Nowe przewodniki Farnell „60 sekund”

    Farnell, dystrybutor komponentów elektronicznych, udostępnił swoim klientom przewodniki „60 sekund”, które pozwolą im na szybkie zapoznanie się ze złożonymi regulacjami prawnymi w sektorze elektronicznym. Stworzenie przewodników po dyrektywach to kolejny krok Farnell w udzielaniu informacji i wsparcia klientom tego wiodącego dystrybutora katalogowego.  Przewodniki „60 sekund” skupiają się głównie na regulacjach prawnych, które mają szczególne znaczenie dla projektantów elektroniki i zapewniają łatwe zrozumienie głównych reguł zawartych w ustawach.

    Przewodniki obejmują m.in. zakres ustaw REACH oraz RoHS. Są one dostępne na stronie internetowej Globalnego Ustawodawstwa Farnell http://www.global-legislation.com/pl i stanowią ważną część szerokiego zakresu informacji na temat regulacji prawnych, które Farnell zgromadził, aby ułatwić projektantom elektroniki ich codzienną pracę. Na stronie ustawodastwa Farnell dostępne są również bardziej szczegółowe przewodniki „Krok po kroku”, które w pełni przedstawiają wszystkie założenia danej ustawy.

    Pełne zrozumienie dyrektywy i zapoznanie się z kompletną dokumentacją jest procesem czasochłonnym i skomplikowanym,. Przewodniki Farnell „60 sekund” są, więc dogodnym rozwiązaniem dla tych projektantów, którzy pracują pod presją czasu, a ich praca wymaga znajomości głównych założeń ustaw dotyczących przemysłu elektronicznego.

    Komentując wprowadzenie nowych przewodników, Gary Nevison, Główny Dyrektor ds. Ustawodawstwa, Farnell powiedział: – Ustawodastwo jest nieodłączną częścią przemysłu elektonicznego. Dokumentacja dotycząca regulacji prawnych jest jednak bardzo często długa i skomplikowana. Zdaliśmy sobie sprawę, że nasi klienci, potrzebują pomocy w jej szybkim zrozumieniu. To z myślą o nich stworzyliśmy więc przewodniki „60 sekund” oraz bardziej szczegółowe przewodniki nazwane przez nas ‘Krok po kroku’, które stanowią ważną część naszej strony internetowej poświeconej Globalnemu Ustawodastwu i mają na celu pomóc naszym klientom w zastosowaniu ustaw przy tworzonych przez nich projektach.