Dobór taśm przenośnikowych

-- czwartek, 09 lipiec 2015

Właściwy dobór taśmy przenośnikowej to – wbrew pozorom – bardzo złożony proces, w którym należy uwzględnić wiele danych dotyczących konstrukcji przenośnika, rodzaju transportowanego materiału, a także warunków pracy i typu środowiska, w jakim będzie ona eksploatowana.

Oferta rynkowa taśm przenośnikowych jest bardzo bogata i obejmuje wiele typów taśm, różniących się m.in. konstrukcją, wymiarami czy właściwościami fizykomechanicznymi. Wybór odpowiedniego produktu spośród tak bogatego asortymentu z pewnością może niejednego potencjalnego klienta przyprawić o zawrót głowy.

Jak podkreśla Tomasz Okulski z firmy Amsort, prawidłowy dobór taśmy wpływa bezpośrednio na średni czas bezawaryjnej pracy (ang. Mean Time Between Failure) danego urządzenia. Poszczególne cechy taśm mają niebagatelny wpływ na przebieg produkcji i/lub transportu. Nieprawidłowe rozwiązanie technologiczne taśmy powoduje zmniejszenie wydajności procesu, a nawet uniemożliwia jego przeprowadzenie.

Należy pamiętać o tym, żeby dobrać taśmę w taki sposób, aby przy uwzględnieniu odpowiedniego współczynnika bezpieczeństwa mogła przenieść duże siły rozciągające, występujące w różnych stanach pracy przenośnika. W związku z tym taśma przenośnikowa powinna być odpowiednio elastyczna, a przy tym zachowywać odpowiednią sztywność linii/ścieżki transportowej. Musi także cechować się wysokim współczynnikiem tarcia między taśmą a bębnem napędowym oraz na odwrót – niską jego wartością między taśmą a przenoszonym towarem.

– Mówi się, że nie ma złych taśm, czasami są tylko źle dobrane, dlatego im dokładniej zostanie opisane zastosowanie taśm, tym bardziej precyzyjnie specjalista będzie mógł wskazać tę właściwą, która będzie najlepiej sprawdzała się w danej aplikacji – podkreśla Łukasz Budziar z firmy Centrum Taśm i Pasów.

Dużym ułatwieniem procedury wyboru odpowiedniego rozwiązania jest zamieszczanie przez producentów oraz dostawców taśm na ich stronach internetowych dedykowanych formularzy doboru taśm przenośnikowych. Wymagają one od klienta jedynie wprowadzenia odpowiednich danych obejmujących m.in.: długość i szerokość taśmy, wagę transportowanego materiału, temperaturę pracy itp. W efekcie końcowym wskazywane są sugerowane dla danej aplikacji taśmy przenośnikowe.

Czynniki wpływające na dobór taśmy

Zdaniem Piotra Gosia z firmy BDI Poland podstawowymi parametrami, które należy podać, aby optymalnie dobrać taśmę, są:

Wyjaśnienie i analiza wymienionych aspektów pozwoli specjalistom branżowym zaproponować odpowiedni rodzaj i materiał taśmy, dostosowany do realnych warunków pracy, a także dobrać taką strukturę zewnętrzną taśmy, aby transport był realizowany w sposób jak najbardziej wydajny i optymalny.

Przede wszystkim trwałość

Nieodpowiednio dobrana taśma stwarza ryzyko nagłej awarii linii produkcyjnej lub skrócenia żywotności samej taśmy. Właściwy dobór przekłada się na jej trwałość – cechę, która została uznana przez ankietowanych użytkowników za najważniejszą przy wyborze taśmy (rys. 1). W dalszej kolejności zostały wymienione takie czynniki, jak: cena, wytrzymałość taśmy, pozytywna współpraca z producentem/dostawcą, marka, bliskość siedziby producenta/dostawcy oraz gwarancja. Wśród odpowiedzi „inne” pojawiły się m.in.: energooszczędność, współczynnik tarcia powierzchni taśmy oraz serwis.

