Odkurzacze przemysłowe

Urządzenia te pracują w ciężkich warunkach, dlatego powinny być wykonane z komponentów wysokiej klasy. Z tego względu nie warto wybierać produktów tanich – charakteryzują się one niską jakością i często ulegają awarii lub zużyciu. 

Za podstawę w zakresie odkurzaczy przemysłowych można uznać urządzenia elektryczne jednofazowe. Pozwalają one na doraźne oczyszczanie wszelkich powierzchni niemal z każdego rodzaju mediów. Ważna jest przy tym praca w systemie mieszanym (praca–odpoczynek). Odkurzacz można wyposażyć w kilka silników pracujących jednocześnie, dzięki czemu zwiększają się możliwości zastosowania sprzętu.

Osobną grupę stanowią elektryczne odkurzacze trójfazowe, które mogą służyć do pracy ciągłej. Urządzenia tego typu są stosowane w miejscach, gdzie trzeba odciągać bez przerwy duże ilości zanieczyszczeń. Niektóre urządzenia wyposaża się w specjalne zawory bocznego dopływu powietrza, co zwiększa trwałość odkurzacza przy zmniejszeniu awaryjności.

Wśród użytkowników dużym uznaniem cieszą się odkurzacze pneumatyczne, napędzane sprężonym powietrzem. Jako zalety tego typu urządzeń należy wymienić przede wszystkim trwałość i wytrzymałość. W efekcie zastosowania napędu pneumatycznego oraz odpowiednich systemów filtracji możliwe jest odciąganie każdego rodzaju zanieczyszczeń.

Źródło: RUWAC Polska

Systemy filtracji

W nowoczesnych odkurzaczach przemysłowych stawia się na skuteczną filtrację. W urządzeniach tych stosowane są więc automatyczne systemy oczyszczania filtra, niewymagające interwencji operatora. W filtrach tego typu część zewnętrzna wykonywana jest z materiału przewodzącego, co pozwala na rozładowanie ładunków elektrostatycznych, które gromadzą się podczas pracy urządzenia. Z kolei część wewnętrzna bazuje na filtrze HEPA. Dzięki temu uzyskuje się możliwość odfiltrowania 99,995% drobinek pyłu w rozmiarze 0,3 mikrona.

W niektórych systemach filtracji przewidziano 15-sekundowe cykliczne fazy czyszczenia filtra, występujące naprzemiennie co minutę. Wykorzystywane są przy tym wibracje i podmuchy powietrza wytwarzane przez samo urządzenie, a więc nie ma potrzeby stosowania dodatkowej sprężarki. W celu zwiększenia skuteczności filtrowania podczas realizowania każdej fazy dochodzi do odcięcia ssania od aktualnie czyszczonego filtra.

Na rynku dostępne też są urządzenia, w których filtry są chronione za pomocą efektu cyklonowego, co eliminuje ryzyko szybkiego zatykania. Filtry oddzielone są od siebie płytkami, aby umożliwić przenikanie pyłu z filtra podlegającego czyszczeniu do filtrów aktualnie pracujących. Możliwe jest zasysanie wszelkiego typu odpadów stałych, a wibracje i powietrze wdmuchiwane do filtra zapewnia skuteczne oczyszczanie. W urządzeniach z takim systemem oczyszczania zbieranie zanieczyszczeń jest możliwe nawet w czasie okresowych faz czyszczenia filtra.

Oddzielacze wstępne

W przypadku dużych ilości pyłów, cieczy i innych odpadów w urządzeniach stosowane są oddzielacze wstępne, które mają za zadanie odciążenie systemu filtracyjnego odkurzacza oraz zwiększają pojemność na odpady. Typowe oddzielacze tego typu mają zbiorniki o pojemności 351000 litrów, a wersje mobilne mogą być transportowane za pomocą wózka widłowego lub suwnicy. Odpylacze wstępne montuje się pomiędzy ssawką a odkurzaczem przemysłowym. Dzięki różnym konfiguracjom pozwalają na opróżnianie odpylacza wstępnego przez wysypywanie, wywracanie, wydmuchiwanie lub wypompowywanie.

Do stref zagrożonych wybuchem

W branży przemysłowej występuje wiele zagrożeń, chociażby w postaci samozapłonu pyłu, promieniowania optycznego, iskier, wyładowań elektrostatycznych, a także gorących gazów. Z myślą o pracy w strefach zagrożonych wybuchem projektuje się odkurzacze specjalne. Ważne jest, aby urządzenia te nie przewodziły ładunków elektrostatycznych przy zapewnieniu odpowiedniej wytrzymałości termicznej. Odkurzacze przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem mogą być zasilane sprężonym powietrzem.

Za najprostszy, a zarazem najtańszy sposób separacji uznaje się zapewnienie obecności materiału w pojemniku wyładunkowym znajdującym się w chronionej obudowie filtra. Skrzynia filtra np. może być chroniona przed wybuchem z obszaru wyładunku poprzez utrzymanie minimalnego poziomu. Jako przykładowe możliwości realizacji bezpiecznego wyładunku należy wymienić system podwójnych zasuw, rurową przepustnicę oraz dozownik celkowy.

