Udostępnij Udostępnij Udostępnij Udostępnij Print

Dobór taśm przenośnikowych

-- czwartek, 09 lipiec 2015

Łączenie taśm

Przy doborze taśm przenośnikowych należy uwzględnić metodę ich łączenia. Warto wyjaśnić, że taśmy produkuje się w odcinkach o określonej długości, które następnie są łączone w całość. Długości odcinków taśm nie są znormalizowane i zależą wyłącznie od preferencji klienta (jednak ich maksymalna długość jest ograniczona masą lub średnicą zwoju). Od rodzaju rdzenia taśmy i materiałów, z których jest ona wykonana, zależy wybór odpowiedniej konstrukcji, materiałów oraz technologii wykonania złącza.

Na przykład taśmy tkaninowo-gumowe łączy się, stosując metodę wulkanizacji, klejenia lub połączenie mechaniczne (haki pojedyncze lub podwójne, połączenia zawiasowe klamrowe, zawiasowe złączkowe itd.). Połączenia mechaniczne stosuje się najczęściej w przenośnikach wymagających rozłączania taśmy lub w sytuacjach, w których konieczne jest wykonanie szybkiego, tymczasowego połączenia odcinków taśmy (np. w czasie awarii). Połączenia te sprawdzają się w przypadku taśm o niskiej i średniej wytrzymałości na rozciąganie oraz o małej szerokości. Natomiast uzyskanie wysokiej wytrzymałości połączenia możliwe jest dzięki zastosowaniu takich metod łączenia, jak wulkanizacja (stosowana zazwyczaj przy pierwszej instalacji nowych taśm przenośnikowych) lub klejenie. Metodę wulkanizacji stosuje się do wszystkich rodzajów taśm. Co istotne, w przypadku taśm z linkami stalowymi wulkanizacja jest jedyną dopuszczalną metodą łączenia.

Z informacji zamieszczonej przez firmę Centrum Taśm i Pasów wynika, że wykonanie tego typu złącza wymaga zastosowania specjalistycznej prasy wulkanizacyjnej oraz materiałów wulkanizacyjnych i powinno być powierzone wyspecjalizowanej ekipie serwisowej. Jeśli natomiast chodzi o połączenia mechaniczne, to można wyróżnić wiele ich typów: od najprostszych, charakteryzujących się łatwym montażem niewymagającym użycia specjalistycznego sprzętu montażowego, po specjalistyczne złącza będące alternatywą wulkanizacji. Połączenie mechaniczne do właściwego zainstalowania wymaga z reguły użycia listwy montażowej przeznaczonej do konkretnego typu złącza. Ciekawym połączeniem mechanicznym jest tkaninowo-gumowe połączenie Super-Screw. Charakteryzuje się łatwym i szybkim montażem, nie wymaga stosowania listew montażowych, może współpracować ze skrobakami czyszczącymi, jest szczelne i osiąga wytrzymałość i żywotność porównywalną z wulkanizacją. Również w wypadku klejenia taśm przenośnikowych metodą tzw. na zimno zachowana zostaje szczelność taśmy i złącze może współpracować ze skrobakami czyszczącymi. Czas potrzebny do uzyskania całkowitej wytrzymałości przez klej to zazwyczaj 24 godziny.

Jak się okazuje, zdaniem ponad połowy przedstawicieli obu ankietowanych grup największą popularnością cieszą się taśmy wulkanizowane w obwód (rys. 2). Obie sondowane grupy są również zgodne co do tego, że na drugim miejscu powinny znaleźć się taśmy łączone mechanicznie (przy użyciu np. złączek metalowych typu: aligator, anker, nieka oraz tworzywowych). Trzecie miejsce – wg użytkowników – zajmują taśmy produkowane bezkońcowo, a w opinii dostawców – inne rozwiązania (np. taśmy łączone metodą klejenia na zimno).

Mimo że gotowe taśmy połączone w obwód cieszą się największą popularnością, nie zawsze można zastosować to rozwiązanie. Niekiedy konieczne jest wykonanie połączenia na miejscu u klienta. Dotyczy to zwłaszcza taśm, których wymiary są stosunkowo duże.

Warto też nadmienić, że wszędzie tam, gdzie taśmy ze spoinami nie mogą być używane z uwagi na duże siły tarcia i naprężenia, można z powodzeniem zastosować taśmy bezkońcowo tkane. Taśmy te charakteryzują się ciągłością tkaniny i brakiem występowania miejsca typowego łączenia, co znacznie zwiększa ich wytrzymałość. Wykonywane są zarówno z włókien syntetycznych, jak i naturalnych, odznaczających się bardzo wysoką odpornością termiczną.

