Od czego zależy natężenie oświetlenia stanowiska pracy?

    Łukasz Manowiecki, ekspert ds. profesjonalnych systemów oświetleniowych
    w firmie Signify

    Wymagany poziom natężenia oświetlenia stanowiska pracy zależy przede wszystkim od rodzaju pracy, jaką się na nim wykonuje. Inne poziomy będą wymagane dla pracy w magazynie, i jest to zazwyczaj 200 luksów, inne dla ogólnego oświetlenia hali produkcyjnej, gdzie norma mówi o 300 luksach. Na stanowisku pracy dla montażu powinno być zapewnione 500 luksów i więcej, jeżeli jest to montaż precyzyjny, a na stanowisku kontroli jakości – nawet 1000 luksów. Aby odpowiednio dobrać oświetlenie dla różnych obszarów zakładu, konieczne jest przeprowadzenie audytu, przeanalizowanie wymagań oraz przygotowanie projektu oświetleniowego i przedstawienie wyników obliczeń w specjalistycznym programie. Zadanie kończy się dokonaniem pomiarów i odbiorów po realizacji projektu.