Nowe technologie i automatyzacja kluczowymi czynnikami globalnych zmian w sektorze przemysłowym

Z najnowszego raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield zatytułowanego „Manufacturing Risk Index” wynika, że w sektorze przemysłowym zachodzą duże zmiany, które będą miały daleko idące konsekwencje dla przedsiębiorstw produkcyjnych na całym świecie.

W corocznym raporcie dotyczącym sektora przemysłowego przeanalizowano wpływ ryzyka politycznego, gospodarczego, technologicznego i środowiskowego na ocenę portfeli nieruchomości i wybór lokalizacji przez najemców. Raport zawiera ranking Lokalizacji Dojrzałych obejmujący 30 państw o największej produkcji przemysłowej oraz ranking najbardziej atrakcyjnych Lokalizacji Wschodzących, które mogą zaoferować firmom produkcyjnym niższe koszty prowadzenia działalności.

Kraje regionu Azji i Pacyfiku nadal dominują wśród najlepszych miejsc do lokowania działalności produkcyjnej – w rankingu Lokalizacji Dojrzałych zajęły aż siedem miejsc z pierwszych piętnastu. Malezja jest nadal najbardziej atrakcyjną lokalizacją świata. W porównaniu z ubiegłym rokiem Kostaryka awansowała o cztery miejsca zostając liderem zestawienia Lokalizacji Wschodzących. Zawdzięcza to coraz szybszemu wzrostowi, który wynika z rosnącego wolumenu bezpośrednich inwestycji zagranicznych zarówno w sektorze zaawansowanych technologii produkcyjnych, jak i produkcji lekkiej.

Z raportu firmy Cushman & Wakefield wynika, że w minionych 12 miesiącach sytuacja na rynku europejskim znacząco się nie zmieniła. Jednak wpływ decyzji Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej na taryfy celne i wymianę handlową będzie istotnym wyzwaniem dla sektora przemysłowego. Osłabienie funta przyczyniło się do ożywienia gospodarki brytyjskiej, a wynik referendum w sprawie Brexitu nie spowodował relokacji czy zamykania nowoczesnych zakładów produkcyjnych na terenie Wielkiej Brytanii.

Brak inwestycji kapitałowych w zakłady produkcyjne częściowo hamuje rozwój sektora przemysłowego w perspektywie krótkoterminowej, co wpływa na decyzję firm dotyczącą szybkiej zmiany lokalizacji. Jednak w perspektywie średnioterminowej niezbędne będzie zrewidowanie podejścia do wyboru lokalizacji. Sektor przemysłowy wchodzi obecnie w erę określaną przez firmę doradczą McKinsey mianem czwartej rewolucji przemysłowej (Industry 4.0), w której większy nacisk kładzie się na wykorzystywanie innowacyjnych technologii. Zdaniem ekspertów firmy Cushman & Wakefield w przyszłości wzrośnie znaczenie różnorodnych kryteriów przy podejmowaniu decyzji.

Neil McLocklin, Partner, dział doradztwa strategicznego w firmie Cushman & Wakefield, powiedział: „Wydarzenia w skali makro takie jak Brexit czy wynik wyborów prezydenckich w USA niosą ze sobą różnego rodzaju ryzyka związane z regulacjami i dostępem do rynku, ale innowacyjne technologie takie jak drukowanie 3D i robotyka wykorzystywana w automatyzacji procesów biznesowych będą nadal odgrywać dużą rolę w transformacji sektora przemysłowego i cyklu produkcyjnego w dłuższej perspektywie.

Działalność w sektorze przemysłowym nie polega już tylko na produkcji towarów. Coraz częściej obejmuje badania i rozwój, zarządzanie łańcuchem dostaw, dystrybucję i świadczenie usług na każdym etapie cyklu życia danego produktu. Brak otwartości na nowe technologie niesie ze sobą istotne ryzyko. Jednym z wyzwań teraźniejszości jest zrozumienie złożonych, horyzontalnych sieci zależności pomiędzy projektowaniem, technologiami i usługami”.

Robert Hall, Partner Międzynarodowy, dział nieruchomości logistycznych i przemysłowych w regionie EMEA firmy Cushman & Wakefield, powiedział: „Konieczność zapewnienia bardziej inteligentnych produktów, procesów produkcyjnych i zarządzania łańcuchem dostaw wpływa na decyzje o lokalizacji zakładów. Przekłada się to na wzrost zapotrzebowania na bardziej zaawansowaną technologicznie powierzchnię produkcyjną”.