Jak pokazuje rys. 1, cztery z najwyżej ocenianych przez użytkowników czynników zostały uznane za najistotniejsze również przez sondowanych dostawców. Różnica jednak polega na tym, że na pierwszym wytypowanym przez nich miejscu znalazła się nie trwałość taśmy, lecz jej cena. Warto też dodać, że – w opinii dostawców – czynniki takie jak marka czy gwarancja w żaden sposób nie wpływają na decyzję zakupową klientów.

Grubość okładek – grubsze nie zawsze znaczy lepsze

Bardzo ważnym zagadnieniem jest rzeczywista grubość okładek. Jak podaje firma Dunlop, która jest światowym liderem w produkcji gumowych taśm przenośnikowych zarówno z rdzeniem tkaninowym, jak i z rdzeniem z linek stalowych, można przyjąć, że różnica w grubości pomiędzy nośną a bieżną okładką nie powinna przekraczać stosunku 3:1. Wiele osób uważa, że im bardziej ścierny materiał i krótszy przenośnik, tym grubsza powinna być okładka nośna. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że odporność na ścieranie gumy użytej do produkcji taśmy jest znacznie ważniejsza niż jej grubość. Jednak w celu wydłużenia żywotności taśm z okładkami o niskiej odporności na ścieranie wielu dostawców poleca okładki grubsze, niż są w rzeczywistości potrzebne, co wpływa negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie przenośnika.

Łączenie taśm

Przy doborze taśm przenośnikowych należy uwzględnić metodę ich łączenia. Warto wyjaśnić, że taśmy produkuje się w odcinkach o określonej długości, które następnie są łączone w całość. Długości odcinków taśm nie są znormalizowane i zależą wyłącznie od preferencji klienta (jednak ich maksymalna długość jest ograniczona masą lub średnicą zwoju). Od rodzaju rdzenia taśmy i materiałów, z których jest ona wykonana, zależy wybór odpowiedniej konstrukcji, materiałów oraz technologii wykonania złącza.

Na przykład taśmy tkaninowo-gumowe łączy się, stosując metodę wulkanizacji, klejenia lub połączenie mechaniczne (haki pojedyncze lub podwójne, połączenia zawiasowe klamrowe, zawiasowe złączkowe itd.). Połączenia mechaniczne stosuje się najczęściej w przenośnikach wymagających rozłączania taśmy lub w sytuacjach, w których konieczne jest wykonanie szybkiego, tymczasowego połączenia odcinków taśmy (np. w czasie awarii). Połączenia te sprawdzają się w przypadku taśm o niskiej i średniej wytrzymałości na rozciąganie oraz o małej szerokości. Natomiast uzyskanie wysokiej wytrzymałości połączenia możliwe jest dzięki zastosowaniu takich metod łączenia, jak wulkanizacja (stosowana zazwyczaj przy pierwszej instalacji nowych taśm przenośnikowych) lub klejenie. Metodę wulkanizacji stosuje się do wszystkich rodzajów taśm. Co istotne, w przypadku taśm z linkami stalowymi wulkanizacja jest jedyną dopuszczalną metodą łączenia.

Z informacji zamieszczonej przez firmę Centrum Taśm i Pasów wynika, że wykonanie tego typu złącza wymaga zastosowania specjalistycznej prasy wulkanizacyjnej oraz materiałów wulkanizacyjnych i powinno być powierzone wyspecjalizowanej ekipie serwisowej. Jeśli natomiast chodzi o połączenia mechaniczne, to można wyróżnić wiele ich typów: od najprostszych, charakteryzujących się łatwym montażem niewymagającym użycia specjalistycznego sprzętu montażowego, po specjalistyczne złącza będące alternatywą wulkanizacji. Połączenie mechaniczne do właściwego zainstalowania wymaga z reguły użycia listwy montażowej przeznaczonej do konkretnego typu złącza. Ciekawym połączeniem mechanicznym jest tkaninowo-gumowe połączenie Super-Screw. Charakteryzuje się łatwym i szybkim montażem, nie wymaga stosowania listew montażowych, może współpracować ze skrobakami czyszczącymi, jest szczelne i osiąga wytrzymałość i żywotność porównywalną z wulkanizacją. Również w wypadku klejenia taśm przenośnikowych metodą tzw. na zimno zachowana zostaje szczelność taśmy i złącze może współpracować ze skrobakami czyszczącymi. Czas potrzebny do uzyskania całkowitej wytrzymałości przez klej to zazwyczaj 24 godziny.

