Nie ma chętnych na Zakłady Mechaniczne Urządzeń Wiertniczych

    Żaden podmiot nie odpowiedział na zaproszenie resortu skarbu, który chciał sprzedać 85 proc. udziałów w Zakładach Mechanicznych Urządzeń Wiertniczych w Sosnowcu.

    Podmioty zainteresowane udziałem w prywatyzacji firmy mogły składać oferty do 26 września. Cena wywoławcza pakietu wynosiła 8,55 mln zł.

    Zakłady specjalizują się w produkcji maszyn wiertniczych dołowych, przeznaczonych do prac poszukiwawczych i wyprzedzających w podziemiach kopalń. Dostarcza również maszyny i osprzęt wiertniczy dla budownictwa. Obecnie Skarb Państwa jest właścicielem 100-proc. akcji spółki.

    Na krajowym rynku górniczym sprzedaje ok. 70 proc. wytwarzanych produktów. Pozostałe 30 proc. produkcji przeznaczone jest na dostawy dla budownictwa, drogownictwa i geologii.

    Według ostatnich danych MSP, w 2010 r. spółka zanotowała przychody rzędu 4,71 mln zł oraz zysk netto 0,18 mln zł. Zakłady zatrudniają ponad 60 pracowników.