Nowość w dziedzinie szkoleń CNC

Ukazała się najnowsza wersja oprogramowania SinuTrain Operate 2.6 SP1 przeznaczonego do szkolenia operatorów, technologów i ustawiaczy maszyn CNC oraz opracowywania programów technologicznych na maszyny z SINUMERIK 828D lub SINUMERIK 840D sl.

SinuTrain Operate 2.6 SP1 dokładnie odwzorowuje nowe środowisko obsługi SINUMERIK Operate, dzięki czemu jest bardziej przejrzysty, intuicyjny i komfortowy w obsłudze. Zawiera szereg nowych funkcji pozwalających zaoszczędzić czas programowania detalu oraz przygotowania maszyny do pracy. Wspiera graficznie użytkownika dzięki animowanym sekwencjom ułatwiającym parametryzowanie cykli obróbczych, ustawianie i pomiar detalu oraz narzędzi.

SinuTrain Operate 2.6 SP1 zapewnia realizację wysokokwalifikowanych szkoleń w zakresie programowania technologicznego z użyciem wszystkich dostępnych form tworzenia programu detalu: ProgramGUIDE, ShopTurn i ShopMill, DIN/ISO czy języka wysokiego poziomu.

Polecany jest uczelniom, ośrodkom szkoleniowym (tj. ZDZ, CKP, CKU), producentom maszyn CNC, sprzedawcom obrabiarek oraz użytkownikom tych maszyn.

www.siemens.pl/mc