Jak się okazuje, zdaniem ponad połowy przedstawicieli obu ankietowanych grup największą popularnością cieszą się taśmy wulkanizowane w obwód (rys. 2). Obie sondowane grupy są również zgodne co do tego, że na drugim miejscu powinny znaleźć się taśmy łączone mechanicznie (przy użyciu np. złączek metalowych typu: aligator, anker, nieka oraz tworzywowych). Trzecie miejsce – wg użytkowników – zajmują taśmy produkowane bezkońcowo, a w opinii dostawców – inne rozwiązania (np. taśmy łączone metodą klejenia na zimno).

Mimo że gotowe taśmy połączone w obwód cieszą się największą popularnością, nie zawsze można zastosować to rozwiązanie. Niekiedy konieczne jest wykonanie połączenia na miejscu u klienta. Dotyczy to zwłaszcza taśm, których wymiary są stosunkowo duże.

Warto też nadmienić, że wszędzie tam, gdzie taśmy ze spoinami nie mogą być używane z uwagi na duże siły tarcia i naprężenia, można z powodzeniem zastosować taśmy bezkońcowo tkane. Taśmy te charakteryzują się ciągłością tkaniny i brakiem występowania miejsca typowego łączenia, co znacznie zwiększa ich wytrzymałość. Wykonywane są zarówno z włókien syntetycznych, jak i naturalnych, odznaczających się bardzo wysoką odpornością termiczną.

Strona stronie nierówna

Taśmy przenośnikowe mogą mieć różne struktury zarówno warstw wierzchnich (nośnych), jak i warstw spodnich (bieżnych). W odróżnieniu od warstwy spodniej, mającej przeważnie strukturę tkaniny, gładką lub strukturę wafla, w wypadku warstwy wierzchniej można wybierać spośród wielu różnorodnych struktur i faktur. Decyzja o zastosowaniu danej struktury ma daleko idące konsekwencje. W odniesieniu do strony bieżnej użycie odpowiedniej tkaniny i rodzaju pokrycia ma wpływ na emisję dźwięku (hałas), pobór energii, a także decyduje o przydatności taśmy do podłoża ślizgowego lub rolkowego. Wybór odpowiedniego materiału na stronę nośną, jego grubość i faktura wpływa na własności zabierające oraz mechaniczne taśmy.

Zgodnie z odpowiedziami ankietowanych strona taśm obecnych w zakładach przemysłowych najczęściej jest: gładka (65% użytkowników i 62% dostawców), ze strukturą (15% użytkowników i 23% dostawców), z dodatkowymi profilami – według katalogu (15% użytkowników i 8% dostawców) lub z pokryciem (3% użytkowników i 8% dostawców).

Jeśli chodzi o taśmy z profilowaną stroną nośną, to – wg firmy Wolbrom, będącej najstarszym producentem wyrobów gumowych w Polsce – stosuje się je do transportu materiałów o różnym uziarnieniu, na przenośnikach o kącie nachylenia większym niż 18°, którą to wartość uważa się za graniczną dla taśm gładkich.

Oczywiście kształt i wymiary profili mogą być różne w zależności od: kąta wzniosu przenośnika, rodzaju transportowanego materiału, wymaganej wydajności przenoszenia czy konstrukcji przenośnika (np. średnicy bębnów). Zdaniem respondentów dużą popularnością cieszą się takie profile, jak jodełka czy tzw. chevron.

