Ochrona aktywów niematerialnych zakładów przemysłowych

Rozejrzyj się po swojej hali produkcyjnej, a znajdziesz tam setki aktywów wystarczająco wartościowych, aby je ubezpieczyć. Maszyny, narzędzia, ludzie – właściwie wszystko w zasięgu zakładu – jest warte zabezpieczenia. Ale co z tym, czego nie widać gołym okiem?

To o czym nie wiesz, a co dzieje się na hali produkcyjnej, może przysporzyć ci najwięcej kłopotów, dlatego zarządzanie kapitałem jest podstawą dla zarządzania produkcją (oraz bezpieczeństwem). Trzeba pamiętać, aby zarządzanie aktywami było administrowane   konkretną metodą – oprogramowaniem wspomagającym, które wyprzedza tradycyjny sposób zarządzania i faktycznie pomaga je chronić.

Własność intelektualna

Co pozwala ci wykonywać codzienne czynności lepiej od innych? Czas to pieniądz, setki tysięcy roboczogodzin może być wykorzystane do stworzenia formularzy procesowych lub procedur, które pozwolą twoim menedżerom obsługiwać ich zakład wydajniej niż konkurencja. W wielu przypadkach, jest to sprawa priorytetowa i często jest to dla producenta  szansa na dochodową inwestycję.

Do tej pory ta cenna część wiedzy bywała w większości niezabezpieczona, po części dlatego, że nie widać jej gołym okiem. Strata w walce z konkurencją – ujawnienie wiedzy, która wcześniej należała tylko do ciebie – nie jest w ogóle brana pod uwagę. A nawet wtedy, kiedy jest, nie dopuszczasz myśli, że coś takiego mogłoby przytrafić się właśnie tobie.

Kosztowne błędy przy ocenie

Może to się zdarzyć właśnie tobie. Urządzenia elektroniczne, które wydają ci się najbardziej niezawodne, mogą być podatne na zakłócenia oraz utratę pamięci, co w efekcie może spowodować utratę całego programu.

Wielu producentów nadal stosuje ręczną wymianę danych bądź proces tworzenia kopii zapasowych, w którym zawiera się nagranie płyty CD lub tworzenie kopii na dyskietce, a następnie składowanie w wyznaczonym do tego miejscu. Ale co się stanie, jeżeli jakiekolwiek dane zostaną niewłaściwie zarchiwizowane? Śledzenie zmian ręcznie w dzienniku lub w pliku konfiguracyjnym jest nadal popularnym sposobem, ale często brak w tej metodzie konsekwencji, a ponadto bywa czasochłonna i mało precyzyjna. Co by się stało, gdyby dziennik nie zawierał informacji, na których użytkownikowi w danej chwili bardzo zależy?

Kradzież  i defraudacja wraz z  szeroką gamą innych czynników, które pozostawiają własność materialną niezabezpieczoną, mogą stanowić pewną obawę. Własność intelektualna jest kluczowa dla sukcesu firmy i w tym kontekście właściwa jej ochrona jest niezbędna.

Ważne jest więc wprowadzenie oprogramowania do zarządzania aktywami, dostarczając w ten sposób pomoc menedżerom w wielu aspektach. Niektóre programy pomagają zmniejszyć czasy postojowe maszyn, aby zwiększyć w ten sposób zyski. Mogą generować dochód poprzez ubezpieczenie niematerialnych aktywów, dzięki zwiększeniu ochrony nad nimi, pozwalając, aby system prowadził i naprawiał dziennik nadzoru. Oprogramowanie do zarządzania aktywami powinno pomóc chronić własność intelektualną w czterech kluczowych obszarach – kontrola wersji, rozwój dziennika nadzoru, zabezpieczenia i odzyskanie systemu z kopii zapasowej. 

