodność imprez towarzyszących. Co za tym idzie, tegoroczna edycja przyciągnęła również większe grono odwiedzających. Wystawcy zgodnie podkreślają –  targi odwiedzili branżowi goście, profesjonaliści, którzy wiedzą czego szukają i w jakim celu przyszli na targi. Były to w większości osoby podejmujące kluczowe decyzje w przedsiębiorstwach, a przez to mające wpływ na kwestie związane z zakupem nowego sprzętu czy wdrażaniem nowoczesnych technologii. W tym właśnie tkwi sukces targów SyMas i Maintenance.

W tym roku na stoiskach swoją ofertę prezentowało niemal 120 firm, a więc po raz kolejny więcej niż w roku ubiegłym. Wśród oferty wystawców można było zobaczyć między innymi: urządzenia do transportu, przeładunku i magazynowania, aparaturę kontrolno-pomiarową, elektronikę systemów ważących, osuszacze i filtry powietrza, dmuchawy, sprężarki, silosy i magazyny, suszarnie, odsiewacze wibracyjne, przenośniki, podajniki, dozowniki, wagi, mieszarki, suszarki, granulatory, separatory, młyny, kruszarki, prasy, odpylacze przemysłowe, środki smarne oraz rozwiązania w zakresie BHP. W ramach STREFY OUTSOURCINGU wystawcy prezentowali usługi serwisu urządzeń, wdrażania przemysłowych systemów IT, czyszczenia przemysłowego, relokacji urządzeń przemysłowych, usług doradczych oraz szkoleniowych w zakresie utrzymania ruchu.

Nowością podczas tegorocznej edycji była Strefa ATEX, w której wystawcy zaprezentowali urządzenia oraz podzespoły stosowane w strefach za¬grożonych wybuchem, jak również usługi dla firm używających tego typu urządzeń. Jedną z atrakcji prezentowanych w ramach strefy był POKAZ SYSTEMÓW TŁUMIENIA WYBUCHU, podczas którego aktywowano butlę HRD – czyli rodzaj specjalnej, niezwykle szybkiej gaśnicy która ulega całkowemu opróżnieniu w czasie kilkunastu tysięcznych sekundy.

W ramach targów MAINTENANCE swoją kontynuację miał projekt szko¬leniowy pod nazwą JESIENNA SZKOŁA UTRZYMANIA RUCHU, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Głównym tematem szkolenia były dobre praktyki produkcyjne i inżynierskie w działach produkcji i utrzymania ruchu.

Targom SyMas jak co roku towarzyszyła kolejna edycja Ogólnopolskiej Kon¬ferencji: „Nowoczesne Technologie w Branży Materiałów Sypkich” organi¬zowana we współpracy z czasopismem Powder & Bulk. Na konferencji nie zabrakło prelek¬cji pracowników naukowych największych polskich uczelni technicznych, jak również prezentacji praktycznych dotyczących instalacji obróbki, transportu, mielenia i granulowania materiałów sypkich.

Tradycyjnie przez cały czas trwania targów odbywały się bezpłatne seminaria learnShops™, w ramach których przedstawiciele firm prezentowali najnowsze rozwiązania i technologie. Seminaria jak zawsze cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem gości ze względu na różnorodność prezentowanych tematów: od mieszania, konfekcjonowania, ważenia i przetwarzania materiałów sypkich, poprzez outsourcing utrzymania ruchu, aż do urządzeń wykorzystywanych w strefach zagrożonych wybuchem.

Z uwagi na połączenie targów SyMas i MAINTENANCE, a także szeroką tematykę obejmującą targi, oferta prezentowana na stoiskach zyskała sobie uznanie pośród przedstawicieli wielu gałęzi przemysłu, w tym między innymi chemicznej, farmaceutycznej, spożywczej, wydobywczej, budowlanej, rolniczej, metalurgicznej i elektromaszynowej. Targi odwiedzili również przedstawiciele kadry naukowej. Wśród odwiedzających zdecydowaną większość stanowili właściciele i prezesi zakładów przemysłowych, inżynierowie, technolodzy i kierownicy produkcji oraz specjaliści ds. technicznych i utrzymania ruchu nie tylko z Polski ale również z Czech, Słowacji, Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Na przyszłoroczną edycję targów SyMas i MAINTENANCE zapraszamy Państwa 29 i 30 października 2014 r. do nowego obiektu wystawienniczego – Hali Expo Kraków. „Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń na edycję w 2014 roku” – mówi Karol Miernikiewicz, Specjalista ds. Organizacji Targów „Cieszy nas fakt, że wystawcy już podczas targów rezerwowali stoiska, co niewątpliwie stanowi o wysokim poziomie tegorocznej imprezy.

Więcej informacji na temat przyszłorocznej edycji targów SyMas i Maintenance już wkrótce na stronie: www.easyfairs.com/pl