Strona stronie nierówna

Taśmy przenośnikowe mogą mieć różne struktury zarówno warstw wierzchnich (nośnych), jak i warstw spodnich (bieżnych). W odróżnieniu od warstwy spodniej, mającej przeważnie strukturę tkaniny, gładką lub strukturę wafla, w wypadku warstwy wierzchniej można wybierać spośród wielu różnorodnych struktur i faktur. Decyzja o zastosowaniu danej struktury ma daleko idące konsekwencje. W odniesieniu do strony bieżnej użycie odpowiedniej tkaniny i rodzaju pokrycia ma wpływ na emisję dźwięku (hałas), pobór energii, a także decyduje o przydatności taśmy do podłoża ślizgowego lub rolkowego. Wybór odpowiedniego materiału na stronę nośną, jego grubość i faktura wpływa na własności zabierające oraz mechaniczne taśmy.

Zgodnie z odpowiedziami ankietowanych strona taśm obecnych w zakładach przemysłowych najczęściej jest: gładka (65% użytkowników i 62% dostawców), ze strukturą (15% użytkowników i 23% dostawców), z dodatkowymi profilami – według katalogu (15% użytkowników i 8% dostawców) lub z pokryciem (3% użytkowników i 8% dostawców).

Jeśli chodzi o taśmy z profilowaną stroną nośną, to – wg firmy Wolbrom, będącej najstarszym producentem wyrobów gumowych w Polsce – stosuje się je do transportu materiałów o różnym uziarnieniu, na przenośnikach o kącie nachylenia większym niż 18°, którą to wartość uważa się za graniczną dla taśm gładkich.

Oczywiście kształt i wymiary profili mogą być różne w zależności od: kąta wzniosu przenośnika, rodzaju transportowanego materiału, wymaganej wydajności przenoszenia czy konstrukcji przenośnika (np. średnicy bębnów). Zdaniem respondentów dużą popularnością cieszą się takie profile, jak jodełka czy tzw. chevron.

Różne materiały – różne właściwości taśm

Elementem nośnym taśmy przenośnikowej, który ma wpływ na jej parametry techniczne, jest rdzeń, zwany cięgnem. Zastosowanie odpowiedniego rodzaju cięgna – 1-, 2- lub 3-tkaninowego – decyduje o przydatności taśmy do odpowiedniego zastosowania, a także ma wpływ na bieg taśmy, jej wydłużenie, płaskie położenie, możliwość pracy „na noskach” itd. Kombinacja różnych rodzajów tkanin, struktur oraz powierzchni umożliwia zastosowanie taśm praktycznie w każdej gałęzi przemysłu.

Według ankietowanych użytkowników najbardziej popularne są taśmy gumowe (25%). Tuż po nich znalazły się taśmy: PVC, modułowe oraz PU. Natomiast mniejszym zainteresowaniem, zdaniem użytkowników, cieszą się taśmy PTFE (teflon): gładkie lub siatkowe, stalowe, siatkowe (tworzywowe) oraz tkaninowe.

Z kolei z praktyki ankietowanych dostawców wynika, że klienci najczęściej wybierają przede wszystkim taśmy PVC (33%). Jak pokazuje rys. 3, w dalszej kolejności zostały wymienione taśmy: gumowe, PU, tkaninowe itd. Wśród „innych” pojawiły się m.in. taśmy tkaninowo-gumowe.

Każdy z wymienionych rodzajów taśm charakteryzuje się odmiennymi właściwościami. Taśmy pokryte warstwą poliuretanu (PU) lub polichlorku winylu (PVC) odznaczają się odpornością na działanie niskich i wysokich temperatur oraz olejów i chemikaliów, a także na ścieranie. Inne cechy tych taśm to: ognioodporność, antystatyczność, różne wartości współczynnika tarcia, wysoka sztywność poprzeczna i stabilność wymiarów oraz niska emisja hałasu. Taśmy mogą mieć: powierzchnie gładkie błyszczące lub matowe bądź ze strukturą występującą na stronie nośnej albo bieżnej, atesty dla taśm przeznaczonych dla przemysłu spożywczego oraz bogatą gamę kolorystyczną.

Powodem dużej popularności taśm wykonanych z PVC jest przede wszystkim niska cena wytworzenia oraz różnorodność zastosowań. Są to taśmy ogólnego zastosowania, z powodzeniem wykorzystywane np. w przemyśle drzewnym oraz w centrach logistycznych. Również taśmy wykonane z PU mają szeroki zakres zastosowań, jednak z uwagi na relatywnie wysokie koszty wytworzenia stosuje się je przede wszystkim w tak wymagających branżach, jak przemysł spożywczy oraz drzewny.

Jeśli chodzi o taśmy gumowe, to te przeznaczone dla przemysłu lekkiego są zazwyczaj wykonane z takich materiałów, jak SBR (kauczuk butadienowo-sterynowy) oraz NBR (kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy), który jest bardzo odporny na tłuszcze i oleje. Odznaczają się one dużą elastycznością i wytrzymałością mechaniczną. W zależności od konkretnych potrzeb taśmy gumowe mogą spełniać dodatkowe wymagania, pozwalające na zastosowanie ich np. w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX) czy w przemyśle spożywczym. Warto dodać, że taśmy wykonane z NBR świetnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających szczególnych cech produktu, takich jak przemysł drukarski, papierniczy czy drzewny.