Kluczowe obszary

Oprogramowanie do zarządzania aktywami powinno być w stanie automatycznie przenosić wersję aplikacji do miejsca przechowywania. Po tym, jak użytkownik dokona jakiejś modyfikacji, oprogramowanie powinno natychmiast nadpisać w archiwum najnowszą wersję, używając przyrostowej metody archiwizowania. Program powinien również zapisywać cały strumień danych powstały przy dokonywaniu zmiany, archiwizując tyle wersji, ile tylko pomieści dysk twardy. Rezultatem tego jest zwiększona przejrzystość danych, co pomaga określaniu, który formularz jest aktualny.

Kiedy menedżer jest na krawędzi utraty czegoś tak wartościowego, jak własność intelektualna, nagle pojawia się mnóstwo pytań. Pytania jak i dlaczego doszło do takiej sytuacji pojawiają się jako pierwsze. Odpowiedź na nie jest zazwyczaj trudna.

Program do zarządzania aktywami potrafi zapisywać działania poszczególnych użytkowników i generować dziennik zdarzeń z czasem rzeczywistym, który śledzi użytkownika, urządzenie, komputer, czas i podjętą akcję. Każdy autoryzowany użytkownik jest odpowiedzialny za każdą zmianę, której dokona, przez co łatwiej wyśledzić ewentualny problem.

Zmniejszenie nieautoryzowanego dostępu do systemu jest kluczowym elementem w zarządzaniu aktywami w kontekście ochrony własności intelektualnej. Odpowiednie oprogramowanie do zarządzania aktywami kontroluje i zapisuje wszystkie czynności, które wykonuje użytkownik. Oznacza to, że nie tylko wiesz kto i kiedy dokonał zmian, ale również możesz określić, kto może dokonywać modyfikacji i na jakim poziomie jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek decyzji.

Tak samo jak monitoring wpisów do systemu ważny jest system odzyskiwania danych. Pomoże to chronić własności intelektualne poprzez zwiększenie przejrzystości systemu. Oprogramowanie do zarządzania aktywami powinno mieć funkcję automatycznego przywracania danych lub przywracania z porównaniem danych. Pozwoli to menedżerom na wgląd i analizę wszystkich zmian, które miały miejsce na zakładzie, odnoszących się do sprzętu, poprzez porównanie najnowszych danych z danymi archiwalnymi przechowywanymi w systemie.

Niematerialne aktywa, materialne znaczenie finansowe

Łatwo znaleźć się w paradoksalnej sytuacji, do której często doprowadzani są menedżerowie, którzy muszą uzasadniać ekonomiczne znaczenie ochrony aktywów niewidocznych gołym okiem. Potrzeba niezmiernie dużo przezorności i zdolności do zrozumienia problemu, aby pomóc w jego zapobieganiu. W momencie kiedy te inwestycje są narażone na niebezpieczeństwo, potrzeba lepszego zarządzania pojawia się niezmiernie szybko.   

Jeden z producentów zanotował ostatnio stratę wynoszącą ponad 100 tys. USD przez wydłużony czas postoju maszyny. Ktoś dokonał zmiany w automatycznym systemie podawania smaru poprzez zmianę częstotliwości jego podawania. Zamiast podawać smar do maszyny co 20 minut, system podawał go co 8 godzin. Firma ta zdała sobie szybko sprawę, jak ważne jest wdrożenie systemu do zarządzania aktywami z określonymi poziomami dostępu, aby pomóc w zapobieganiu wystąpienia podobnych sytuacji. Funkcja zapisu przebiegu przetwarzanych danych zapewnia szczegółową informację o każdej zmianie w systemie.

W momencie kiedy fabryki stają się bardziej złożone, aktywa znajdujące się na hali są jeszcze bardziej wartościowe. Zwiększa to potrzebę bardziej niezawodnej i łatwej w obsłudze metody ochrony aktywów własności intelektualnych. Wraz z oprogramowaniem do zarządzania aktywami znacznie rośnie poziom ochrony własności.

Artykuł pod redakcją Kamila Żarów

Autor: Tad Palus