Różne materiały – różne właściwości taśm

Elementem nośnym taśmy przenośnikowej, który ma wpływ na jej parametry techniczne, jest rdzeń, zwany cięgnem. Zastosowanie odpowiedniego rodzaju cięgna – 1-, 2- lub 3-tkaninowego – decyduje o przydatności taśmy do odpowiedniego zastosowania, a także ma wpływ na bieg taśmy, jej wydłużenie, płaskie położenie, możliwość pracy „na noskach” itd. Kombinacja różnych rodzajów tkanin, struktur oraz powierzchni umożliwia zastosowanie taśm praktycznie w każdej gałęzi przemysłu.

Według ankietowanych użytkowników najbardziej popularne są taśmy gumowe (25%). Tuż po nich znalazły się taśmy: PVC, modułowe oraz PU. Natomiast mniejszym zainteresowaniem, zdaniem użytkowników, cieszą się taśmy PTFE (teflon): gładkie lub siatkowe, stalowe, siatkowe (tworzywowe) oraz tkaninowe.

Z kolei z praktyki ankietowanych dostawców wynika, że klienci najczęściej wybierają przede wszystkim taśmy PVC (33%). Jak pokazuje rys. 3, w dalszej kolejności zostały wymienione taśmy: gumowe, PU, tkaninowe itd. Wśród „innych” pojawiły się m.in. taśmy tkaninowo-gumowe.

Każdy z wymienionych rodzajów taśm charakteryzuje się odmiennymi właściwościami. Taśmy pokryte warstwą poliuretanu (PU) lub polichlorku winylu (PVC) odznaczają się odpornością na działanie niskich i wysokich temperatur oraz olejów i chemikaliów, a także na ścieranie. Inne cechy tych taśm to: ognioodporność, antystatyczność, różne wartości współczynnika tarcia, wysoka sztywność poprzeczna i stabilność wymiarów oraz niska emisja hałasu. Taśmy mogą mieć: powierzchnie gładkie błyszczące lub matowe bądź ze strukturą występującą na stronie nośnej albo bieżnej, atesty dla taśm przeznaczonych dla przemysłu spożywczego oraz bogatą gamę kolorystyczną.

Powodem dużej popularności taśm wykonanych z PVC jest przede wszystkim niska cena wytworzenia oraz różnorodność zastosowań. Są to taśmy ogólnego zastosowania, z powodzeniem wykorzystywane np. w przemyśle drzewnym oraz w centrach logistycznych. Również taśmy wykonane z PU mają szeroki zakres zastosowań, jednak z uwagi na relatywnie wysokie koszty wytworzenia stosuje się je przede wszystkim w tak wymagających branżach, jak przemysł spożywczy oraz drzewny.

Jeśli chodzi o taśmy gumowe, to te przeznaczone dla przemysłu lekkiego są zazwyczaj wykonane z takich materiałów, jak SBR (kauczuk butadienowo-sterynowy) oraz NBR (kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy), który jest bardzo odporny na tłuszcze i oleje. Odznaczają się one dużą elastycznością i wytrzymałością mechaniczną. W zależności od konkretnych potrzeb taśmy gumowe mogą spełniać dodatkowe wymagania, pozwalające na zastosowanie ich np. w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX) czy w przemyśle spożywczym. Warto dodać, że taśmy wykonane z NBR świetnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających szczególnych cech produktu, takich jak przemysł drukarski, papierniczy czy drzewny.

Oczywiście taśmy gumowe wykorzystywane są także bardzo często do transportu materiałów ciężkich o bardzo wysokim współczynniku tarcia. Z uwagi na to taśmy te znajdują zastosowanie przeważnie w przemyśle: górniczym, cementowym, energetycznym, mineralnym, a także w rolnictwie.

Warto wspomnieć też o taśmach pokrytych teflonem PTFE – materiałem charakteryzującym się niewielką wagą, a co za tym idzie – niskim zużyciem energii w układzie transportującym z tego typu taśmami, wysoką ogniotrwałością, najniższym współczynnikiem tarcia wśród substancji stałych oraz doskonałymi właściwościami antyadhezyjnymi i dielektrycznymi. Poza tym teflon jest odporny na działanie: ekstremalnych temperatur, olejów i tłuszczów, wody, substancji chemicznych, mediów agresywnych, w tym stężonych kwasów i utleniaczy, światła, niesprzyjających warunków atmosferycznych. Wykazuje też odporność na ścieranie, starzenie środowiskowe, bakterie, grzyby i pleśnie. Taśmy teflonowe stosowane są m.in. w przemyśle opakowań, spożywczym oraz tekstylnym, a także przy produkcji gumy i plastików.