Oczywiście taśmy gumowe wykorzystywane są także bardzo często do transportu materiałów ciężkich o bardzo wysokim współczynniku tarcia. Z uwagi na to taśmy te znajdują zastosowanie przeważnie w przemyśle: górniczym, cementowym, energetycznym, mineralnym, a także w rolnictwie.

Warto wspomnieć też o taśmach pokrytych teflonem PTFE – materiałem charakteryzującym się niewielką wagą, a co za tym idzie – niskim zużyciem energii w układzie transportującym z tego typu taśmami, wysoką ogniotrwałością, najniższym współczynnikiem tarcia wśród substancji stałych oraz doskonałymi właściwościami antyadhezyjnymi i dielektrycznymi. Poza tym teflon jest odporny na działanie: ekstremalnych temperatur, olejów i tłuszczów, wody, substancji chemicznych, mediów agresywnych, w tym stężonych kwasów i utleniaczy, światła, niesprzyjających warunków atmosferycznych. Wykazuje też odporność na ścieranie, starzenie środowiskowe, bakterie, grzyby i pleśnie. Taśmy teflonowe stosowane są m.in. w przemyśle opakowań, spożywczym oraz tekstylnym, a także przy produkcji gumy i plastików.

Specjalną grupą taśm są tzw. taśmy modułowe, które składają się z modułów o różnych strukturach, wykonanych metodą wtryskową z materiałów termoplastycznych najwyższej jakości, takich jak: polipropylen, polietylen, acetal i nylon. Moduły połączone są ze sobą za pomocą litych spinek z tworzywa sztucznego, a taśmy napędzane są kołami zębatymi, pełniącymi zarazem funkcję profili prowadzących. Taśmy modułowe spełniają międzynarodowe standardy czystości i higieny i stosowane są praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu. Do zalet taśm modułowych zalicza się: prostotę budowy, łatwość montażu i demontażu, wysoką wytrzymałość oraz odporność na ścieranie, długą żywotność eksploatacyjną, łatwość konserwacji oraz utrzymania w czystości, odporność na uszkodzenia mechaniczne, niski współczynnik tarcia i niewielki ciężar, wysoką odporność chemiczną oraz odporność na niskie i wysokie temperatury. Taśmy modułowe mogą być wyposażone w wiele dodatkowych akcesoriów usprawniających transport materiałów i używane są w transporterach prostych, łukowych, wznoszących, opadających oraz spiralnych.

Spiralne taśmy modułowe znajdują się m.in. w ofercie firmy Amsort. Stosuje się je w ekstremalnych środowiskach produkcji jako ekonomiczne pod względem przestrzennym systemy chłodzące i mrożące. Taśmy te mają wiele właściwości, które pomagają podwyższyć jakość transportowanych produktów, zwiększają wydajność i skuteczność produkcyjną.


Przeczytaj także

Zdalny monitoring
Zdalne monitorowanie parametrów maszyn i procesów z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej pomaga użytkownikom rozwiązywać problemy eksploatacyjne poprzez integrację nowych technologii oraz już... więcej »
Polski rynek magazynowy pozostaje w świetnej kondycji
Międzynarodowa firma doradcza prezentuje wyniki raportu „MARKETBEAT Rynek magazynowy w Polsce – podsumowanie I połowy 2018 roku”. Pierwsze półrocze 2018 roku zakończyło się trzema rekordami na rynku... więcej »
Efektywna produkcja napędza konkurencyjność
Obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności produkcji to główne założenia transformacji cyfrowej, na którą otwiera się przemysł. Potencjał nowych technologii dostrzegają też firmy działające w Polsce,... więcej »
Boom na IoT w produkcji dyskretnej
Rynek dyskretnej produkcji w najbliższych latach będzie przeżywał prawdziwy boom na rozwiązania Internetu Rzeczy. Jak wynika z raportu „Globalny rynek Internetu Rzeczy w dyskretnej produkcji”, do... więcej »
VI Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki TransLogistica Poland
Szóste targi TransLogistica Poland, to największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie biznesowe dla firm poszukujących i korzystających z usług transportowych, spedycyjnych,... więcej »
Niedobory kadrowe, niedoinwestowanie i błędy ludzkie stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa przemysłowych systemów sterowania w kluczowych branżach
Według badania Kaspersky Lab poświęconego stanowi cyberbezpieczeństwa przemysłowego w 2018 r., firmy z sektora przemysłowego i energetycznego, jak również przedsiębiorstwa transportowe i logistyczne,... więcej »
 
Aktualne wydanie

Zobacz także

  •   Wydarzenia  
  •   Katalog  

Wydarzenia

SONDA

Czy inwestycje na rzecz energooszczędności się opłacają?

Oddanych głosów: 16

50% 50 %
tak 8 głos(ów)

31.3% 31.3 %
nie 5 głos(ów)

18.8% 18.8 %
nie potrafię wyliczyć 3 głos(ów)


Wydania specjalne

O wydawnictwie   |   Reklama   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Darmowa prenumerata   |   RSS   |   Partnerzy   |   
Copyright © 2003-2021 Trade Media International
zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce