PKN Orlen planuje budowę nowej elektrociepłowni w Rafinerii Trzebinia

  PKN Orlen planuje budowę nowej elektrociepłowni w należącej do tej spółki Rafinerii Trzebinia. Elektrownia ma ruszyć w 2017 r. Będzie źródłem energii elektrycznej i grzewczej dla odbiorców na terenie trzebińskiej rafinerii, a także sąsiadujących ze spółką.

  PKN Orlen podał w ogłoszeniu, że poprzez spółkę Energomedia z grupy kapitałowej Rafinerii Trzebinia zamierza rozpocząć przetarg na wykonawcę inwestycji w formule “pod klucz”, czyli zaprojektowanie, dostawy, montaż, rozruch i przekazanie do eksploatacji.

  “Zakłada się, że nowa elektrociepłownia rozpocznie pracę w IV kwartale 2017 r.” – poinformował w ogłoszeniu płocki koncern.

  Projekt nosi tytuł “Budowa nowego źródła energii elektrycznej i ciepła w oparciu o blok gazowo-parowy, turbinę parową i kotłownię rezerwowo-szczytową wraz z infrastrukturą pomocniczą w ramach grupy kapitałowej Rafinerii Trzebinia”.

  PKN Orlen wyjaśnił, że elektrociepłownia składać się ma z części węglowej – fragment obecnej elektrociepłowni wraz z nową turbiną parową, a także z nowej części gazowej złożonej z bloku gazowo-parowego oraz kotłowni rezerwowo-szczytowej opalanej gazem.

  W ogłoszeniu płocki koncern podał, że inwestycja będzie wymagała m.in. dostawy i montażu nowej turbiny parowej o mocy ok. 3,5 MWe z generatorem i bloku gazowo-parowego z turbiną gazową o mocy ok. 8 MWe.

  PKN Orlen zastrzegł, że potencjalni oferenci, którzy zamierzają uczestniczyć w postępowaniu przetargowym, muszą złożyć do 14 maja list intencyjny, potwierdzający zamiar złożenia oferty. Na 20 maja planowane jest przeprowadzenie wizji lokalnej z potencjalnymi oferentami.

  Energomedia z grupy Rafinerii Trzebinia to podmiot energetyki przemysłowej. Spółka zajmuje się produkcją, dystrybucją i sprzedażą m.in. energii elektrycznej oraz ciepła w parze i gorącej wodzie. Zgodnie z decyzją Urzędu Regulacji Energetyki Energomedia została wyznaczona na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz gazowego.