Udostępnij Udostępnij Udostępnij Udostępnij Print

Raport: Kurtyny, blokady, przyciski bezpieczeństwa

-- środa, 21 czerwiec 2017

Przyciski bezpieczeństwa

Bardzo ważnymi komponentami ochronnymi są również przyciski bezpieczeństwa, których używa się wszędzie tam, gdzie działa napęd. Ich zadaniem jest rozłączenie obwodu sterowania i/lub zasilania w celu natychmiastowego zatrzymania maszyny. Przyciski te, występujące praktycznie w każdej maszynie, powinny być dostosowane do działania każdego mechanizmu wykonującego prace. Są one prawie zawsze ryglowane, co oznacza, że po wciśnięciu następuje blokada przycisku. By go odryglować, należy przekręcić przycisk lub mocno go odciągnąć bądź przekręcić kluczyk. Co istotne, przyciski bezpieczeństwa nie mogą mieć stałego połączenia ze stykiem. W celu rozłączenia styków należy stanowczo wcisnąć przycisk, co spowoduje ruch trzpienia styku. Przyciski bezpieczeństwa są mało skomplikowanymi produktami, które są coraz częściej zintegrowane z blokadami bezpieczeństwa, klamkami oraz innego rodzaju urządzeniami.

W ofercie rynkowej znajdują się także przyciski bezpieczeństwa z wizualizacją załączenia. Jeśli taki przycisk nie jest wciśnięty, w okienku wizualizacji widoczny jest kolor zielony. Kolor ten jest widoczny również ze znacznej odległości, co pozwala upewnić się, że urządzenie pracuje. Każdorazowe wciśnięcie przycisku powoduje zmianę koloru na czerwony.

Przyciski bezpieczeństwa mogą występować zarówno w wersji podświetlanej, jak i niepodświetlanej. Podświetlane diodą LED, są z pewnością bardziej widoczne, a ich zastosowanie ma szczególne znaczenie np. w miejscach o dużym stopniu zapylenia. Ponadto sygnał awaryjny może być również wzmocniony przez użycie brzęczka z dźwiękiem ciągłym lub pulsującym. W ofercie rynkowej znajdują się m.in. przyciski bezpieczeństwa odporne na podlistwowanie, mające wysoki stopień ochrony IP, a także z obudową do montażu nawierzchniowego lub wersje do zabudowy.

Przyciski zatrzymania awaryjnego pełnią bardzo ważną funkcję w takich aplikacjach przemysłowych, jak tablice rozdzielcze czy konsole obsługiwane dwiema rękami, także – oczywiście – w przypadku różnego rodzaju maszyn, które stanowią potencjalne źródło zagrożenia. Na skutek wciśnięcia przycisku następuje automatyczne odcięcie zasilania (elektrycznego, hydraulicznego, pneumatycznego) układów napędzających. Zazwyczaj stosuje się czerwone przyciski grzybkowe, zamontowane na żółtym tle, przyciskane przez operatora w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Należy jednak podkreślić, że stanowią one uzupełnienie sprzętu ochronnego i nie mogą być traktowane jak podstawowe urządzenia ochronne, ponieważ nie zapobiegają dostępowi do zagrożenia ani nie wykrywają tego dostępu.

Jakość ma znaczenie

Jak zostało to przedstawione na rys. 2, zdaniem ankietowanych użytkowników najważniejszymi czynnikami branymi pod uwagę podczas wyboru tytułowych komponentów bezpieczeństwa są: jakość (72%), parametry techniczne i zastosowanie urządzenia (68%), a także cena (62%). Dużo mniejsze znaczenie mają takie kryteria, jak: marka producenta, opinia innych użytkowników oraz opinia innych dostawców. W celu uzupełnienia warto dodać, że wśród odpowiedzi „inne” znalazła się m.in. dostępność produktu.

Jeśli chodzi o kryterium jakości, tak bardzo ważne dla uczestników badania, w praktyce ma ono bezpośrednie przełożenie na stopień awaryjności produktów. Respondenci zdają sobie sprawę z tego, że im wyższa jest jakość kurtyn, blokad i przycisków bezpieczeństwa, tym mniejsza jest ich awaryjność. Dla świadomych użytkowników cena jest, oczywiście, ważnym czynnikiem, ale nie pierwszoplanowym. Stosowanie produktów wysokiej jakości jest uzasadnione, gdyż ma odzwierciedlenie w częstotliwości występowania ich awarii. Okazuje się, że jedynie 3% ankietowanych uważa, że awarie są częstym zjawiskiem. Pozostali użytkownicy twierdzą, że występują one jedynie czasami (54%), rzadko (38%) lub wcale (5%).

Z kolei z doświadczenia dostawców opisywanych komponentów bezpieczeństwa wynika, że klienci zgłaszają usterki rzadko (60%), czasami (20%) lub wcale (20%).

Kluczowi odbiorcy

W opinii 80% dostawców głównymi odbiorcami systemów bezpieczeństwa są w Polsce producenci OEM (przemysł maszynowy) oraz integratorzy systemów. Oprócz tego 40% dostawców wskazało na klientów końcowych (zakłady przemysłowe), a 20% na dystrybutorów jako na czołowych odbiorców tychże systemów.

Jeśli chodzi o główne branże będące odbiorcami kurtyn, blokad i przycisków bezpieczeństwa, to zdaniem dostawców są to przede wszystkim: przemysł motoryzacyjny, produkcja maszyn i OEM, robotyka, obrabiarki, prasy, a także przemysł produkcyjny.

Z kolei według ankietowanych użytkowników najwięcej kurtyn, blokad i przycisków bezpieczeństwa jest stosowanych w przemyśle produkcyjnym (ok. 80% wskazań). W dalszej kolejności znalazły się następujące obszary: robotyka (65%), obrabiarki, prasy itp. (62%), produkcja maszyn i OEM (56%), branża motoryzacyjna (40%), przemysł spożywczy (34%), energetyka (25%), górnictwo (22%), sektor farmaceutyczny (18%), transport (10%) oraz branża budowlana (3%).

Stan obecny i wgląd w najbliższą przyszłość

Na rynku komponentów bezpieczeństwa działa wiele firm, zarówno polskich, jak i zagranicznych, przy czym duża część rynku należy jednak do kilku największych graczy. Bardzo duża konkurencja panuje zwłaszcza na rynku kurtyn świetlnych – liczba dostawców/producentów tych produktów na naszym rynku jest naprawdę imponująca. Podobnie wygląda sytuacja na rynku blokad bezpieczeństwa, jednak podmiotów działających w tym obszarze rynku jest nieco mniej.

Mimo niemałej konkurencji bieżąca koniunktura na polskim rynku tych komponentów jest postrzegana przez dostawców jako dobra (64% wskazań). Pozostałe 28% osób ocenia ją jako bardzo dobrą, a 8% ankietowanych uważa, że pozostawia ona wiele do życzenia (rys. 3).

Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi przez dostawców, podzespoły bezpieczeństwa (w tym kurtyny, blokady, przyciski) sprzedają się częściej w systemach (60%) niż samodzielnie (40%).

Zdaniem większości dostawców (70%) sprzedaż opisywanych produktów w ciągu najbliższego roku będzie się kształtować na podobnym poziomie w porównaniu z minionymi dwoma latami. Z kolei 30% dostawców przewiduje, że w ciągu nadchodzących 12 miesięcy wzrośnie sprzedaż kurtyn, blokad i przycisków bezpieczeństwa, co jest spowodowane m.in. polepszającą się koniunkturą oraz coraz większą świadomością korzyści związanych ze stosowaniem systemów bezpieczeństwa oraz następstw wynikających z zaniedbań w tym obszarze.