Simon O’Reilly, Partner Międzynarodowy, dział rozwiązań biznesowych i portfelowych w regionie EMEA firmy Cushman & Wakefield, powiedział: „Coraz szybsze tempo zmian i transformacji cyfrowej sprawia, że słuszność strategii polegających wyłącznie na redukcji kosztów jest podawana w wątpliwość. Przedsiębiorstwa coraz częściej koncentrują się na działaniach mających największy potencjał wygenerowania wartości oraz na poszukiwaniu utalentowanych pracowników, którzy im to umożliwią. Może to doprowadzić do rozdziału poszczególnych procesów cyklu produkcyjnego. Procesy związane z innowacjami, projektowaniem i opracowywaniem nowych produktów będą umieszczane w lokalizacjach wysokokosztowych, natomiast sama produkcja i montaż będą nadal odbywać się w miejscach umożliwiających minimalizację kosztów”.

Ameryka Północna

Z raportu firmy Cushman & Wakefield wynika, że w pierwszej dziesiątce najbardziej atrakcyjnych lokalizacji znalazły się zarówno USA, jak i Kanada. Ożywienie w amerykańskim sektorze produkcyjnym odnotowano już przed zwycięstwem wyborczym Donalda Trumpa. Wynikało to częściowo z przenoszenia działalności na rodzimy rynek, jak i większej koncentracji na procesach produkcyjnych generujących wyższą wartość. Nowy prezydent zapowiedział powrót miejsc pracy do USA, ale pozostaje pytanie o to, czy realizacja tego planu na większą skalę nie spowoduje jednocześnie wzrostu kosztów produkcji.

Region EMEA

Brexit nie wpłynął negatywnie na sektor przemysłowy. Prognozy na 2016 rok były stosunkowo mało optymistyczne ze względu na niewielki wzrost na najważniejszych rynkach europejskich, niskie ceny surowców i niestabilność na rynkach wschodzących. Jednak osłabienie funta przełożyło się na ożywienie rynku i lepsze perspektywy na rok 2017. Niemcy słyną z zaawansowanego technologicznie przemysłu maszynowego, ale w pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się też państwa z Europy Środkowo-Wschodniej, oraz Szwecja, które wytwarzają komponenty przemysłowe i oferują tańsze usługi montażowe. Lokalizacja jest nadal ważnym czynnikiem dla tego sektora, ale Brexit nie spowodował relokacji ani zamykania nowoczesnych zakładów produkcyjnych. Jednak dużo będzie zależało od kolejnych decyzji rządu brytyjskiego.

Polska jest bardzo ważną lokalizacją przemysłowo-logistyczną. W raporcie została sklasyfikowana na 13. miejscu spośród 30 krajów świata i na 6. pozycji w regionie EMEA w rankingu Lokalizacji Dojrzałych.

Tom Listowski, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w Polsce oraz Relacji z Klientami Korporacyjnymi na Europę Środkowo-Wschodnią firmy Cushman & Wakefield, powiedział: „Nasza najnowsza publikacja pt. Manufacturing Risk Index 2017 zawiera analizę trendów i zmian w głównych lokalizacjach przemysłowych świata oraz największych wyzwań związanych z podjęciem decyzji o lokalizacji zakładów produkcyjnych w przyszłości. Od kilku lat Polska zajmuje wysoką pozycję w rankingu najlepszych lokalizacji świata – obecnie znajduje się na 13. miejscu z 30. Zawdzięcza to rekordowo dużej aktywności w sektorze przemysłowym w 2016 r. Oznacza to, że Polska nie tylko skutecznie przyciąga nowe firmy zainteresowane otwarciem zakładów produkcyjnych na krajowym rynku, lecz także oferuje dogodne warunki do ekspansji globalnych przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji”.

Azja i Pacyfik

Kraje Azji i Pacyfiku są nadal atrakcyjnymi lokalizacjami dla sektora przemysłowego – stanowią prawie połowę pierwszej piętnastki rankingu najlepszych Lokalizacji Dojrzałych. Zważywszy na zróżnicowany stopień zaawansowania wdrażanych technologii i odmienne priorytety, poszczególne kraje regionu koncentrują się na wybranych obszarach innowacji. Chiny wprowadzają systemy inteligentnej produkcji polegające na automatyzacji procesów ze względu na inflację płacową, natomiast Singapur oferuje rozwiniętą infrastrukturę teleinformatyczną i dogodne warunki prowadzenia działalności pomimo wyższych kosztów.

Źródło: Cushman & Wakefield