Nowe rozwiązania Lockout/Tagout na żądanie

Procedura Lockout/Tagout, obejmująca blokady zabezpieczające, kłódki i klucze zwiększające bezpieczeństwo podczas wykonywana czynności konserwacyjnych, powoli staje się standardowym elementem wyposażenia wielu zakładów produkcyjnych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Rosnąca liczba niestandardowych zamówień pochodzących z regionu EMEA jest wdrażana w rozwiązaniach Lockout/Tagout, jak na przykład przezroczysta osłona przycisków Twist and Secure™, blokada do zaworów kulowych Perma-Mount™, uniwersalna blokada linkowa Safelex™ oraz skrzynka blokowania grupowego Safety Redbox™.

Bezpieczeństwo podczas konserwacji

Procedura Lockout/Tagout chroni pracowników przed obrażeniami (złamaniami, zranieniami, amputacjami, poparzeniami i porażeniami) podczas wykonywania prac konserwacyjnych. To zaplanowana procedura dotycząca bezpieczeństwa, wiążąca się z odcięciem i unieruchomieniem źródeł energii maszyn przemysłowych na czas prac konserwacyjnych. Procedura chroni pracowników przed zagrożeniami ze strony włączonych urządzeń zasilanych przez różne źródła energii i polega na zastosowaniu blokad zabezpieczających, osobistych kłódek oraz kluczy. Na podstawie niestandardowych zamówień spływających z różnych branż firma Brady rozbudowała swoją imponującą ofertę rozwiązań Lockout/Tagout o nowe produkty.

Potwierdzenie wizualne

W związku z zamówieniami składanymi przez szwedzkie przedsiębiorstwa branży motoryzacyjnej firma Brady oferuje obecnie rozbudowaną linię cieszących się ogromną popularnością osłon bezpieczeństwa na przyciski i wyłączniki awaryjne Twist and Secure™. Przezroczysta wersja Twist and Secure™, podobnie jak oryginalne osłony w kolorze czerwonym, to wygodne narzędzie blokujące stosowane w razie potrzeby, zapewniające dodatkowe zabezpieczenie w postaci widocznego oznakowania stanu przycisków sterujących włączaniem i wyłączaniem.

Elastyczność i mobilność

Przedstawiciele przemysłu stalowego w Polsce i przemysłu wydobywczego w RPA zwrócili się do nas z prośbą o dostarczenie skrzynki kluczy Lockout/Tagout następnej generacji. Nową skrzynkę blokowania grupowego Safety Redbox™ można umieszczać lub montować w różnych miejscach; mechanizm szybkiego zwalniania zapewnia doskonałą elastyczność i mobilność. Skrzynkę można również zablokować i zamknąć. Uniemożliwia to wyjęcie z niej klucza z pominięciem procedury Lockout, na przykład przez potrząsanie skrzynką.

Szybsze i skuteczniejsze blokowanie

Nowa blokada zaworów kulowych Perma-Mount™ może być założona przez czas nieokreślony bez żadnej szkody dla układów maszyny. Umożliwia to nie tylko szybsze zakładanie blokady, lecz także gwarantuje użycie prawidłowej blokady zabezpieczającej za każdym razem. Blokada hakowa umożliwia unieruchomienie dźwigni zaworu w położeniu wyłączonym przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych. Po otworzeniu kłódki wykwalifikowany pracownik wykonujący prace konserwacyjne zwalnia dźwignię z blokady, co umożliwia wznowienie działania maszyny.

Uniwersalna blokada grupowa

Uniwersalna blokada linkowa Safelex™ składa się z wytrzymałej linki stalowej oraz zamykanej klamry, które pozwalają na zablokowanie dowolnego elementu wyposażenia bez specjalistycznej blokady zabezpieczającej. Długość linki wynosi od 1 do 5 metrów. Można ją zacisnąć (lecz nie poluzować) po zapięciu maksymalnie 6 kłódek.