Specjalną grupą taśm są tzw. taśmy modułowe, które składają się z modułów o różnych strukturach, wykonanych metodą wtryskową z materiałów termoplastycznych najwyższej jakości, takich jak: polipropylen, polietylen, acetal i nylon. Moduły połączone są ze sobą za pomocą litych spinek z tworzywa sztucznego, a taśmy napędzane są kołami zębatymi, pełniącymi zarazem funkcję profili prowadzących. Taśmy modułowe spełniają międzynarodowe standardy czystości i higieny i stosowane są praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu. Do zalet taśm modułowych zalicza się: prostotę budowy, łatwość montażu i demontażu, wysoką wytrzymałość oraz odporność na ścieranie, długą żywotność eksploatacyjną, łatwość konserwacji oraz utrzymania w czystości, odporność na uszkodzenia mechaniczne, niski współczynnik tarcia i niewielki ciężar, wysoką odporność chemiczną oraz odporność na niskie i wysokie temperatury. Taśmy modułowe mogą być wyposażone w wiele dodatkowych akcesoriów usprawniających transport materiałów i używane są w transporterach prostych, łukowych, wznoszących, opadających oraz spiralnych.

Spiralne taśmy modułowe znajdują się m.in. w ofercie firmy Amsort. Stosuje się je w ekstremalnych środowiskach produkcji jako ekonomiczne pod względem przestrzennym systemy chłodzące i mrożące. Taśmy te mają wiele właściwości, które pomagają podwyższyć jakość transportowanych produktów, zwiększają wydajność i skuteczność produkcyjną.

Rodzaj układu i sposób pracy

W celu dokonania właściwego doboru taśm transportujących należy również uwzględnić rodzaj układu podparcia taśmy oraz sposób jej pracy, a także układ pracy przenośnika.

Jak wynika z odpowiedzi w ankiecie, najczęściej stosowanym układem podparcia jest układ płaski. Twierdzi tak 82% użytkowników oraz 67% dostawców. Pozostała część ankietowanych uważa, że najbardziej popularnym rozwiązaniem jest niecka (rys. 4).

Jeśli chodzi o sposób pracy, to – w opinii użytkowników – taśmy przeważnie pracują: płasko po stole ślizgowym (44%), płasko po rolkach (41%) lub w niecce (15%). Również zdaniem dostawców taśmy pracują najczęściej płasko po stole ślizgowym (56%), jednak praca płasko po rolkach (11%) cieszy się mniejszą popularnością niż praca w niecce (33%). Co do układu pracy przenośnika, to – zdaniem 68% użytkowników oraz 78% dostawców – jest on przeważnie poziomy. W opinii pozostałej części dostawców (22%) oraz 26% użytkowników często stosowany jest także układ wznoszący. Reszta użytkowników (6%) uznała za popularny układ „Z” (tzw. łabędzia szyja).

Praca w warunkach specjalnych

Odpowiedni dobór taśmy przenośnikowej powinien uwzględniać m.in. cechy produktu, który ma być transportowany, oraz cechy środowiska pracy, w którym taśma funkcjonuje. Oprócz taśm przenośnikowych ogólnego przeznaczenia – nadających się do transportu materiałów w typowych warunkach pracy, wykorzystywanych w wielu procesach przemysłowych – w ofercie handlowej znajdują się także taśmy, które muszą wykazać się różnymi dodatkowymi cechami, takimi jak: odporność na wysokie temperatury, ścieranie, a także na chemikalia, oleje i tłuszcze itd.

