Outsourcing usług IT w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów

  HP podpisał kolejny pięcioletni letni kontrakt na świadczenie usług outsourcingowych IT w Zakładach Chemicznych „Police” (Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów).

  – Kolejny sukces HP w spółkach Wielkiej Syntezy Chemicznej pieczętuje dominację HP w tym sektorze w Polsce. Konsolidując rozwiązania i zespoły oraz podnosząc sprawność narzędzi IT niezbędnych do zarządzania podstawową działalnością biznesową, umożliwiamy efektywne zarządzanie Grupą Kapitałową. Program HP w ramach Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów przyczynił się do zinformatyzowania wszystkich procesów gospodarczych, sprawnego zarządzania procesami i stworzenia spójnego architektonicznie rozwoju IT w całej Grupie Kapitałowej – mówi Artur Wieretiło, Dyrektor Działu Usług HP Polska.

  Kontrakt obejmuje kompleksową odpowiedzialność za utrzymanie biznesowych systemów informatycznych oraz zarządzanie systemem IT w Zakładach Chemicznych „Police” (zarówno infrastrukturą, jak i oprogramowaniem). W ramach umowy HP przeprowadzi projekty transformacyjne mające na celu optymalizację zarządzania środowiskiem informatycznym klienta.

  Zgodnie z ustaleniami 17-osobowy zespół informatyczny „Polic” został przejęty przez HP i włączony do grupy pracującej dla GK Azoty Tarnów, z czego dziewięciu pracowników zasili centrum kompetencyjne SAP Practice w BAS Polska. Realizacja projektu będzie przebiegać na podobnych warunkach jak w umowie outsourcingowej podpisanej między Azotami Tarnów i HP w 2009 roku. Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów zmierza do transformacji i konsolidacji informatycznej, a zawarcie umowy z HP będzie w tym procesie kolejnym krokiem. Proces konsolidacji IT zapewni standaryzację i optymalizację procesów biznesowych, wiarygodność, porównywalność oraz odpowiednią jakość danych, szybkość prowadzenia analiz, niezawodność i łatwość tworzenia raportów, a także dedykowaną dostępność informacji zarządczych.

  Outsourcing IT w Grupie Azoty

  Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów rozpoczęła współpracę z HP w listopadzie 2009 roku, a jej celem jest strategiczne partnerstwo w obszarze wsparcia informatycznego firmy. HP dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury i oprogramowania, zapewnia utrzymanie systemu i całościowo nim zarządza. Obecnie z usług outsourcingowych HP korzystają już trzy spółki wchodzące w skład Grupy: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, ZAK oraz Zakłady Chemiczne „Police”, a dodatkowo „KOLTAR” – spółka zależna od Azotów Tarnów.

  HP wygrało ogłoszone w 2010 roku postępowanie na wybór partnera outsourcingowego w celu przejęcia zespołu oraz świadczenia dalszych usług IT dla Grupy Kapitałowej Zakładów Chemicznych „Police” i zostało zakwalifikowane do wyłącznych i ostatecznych negocjacji, zakończonych podpisaniem umowy. Kontrakt stanowi kontynuację inwestycji HP w branży chemicznej, po zawarciu w 2009 roku sześcioletniego kontraktu na utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej w spółce Azoty Tarnów.