Outsourcing utrzymania ruchu

-- wtorek, 01 kwiecień 2008

Kadra zarządzająca staje codziennie przed wyzwaniami, które rodzą się w trakcie realizacji strategii skutecznego utrzymania ruchu urządzeń produkcyjnych i pomocniczych. Wymóg utrzymania urządzeń w gotowości staje się dla firm bardziej krytyczny niż wdrażanie zaawansowanych praktyk produkcyjnych typu „lean” czy „quick response”. Dotychczasowe motto szefów operacyjnych i kierowników działów utrzymania ruchu: „jedyną drogą, by sprawy szły dobrze, to robić je samemu” przechodzi do historii.

Wyzwania

Wyzwania, przed którymi stają kadry polskiego utrzymania ruchu w gospodarce rynkowej, są dziś podobne do tych, które występują w wysoko rozwiniętych gospodarkach Europy i USA. Umiejętność reagowania kierownictw zakładów przemysłowych na te wyzwania zadecyduje o zdolności firm do produkowania wyrobów o najwyższej jakości, przy najniższych kosztach i dostarczeniu ich klientom na czas. Do głównych wyzwań należą:

Autor: Marek Madej