Taśmy przenośnikowe odporne na podwyższone temperatury przeznaczone są do transportu materiałów gorących o temperaturze przekraczającej +60°C. Składają się z rdzenia o specjalnej konstrukcji i okładek, do produkcji których użyte zostały specjalnie dobrane mieszanki gumy. Tego rodzaju taśmy nadają się do transportu popiołów, spieków, mas formierskich, koksu, kamieni wapiennych czy nawozów sztucznych.

Transport niektórych materiałów sypkich, w szczególności węgla, wymaga ograniczenia do minimum ryzyka wystąpienia samozapłonu taśmy lub samego materiału. W tych sytuacjach doskonale sprawdzają się taśmy trudnozapalne. Używa się ich również do transportu produktów łatwopalnych i łatwozapalnych, a także w miejscach, gdzie panuje podwyższona temperatura otoczenia lub znajdujących się w pobliżu ognia.

Z kolei do transportu materiałów sypkich zawierających różnego rodzaju oleje stosuje się taśmy olejoodporne, wykonane ze specjalnej mieszanki odpornej na szkodliwe działanie związków olejopochodnych.

Zastosowanie taśm trudnościeralnych, wykazujących minimalną podatność na ścieranie, uzasadnione jest np. w przypadku transportu materiałów sypkich o znacznej twardości, a także materiałów wielkogabarytowych oraz o ostrych krawędziach.

Odporność na ścieranie to najważniejsza z cech, którymi – zdaniem obu ankietowanych grup – powinny odznaczać się stosowane w zakładach przemysłowych taśmy przenośnikowe. W dalszej kolejności znalazły się takie wymagania, jak: odporność na oleje i tłuszcze, atest do kontaktu z nieopakowaną żywnością, właściwości antystatyczne, odporność na wysoką temperaturę, trudnopalność, możliwość pracy z detektorem metalu oraz odporność na niską temperaturę.

Zgodnie z wymaganiami branży spożywczej

Bardzo wysokie wymagania co do działania, niezawodności i higieny – zwłaszcza w trudnych warunkach termicznych – muszą spełniać taśmy przeznaczone dla przemysłu spożywczego. Taśmy te są wykonywane z białej gumy, aby brud i wszelkie zanieczyszczenia były widoczne. Ponadto muszą one spełniać także szczególne wymagania co do bezsmakowości i bezwonności. W przypadku branży spożywczej taśmy powinny być odporne na wielokrotne mycie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem oraz mieć odpowiednie atesty (PZH, FDA) dopuszczające do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

W ofercie wielu dostawców znajdują się przenośnikowe taśmy antybakteryjne, stosowane do materiałów niemigrujących. Dzięki zastosowaniu w taśmach przenośnikowych unikatowej kombinacji technologii opartej na właściwościach zjonizowanego srebra, produkt ten działa skutecznie na różnego rodzaju mikroorganizmy. Antybakteryjne taśmy zatwierdzone świadectwem FDA, opcjonalnie wyposażone w system krawędzi Amseal, pomagają zminimalizować skażenie produktów spożywczych oraz występowanie infekcji krzyżowych. Taśmy te znajdują zastosowanie w przetwórstwie mięsa, owoców i warzyw, a także produktów nabiałowych. Stosuje się je również do produkcji wyrobów cukierniczych i piekarskich.

Do zastosowania w piekarnictwie nadają się także np. taśmy Conti Bake, znajdujące się w ofercie firmy Centrum Taśm i Pasów. Można ich używać w wielu urządzeniach piekarniczych, m.in. w garowniach i w różnego rodzaju maszynach transportujących ciasto.

Idealnym rozwiązaniem dla aplikacji w piekarnictwie oraz ciastkarstwie są oferowane przez firmę Textilco, bezkońcowo tkane taśmy pod formierkę Dough-Tex, które dzięki właściwościom zwalniającym zapobiegają deformacji produktów.

Co jeszcze na rynku?

Z uwagi na bogaty asortyment różnego rodzaju taśm przenośnikowych nie sposób wymienić wszystkich ciekawych rozwiązań. Z związku z tym konieczne jest ograniczenie się do wyszczególnienia kilku wybranych przykładów.