Wśród osób, które nie prognozują zwiększenia się w najbliższym czasie sprzedaży komponentów bezpieczeństwa, panuje opinia, że stan bezpieczeństwa maszyn w zakładach poprawił się na tyle, że uzyskanie wzrostowej sprzedaży nie będzie łatwe. Zdaniem tej grupy dostawców rynek jest już w stanie skrajnego nasycenia tymi produktami. Respondenci podkreślają też, że ostatnio nie doszło do istotnych zmian w przepisach czy wymaganiach, które skutkowałyby nagłą zmianą popytu. Pojawiły się też opinie o wstrzymaniu inwestycji przez wielu potencjalnych odbiorców, co ma związek m.in. z bieżącą sytuacją w kraju.

Co do planów zakupowych respondetów na najbliższych 12 miesięcy, 54% osób zamierza zwiększyć wydatki na zakup tych produktów, 3% przeznaczy na ten cel mniej pieniędzy, a 43% utrzyma wydatki na ten cel na poziomie porównywalnym z okresem wcześniejszym.

Raport powstał na podstawie danych z ankiety, na którą odpowiedzieli Czytelnicy magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu. Oprócz tego przy tworzeniu raportu bazowano na informacjach pochodzących od dostawców napędów i serwonapędów. Raport nie odzwierciedla pełnego obrazu rynku.

Autorka: Agata Abramczyk jest dziennikarką, publicystką, autorką tekstów, pasjonatką nowoczesnych technologii; od wielu lat związaną z branżą wydawniczą. 

Tekst pochodzi z nr 3/2017 magazynu "Inżynieria i Utrzymanie Ruchu". Jeśli Cię zainteresował, ZAREJESTRUJ SIĘ w naszym serwisie, a uzyskasz dostęp do darmowej prenumeraty w formie drukowanej i/lub elektronicznej.


Przeczytaj także

Zdalny monitoring
Zdalne monitorowanie parametrów maszyn i procesów z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej pomaga użytkownikom rozwiązywać problemy eksploatacyjne poprzez integrację nowych technologii oraz już... więcej »
Polski rynek magazynowy pozostaje w świetnej kondycji
Międzynarodowa firma doradcza prezentuje wyniki raportu „MARKETBEAT Rynek magazynowy w Polsce – podsumowanie I połowy 2018 roku”. Pierwsze półrocze 2018 roku zakończyło się trzema rekordami na rynku... więcej »
Efektywna produkcja napędza konkurencyjność
Obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności produkcji to główne założenia transformacji cyfrowej, na którą otwiera się przemysł. Potencjał nowych technologii dostrzegają też firmy działające w Polsce,... więcej »
Boom na IoT w produkcji dyskretnej
Rynek dyskretnej produkcji w najbliższych latach będzie przeżywał prawdziwy boom na rozwiązania Internetu Rzeczy. Jak wynika z raportu „Globalny rynek Internetu Rzeczy w dyskretnej produkcji”, do... więcej »
VI Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki TransLogistica Poland
Szóste targi TransLogistica Poland, to największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie biznesowe dla firm poszukujących i korzystających z usług transportowych, spedycyjnych,... więcej »
Niedobory kadrowe, niedoinwestowanie i błędy ludzkie stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa przemysłowych systemów sterowania w kluczowych branżach
Według badania Kaspersky Lab poświęconego stanowi cyberbezpieczeństwa przemysłowego w 2018 r., firmy z sektora przemysłowego i energetycznego, jak również przedsiębiorstwa transportowe i logistyczne,... więcej »
 
Aktualne wydanie

Zobacz także

  •   Wydarzenia  
  •   Katalog  

Wydarzenia

SONDA

Czy inwestycje na rzecz energooszczędności się opłacają?

Oddanych głosów: 16

50% 50 %
tak 8 głos(ów)

31.3% 31.3 %
nie 5 głos(ów)

18.8% 18.8 %
nie potrafię wyliczyć 3 głos(ów)


Wydania specjalne

O wydawnictwie   |   Reklama   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Darmowa prenumerata   |   RSS   |   Partnerzy   |   
Copyright © 2003-2021 Trade Media International
zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce