Naukowcy i przemysł opracują rakiety krótkiego zasięgu

  Politechnika Warszawska i Wojskowa Akademia Techniczna zawiązały w marcu 2014 r. międzyuczelniany zespół, którego celem jest pionierskie w skali kraju opracowanie studium wykonalności polskiego zestawu rakietowego krótkiego zasięgu.

  W prace zespołu włączył się także polski przemysł obronny, czyli spółki z grupy Polskiego Holdingu Obronnego (dawny Bumar). Współpracę rozpoczyna list intencyjny, który strony podpisały 14 kwietnia w gmachu Politechniki Warszawskiej.

  Najważniejszym programem w Planie Modernizacji Sił Zbrojnych RP w latach 2014-2022 jest System Obrony Powietrznej i przeciwlotniczej kraju (tzw. Tarcza Polski). System będzie składać się z zestawów rakietowych średniego, krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu. W skład każdego zestawu wchodzą: sensory, czyli systemy radarowe i optoelektroniczne; efektory, czyli rakiety wraz z wyrzutniami oraz systemy sterowania, systemy dowodzenia i łączności, a także wozy zabezpieczające logistykę systemów.

  Strefy rażenia systemów rakietowych: bardzo krótki zasięg: odległość 5-6 km, wysokość ok. 4 km; krótki zasięg: odległość 20 – 25 km, wysokość 9 km; średni zasięg: odległość do 100 km, wysokość ok 20 km.

  Pozyskanie zestawu rakietowego krótkiego zasięgu było planowane przez MON jako kolejne po zakupie systemu rakietowego średniego zasięgu. Ze względu na sytuację międzynarodową może nastąpić przyspieszenie procesu zakupu systemu rakietowego krótkiego.

  Na bazie posiadanego potencjału, zebranych doświadczeń z dotychczasowych projektów polskie firmy zbrojeniowe, razem z ośrodkami naukowymi przeprowadziły własną analizę możliwości budowy takiego systemu w naszym kraju i stwierdziły, że są gotowe podjąć się opracowania i dostarczenia do SZ RP zestawów rakietowych krótkiego zasięgu.

  Studium wykonalności to opracowanie, które zawiera charakterystyki taktyczno-techniczne, opis i przeznaczenia zestawu, koncepcję realizacji projektu, harmonogram prac badawczo-rozwojowych, w tym czas osiągnięcia początkowej zdolności operacyjnej, a także opisuje stronę ekonomiczną tego rozwiązania – koszty opracowania, zakupu i użytkowania sprzętu.

  Naukowcy zapowiadają takie wzmocnienie zespołów badawczych i nadanie pracom intensywnego tempa, by Studium Wykonalności w części ogólnej było gotowe do 30 czerwca br., natomiast w części technicznej do końca października br.

  Sygnatariusze listu intencyjnego podkreślają, że inicjatywa opracowania studium z własnych środków przez uczestników tego projektu, a więc PW, WAT oraz PHO, stanowi unikalny wkład środowiska uczelni technicznych i przemysłu obronnego w podniesienie zdolności obrony przestrzeni powietrznej RP.