Jednym z nich są oferowane przez firmę Metso taśmy przenośnikowe Trellex wzmacniane aramidem. Materiał ten jest tak lekki, jak inne włókna syntetyczne, np. poliestrowe lub poliamidowe, przy czym ma wysoką wytrzymałość jak stal. Włókna aramidowe charakteryzują się niskim współczynnikiem wydłużenia i mają doskonałą wytrzymałość cieplną i chemiczną. Interesujące jest to, że po zastosowaniu lekkiej taśmy aramidowej Trellex w miejsce taśmy z kordem stalowym zmniejsza się znacznie zużycie energii przez przenośnik.

Jedną z nielicznych firm, która wprowadziła na rynek taśmy zapewniające dużą oszczędność energii w układach transportujących (26,539%), jest Forbo Siegling, której dystrybutorem jest Enitra. W oferowanych przez firmę taśmach Amp Miser tkanina po stronie bieżnej została wyposażona patentowanym środkiem poślizgowym o nazwie TXGD. Taśmy te sprawdzą się przede wszystkim w firmach zajmujących się spedycją, dystrybucją, a także wszędzie tam, gdzie jest zastosowana duża liczba taśm.

Natomiast w warunkach, w których występuje ześlizgiwanie się taśmy (np. w miejscach, gdzie pojawia się wysoka wilgotność, woda lub materiały oleiste) z pewnością zdadzą egzamin oferowane przez firmę Amsort taśmy Ultrasync. Są to taśmy syntetyczne nowej generacji, produkowane przez firmę Ammeraal Beltech. Wyposażone są w „uzębienie” w części napędowej, co poprawia ich właściwości. Taśmy Ultrasync służą do napędu bezpośredniego i przenoszenia synchronicznego. Rozwiązanie to łączy wszystkie pozytywne właściwości syntetycznych taśm przenośnikowych, taśm modułowych oraz pasów zębatych.

Warto wspomnieć też o nieprzywierających taśmach znajdujących się w asortymencie firmy Chiorino, która od ponad stu lat specjalizuje się w produkcji taśm transportujących i pasów napędowych. Linia nieprzywierających taśm Chiorino HP doskonale sprawdza się przy transporcie produktu lepkiego. Bardzo dobre właściwości transportujące zapewnia zróżnicowanie współczynnika tarcia dla różnych typów taśm HP. Taśmy te spełniają wymogi zarówno europejskich, jak i międzynarodowych rozporządzeń dotyczących żywności oraz są zgodne z systemem HACCP.

W ofercie firmy Chiorino znajduje się także najnowsza seria taśm typu PB przeznaczona do drukujących maszyn włókienniczych. Powierzchnia taśmy wykonana jest z termoplastycznego elastomeru CHIO-XTPE. Ze względu na to, że powłoka ta charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną i odpornością na temperaturę, nadruk na tkaninie wykonany jest z bardzo dużą precyzją. Dzięki znakomitym parametrom mechanicznym taśmy mają dłuższą żywotność, co przekłada się na aspekt ekonomiczny.

Raport powstał na podstawie danych z ankiety przeprowadzonej wśród czytelników magazynu „Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych”. Oprócz tego przy tworzeniu raportu bazowano na informacjach pochodzących od dostawców/producentów taśm przenośnikowych. Raport nie odzwierciedla pełnego obrazu rynku.

Za pomoc w opracowaniu raportu dziękujemy firmom: Amsort, BDI Poland, Beltor, Centrum Taśm i Pasów Szczepan Jurek, Chiorino oraz Megadyne. Dziękujemy również wszystkim Czytelnikom magazynu „Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych”, którzy odpowiedzieli na pytania zawarte w ankiecie.

Autor: Agata Abramczyk jest absolwentką filologii polskiej o specjalności edytorskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych z zakresu redakcji językowej tekstu na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat związana jest z branżą dziennikarską i wydawniczą. Jest pasjonatką nowoczesnych technologii.