Dla branży materiałów sypkich

Odpowiednie odkurzacze przemysłowe projektuje się z myślą o branży materiałów sypkich. Pozwalają one na usuwanie korundu, pyłu ceglanego, cementu, klinkieru, węgla, stłuczki szklanej, grafitu, drobnego żwiru, popiołów lotnych, a także gipsu, piasku, soli, piasku kwarcowego, sody, talku, kredy, pyłów z biomasy, pyłu węglowego itp. Korzyści wynikające ze stosowania tego typu odkurzaczy to przede wszystkim uzyskanie wysokiej wydajności, redukcja kosztów utrzymania czystości, redukcja przestojów oraz odzysk odpadów i materiałów do recyklingu lub utylizacji. Możliwe jest przy tym zastosowanie do materiałów wybuchowych oraz wyposażenie odkurzaczy w zawór z ogranicznikiem wybuchu płomienia.

Odkurzacze centralne

Typowy system odkurzania centralnego bazuje na jednostce ssącej oraz jednostce filtrującej. Oprócz tego ważna jest instalacja w postaci rurociągów zakończonych przyłączami z osprzętem roboczym. Systemy tego typu są projektowane i wykonywane z uwzględnieniem potrzeb użytkowników oraz uwarunkowaniami technicznymi obiektu.

Przynajmniej kilka zalet przemawia za stosowaniem przemysłowych odkurzaczy centralnych. Przede wszystkim ważna jest możliwość zbierania zanieczyszczeń w miejscach, które są niedostępne dla konwencjonalnych odkurzaczy. Kluczową rolę odgrywa minimalizacja czasu pracy i kosztów, łącznie z możliwością gromadzenia zanieczyszczeń w jednym miejscu. Odkurzacze centralne mogą pracować w systemie pracy z obsługą przez kilku operatorów.

Oferowane na rynku odkurzacze centralne osiągają moc pomiędzy 22 a 85 kW. Warto zwrócić uwagę na wyposażenie dodatkowe w postaci separatorów czy zbiorników samowyładowczych.

Co na rynku

W nowoczesnych odkurzaczach przemysłowych stawia się na różnorodność wariantów, możliwą do uzyskania dzięki systemowi modułowemu. Ważne są różne systemy utylizacji oraz wersje przeznaczone do obszarów pyłów wybuchowych oraz gazów. Odpowiednie odkurzacze przeznaczone są też do usuwania pyłów z azbestu.

W ofercie firmy Ruwac dostępne są odkurzacze typu DLS zasilane sprężonym powietrzem. Wersję z ochroną przeciwwybuchową wyposażono w zacisk uziemienia i napęd pneumatyczny. Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. System modułowy umożliwia rozbudowę instalacji.

Z kolei z oferty firmy Wirexim wybrać można m.in. odkurzacze przemysłowe centralne Sibilia. Znajdują one zastosowanie w aplikacjach wymagających czyszczenia lub transportowania dużych ilości kurzu, ziarnistych odpadów lub materiałów mulistych powyżej 1 m3 w skonsolidowanych separatorach, pojemnikach i silosach. Chodzi tutaj przede wszystkim o odlewnie, rafinerie, cementownie, huty, cegielnie, elektrownie, elektrociepłownie, spalarnie, kopalnie itp. Szerokie spektrum zastosowania obejmuje m.in. czyszczenie osadów, kanałów, rowów, zbiorników, małych studni, osadników, a także zbieranie rozlanych materiałów, takich jak ciecze z przypadkowo przepełnionego zbiornika.

Warto również wspomnieć o odkurzaczach przemysłowych A546OIL oraz A1046OIL z oferty firmy Polmar, które zaprojektowano z myślą o zbieraniu oleju wymieszanego z opiłkami i osadem. W szczególności chodzi o zbieranie, oddzielanie i usuwanie materiału stałego z płynów. Odkurzacze mają koła o średnicy 200 mm, wykonane z lanej stali i gumy. Ważne są również drzwiczki pozwalające na sprawdzenie i czyszczenie zbiornika. Konstrukcja odkurzacza jest przystosowana do podnoszenia za pomocą wózka widłowego. Rura i pistolet umożliwiają wylewanie płynów. Odkurzacz bazuje na silniku elektrycznym zasilanym napięciem 400 V/50 Hz o mocy 4 KW lub 7,5 KW. Podciśnienie wynosi 360 lub 425 Mbarów, przy przepływie w 300 lub 420 m3/h. Zbiornik na płyn ma pojemność 400 l, a pojemność zbiornika wiórów to 60 l.

Podsumowanie

Przy wyborze odkurzacza do zastosowań przemysłowych trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Przede wszystkim należy dobrać urządzenie do wykonywanych zadań (rodzaju usuwanych zanieczyszczeń) oraz warunków pracy (np. z uwzględnieniem występowania pyłów mogących wytworzyć atmosferę wybuchową czy pod kątem intensywności eksploatacji). Warto również zwrócić uwagę na takie parametry, jak: maksymalny przepływ powietrza oraz maksymalne podciśnienie, filtry (jak drobne materiały są w stanie zatrzymywać), wielkość zbiornika na odpady, zasięg przewodu zasilającego, wyposażenie dodatkowe, wagę, mobilność czy gwarancję producenta.

Damian Żabicki – dziennikarz, redaktor, autor tekstów, specjalizujący się w tematyce technicznej i przemysłowej. Specjalista public relations firm z branży technicznej.

Tekst pochodzi z nr 4/2017 magazynu “Inżynieria i Utrzymanie Ruchu”. Jeśli Cię zainteresował, ZAREJESTRUJ SIĘ w naszym serwisie, a uzyskasz dostęp do darmowej prenumeraty w formie drukowanej i/lub elektronicznej.